IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Cadastru și Drept" Lucrări ştiinţifice,
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2013
Cadastru și Drept
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Vol.33
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Responsabili de ediție: Cimpoieş G.
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Anul publicării: 2013
ISBN: 978-9975-64-125-8
CZU: [332.3+34]:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 22 mai 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (8)Tehnică (46)Ştiinţe agricole (80)Biologie (20)Economie (35)Drept (108)Pedagogie (2)Arhitectura (1)Sociologie (16)Administrare publică (8)Geologie şi Mineralogie (2)Istorie (3)Filosofie (1)Medicină (2)Ştiinţe politice (4)Altele (8)Chimie (1)Geografie (7)Psihologie (1)