IBN
Închide
Sîrbu Rodica Iacob
Cuvinte-cheie (28): instrumente web (1), metodă de predare-învăţare (1), Agrometeorological conditions (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Utilizarea instrumentelor de tip web 2.0 pentru predarea interactivă a disciplinelor la specialitățile de turism și geografie
Cujbă Vadim1, Sîrbu Rodica2, Codrea Lidia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Utilizarea sistemelor informaționale geografice în reconstituirea evoluției spațiale a organizării administrativ – teritoriale a Republicii Moldova în perioada 1955 – 2001
Cujbă Vadim1, Sîrbu Rodica2, Ţîţu Pavel3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Estimarea și analiza indicatorului integrat de dezvoltare a infrastructurii din localitățile Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova
Cujbă Vadim1, Sîrbu Rodica2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Cuantificarea favorabilității climei actuale în cultivarea viței de vie
Nedealcov Maria, Sîrbu Rodica
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Caracterizarea climatică a iernilor cu diferit grad de asprime pe teritoriul Republicii Moldova
Sîrbu Rodica
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea spaţială a fazelor fenologice ale culturii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova
Sîrbu Rodica
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Estimarea spaţială a fazelor de dezvoltare a viţei de vie în contextul manifestării îngheţurilor periculoase
Sîrbu Rodica
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Cadastru și Drept
Vol.33. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea condiţiilor agrometeorologice de formare a productivităţii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova
Nedealcov Maria, Sîrbu Rodica
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa condiţiilor de iernare asupra productivităţii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova
Sîrbu Rodica
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9