IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Cadastru și Drept" Lucrări ştiinţifice,
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2013
Cadastru și Drept
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Vol. 33
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Responsabili de ediție: Cimpoieş G.
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Anul publicării: 2013
ISBN: 978-9975-64-125-8
CZU: [332.3+34]:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 22 mai 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (7)Tehnică (36)Ştiinţe agricole (55)Biologie (14)Geologie şi Mineralogie (2)Istorie (3)Economie (18)Filosofie (1)Drept (65)Medicină (2)Sociologie (15)Ştiinţe politice (4)Administrare publică (6)Altele (8)Chimie (1)Geografie (7)Psihologie (1)