IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători",
Chișinău, Moldova, 10 martie 2014
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Responsabili de ediție: Alcaz V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Anul publicării: 2014
ISBN: 978-9975-4257-2-8
CZU: 001.89(082)=135.1=111=161.1 T 36
Domenii științifice:
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (100)Tehnică (41)Ştiinţe agricole (62)Chimie (74)Biologie (162)Geologie şi Mineralogie (13)Economie (80)Pedagogie (12)Medicină (23)Psihologie (7)Sociologie (70)Administrare publică (9)Filologie (76)Istorie (78)Filosofie (14)Drept (125)Studiul artelor, culturologie (51)Ştiinţe politice (37)Altele (1)Geografie (41)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (6)Farmacie (2)Medicină veterinară (1)Arhitectura (3)