IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-24 15:37
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 3)43
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9446742308722468
Volume40428601525
Total98471709010247

Vizualizări   1018Descărcări   13

Conţinutul numărului de revistă

Психосанокреатология и уровни психического здоровья I. Предпосылки разработки системы классификации психического здоровья (Лекция на пленарном заседании X-го Международного междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии) 4-11

CZU: 159.9.07:614.2

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада
Психосанокреатология и уровни психического здоровья   2. Симптоматика, присущая разным психофизиологическим и психическим состояниям и разработка первого варианта классификации уровней психического здоровья 12-24

CZU: 159.922.07+616.89-008-07

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада
Reţele de gene implicate în răspunsul indus de gibereline la plante 24-37

CZU: 577.2:581.1+004.9:57

Munteanu Viorel, Martea Rodica, Gordeev Victor, Port Angela, Duca Maria
Детоксикация организма– одна из задач саногенного питания 37-46

CZU: 613.2:616.33-008.1]:579.85

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Бодруг Алина, Полякова Лилия, Георгиу Зинаида
Căi de menţinere a microbiocenozei intestinale la cobai la nivel optim 46-53

CZU: 576.89+619:616.33/.34-002

Timoşco Maria, Strutinschi Tudor, Velciu Aliona, Bogdan Victoria, Strocova Valentina
Necesarul în amioacizi pentru creșterea și dezvoltarea familiilor de albine 53-58

CZU: 577.1:638.144

Vrabie Valeria
Activitatea biologică şi indicii antioxidativi ai extractelor din plantelede Cucumis Sativus L. tratate cu regulatorul natural de creştere Reglalg 58-67

CZU: 581.1:635.63+632.93:631.53.02

Cauş Maria, Dascaliuc Alexandru
Potenţialul oxido-reductiv al extractelor din mugurii arborilor de stejar pufos (Quercus pubescens Willd.) din diferite zone ale Republicii Moldova 67-75

CZU: 577.152.1:581.1

Florentă Gheorghe
Effect of coordination compound [Co(DH)2(THIO)2]NO3 on the induction of antioxidant defense in plant leaves in response to drought stresses 75-82

CZU: 581.1.03/.05

Shtefyrtse Anastasia A., Bulhak Ion, Melenciuc Mihail, Coropceanu Eduard, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae, Ciobănică Olga
Biological and phytochemical research on Perilla frutescens var. Purpurascens (Hayata) h.w.li in Republic of Moldova 82-90

CZU: 581.1:633.88(478)

Ciocarlan Nina, Sîrbu Tatiana, Stefanache Camelia, Ghendov Veaceslav, Necula Radu, Grigoraş Valentin
Efectul fitohormonilor, administrați exogen, și menținerea integrității status-ului apei plantelor în condiții de secetăi 90-99

CZU: 581.1

Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae
Dinamica efectivului speciei Mus spicilegus petenyi 1882 (rodentia, muridae) în Republica Moldova în dependenţă de condiţiile climatice 99-105

CZU: 599.323:591.5(478)

Larion Alina, Nistreanu Victoria, Sîtnic Veaceslav, Savin Anatolie
Беспозвоночные (Collembola, Coleoptera и Aphidoidea) как компоненты биоценотических оазисов 105-115

CZU: 595.7:591.5:502.743(478)

Верещагин Борис, Верещагина Алла, Бушмакиу Галина , Бакал Светлана
Procesul reproductiv la speciile Microtus arvalis şi microtus rossiaemeridionalis (Rodentia, Cricetidae) 115-122

CZU: 576.89:599.363

Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie, Larion Alina
Морфологические, продуктивные и поведенческие особенности пчелиных маток Apis mellifera, полученных от естественно оплодотворенных и инструментально осемененных пчелиных маток 122-129

CZU: 638.12+638.145.5

Тодерич Валерий
Характеристика репродуктивной системы у половозрелых самок судака (Sander lucioperca L.) из водохранилища Костешть-Стынка в период годового репродуктивного цикла 129-134

CZU: 591.16:639.31(478)

Фулга Нина, Тодераш Ион, Булат Дмитрий, Булат Денис, Раилян Надежда
Extensivitatea invaziei şi asociaţiile poliparazitarel a cervidele din rezervaţia ştiinţifică “Plaiul fagului” 134-142

CZU: 576.89:619+636.3:616.99(478)

Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Zamornea Maria, Chihai Oleg, Savin Anatolie, Cilipic Grigore, Pruteanu Mihail, Anghel Tudor, Buza Vasile
Efectele undelor milimetrice asupra producției de biomasă și compoziției biochimice a levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în funcție de durata iradieri 142-151

CZU: 577.1/.3:579.8

Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Borisova Tamara
Activitatea antifungică a unor tulpini din genul Penicillium 151-157

CZU: 579.6:631.8

Sîrbu Tamara, Bîriţa Cristina
Influența undelor cu frecvență extra înaltă asupra activității biosintetice a levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 157-163

CZU: 577.1/.3:579.8

Molodoi Elena, Usatîi Agafia, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila
Producerea de biomasă și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis pe durata ciclului vital sub influenţa metalocomplexelor Co (II) cu bazele Schiff 163-171

CZU: 573.6:582.263:579.66

Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Chiriac Tatiana, Valuţă Ana, Codreanu Svetlana, Sadovnic Daniela, Rudic Valeriu
Estimarea resurselor de umiditate din perioada de creştere şi dezvoltare a florii-soarelui 171-177

CZU: 581.52:633.854.78

Cojocari Rodica
Evaluarea spaţială a fazelor fenologice ale culturii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova 177-181

CZU: 581.52:633.854.78

Sîrbu Rodica
Влияние параметров шероховатости под стилающей поверхности на скорость ветра 181-187

CZU: 581.1.055:631.4

Млявая Галина
Un aport adus domeniului ihtiologiei de savantul Marin Usatîi 188-191

CZU: 597.2/.5(478)(092)

Toderaş Ion, Ungureanu Laurenţia