IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Cadastru și Drept" Lucrări ştiinţifice,
Chișinău, Moldova, 27 septembrie 2013
Cadastru și Drept
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.33
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Responsabili de ediție: Cimpoieş G.
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Anul publicării: 2013
Numărul de pagini: 286
ISBN: 978-9975-64-125-8
CZU: [332.3+34]:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 22 mai 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (14)Tehnică (77)Ştiinţe agricole (131)Geologie şi Mineralogie (9)Economie (75)Geografie (37)Drept (149)Pedagogie (5)Sociologie (21)Administrare publică (17)Biologie (25)Arhitectura (1)Istorie (4)Filosofie (1)Medicină (3)Ştiinţe politice (7)Altele (8)Chimie (2)Psihologie (1)Studiul artelor, culturologie (1)