Caracterizarea climatică a iernilor cu diferit grad de asprime pe teritoriul Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
28 0
SM ISO690:2012
SÎRBU, Rodica. Caracterizarea climatică a iernilor cu diferit grad de asprime pe teritoriul Republicii Moldova. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2014, p. 67. ISBN 978-9975-4257-2-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători 2014
Conferința "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 10 martie 2014

Caracterizarea climatică a iernilor cu diferit grad de asprime pe teritoriul Republicii Moldova


Pag. 67-67

Sîrbu Rodica
 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 11 februarie 2019Teza

În ultima perioadă de timp, pe fonul tendinţei de încălzire a iernilor, în Republica Moldova se observă o alternare a acestora cu ierni reci de diferită intensitate. Aceste condiţii vulnerabile din perioada rece, în ani concreţi, influenţează negativ iernarea viţei de vie. Deşi, în condiţiile ţării au fost clasificate iernile cu diferit grad de asprime, pentru ultimii ani aceste studii lipsesc – perioadă de timp când productivitatea acestei culturi este în scădere. Drept indicator a „asprimii” iernilor, au fost luate valorile devierii standarde s. Drept ierni cu anomalii termice sunt considerate acelea, în care sigma constituie 0,5 şi mai mult. Ierni normale sunt socotite iernile când temperatura medie sezonieră variază între X±0,49s. Iernile moderate reci (calde) se includ în limitele de temperatură X±0,5s. Iernilor relativ reci (calde) corespund valorile termice în limita X±s. Valoarea termică sezonieră a iernilor reci (calde) este inclusă în limita X±1,5s. Pentru cele mai rare ierni, adică pentru iernile foarte reci (calde) temperatura sezonieră se include în limitele de temperatură X±2,0s (Nedealcov M., 2000). Aşadar, în ultimii ani, manifestarea iernilor reci au provocat pe alocuri chiar pieirea viţei de vie. În acest context, în decursul anilor 1980 – 2010, au fost 11 ierni cu anomalii pozitive faţă de norma multianuală, în timp ce iernile calde (+1,5s) – au fost doar în anii 1990 şi 2007. Deşi tendinţa de încălzire a iernilor persistă, cele foarte calde (+2,0s) nu au fost înregistrate. Caracterizând iernile cu anomalii negative faţă de norma multianuală, menţionăm că deşi ele sunt mai puţine la număr, cele foarte reci (-2,0s) în partea de nord s-au manifestat în 1985, 1996, iar în partea centrală şi de sud – 1985. În concluzie, constatăm, că rezultatele obţinute vor sta la baza efectuării pronosticului manifestării iernilor cu diferit grad de asprime pentru viitorii ani apropiaţi.