IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători", Ediția VIII
Chișinău, Moldova, 15 iunie 2018
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediția 8, Vol.2
Responsabili de ediție: Hanganu A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tipogr. „Biotehdesign”
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-108-67-6
CZU: 082:378.4(478-25) T 36
Domenii științifice:
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (100)Tehnică (41)Ştiinţe agricole (62)Chimie (74)Biologie (162)Geologie şi Mineralogie (13)Economie (80)Pedagogie (12)Medicină (23)Psihologie (7)Sociologie (70)Administrare publică (9)Filologie (76)Istorie (78)Filosofie (14)Drept (125)Studiul artelor, culturologie (51)Ştiinţe politice (37)Altele (1)Geografie (41)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (6)Farmacie (2)Medicină veterinară (1)Arhitectura (3)