IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători", 3
Chișinău, Moldova, 10 martie 2014
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Editia 3, T
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Responsabili de ediție: Alcaz V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Anul publicării: 2014
Numărul de pagini: 144
ISBN: 978-9975-4257-2-8
CZU: 001.89(082)=135.1=111=161.1 T 36
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 6 februarie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (125)Ştiinţe fizico-matematice (115)Filologie (88)Istorie (82)Filosofie (15)Drept (140)Pedagogie (13)Medicină (31)Studiul artelor, culturologie (72)Sociologie (72)Ştiinţe politice (40)Tehnică (43)Ştiinţe agricole (66)Chimie (77)Biologie (186)Geologie şi Mineralogie (17)Psihologie (8)Administrare publică (9)Altele (1)Geografie (41)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (6)Arhitectura (3)Farmacie (2)Medicină veterinară (1)