IBN
Închide
Hanganu Aurelia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Cuvânt de salut
Şavga Alina1 , Stamate Olesea2 , Railean Ina3 , Russu Sergiu1 , Darii Lilian4 , Hanganu Aurelia1 , Brînza Serghei1 , Slusarenco Svetlana1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Parlamentul Republicii Moldova,
3 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova,
4 Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat
Reabilitarea victimelor infracțiunii
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-02-9.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Anatol Eremia – „Guardian” of toponymy
Hanganu Aurelia
State University of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anatol Eremia – „străjer” al toponimiei
Hanganu Aurelia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba de stat și știința limbii în Republica Moldova
Hanganu Aurelia
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Contribuția lingvistei Elena Constantinovici la dezvoltarea școlii gramaticale de la Chișinău
Hanganu Aurelia
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La originea etimologiilor basarabene – Nicolae Raevschi
Hanganu Aurelia
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiție și contemporaneitate în viziunea criticului de artă Ludmila Toma
Hanganu Aurelia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Lingviști basarabeni: Silviu Berejan și Vasile Bahnaru
Hanganu Aurelia
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Istoria unui act (Declaraţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 28.02.1996)
Hanganu Aurelia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria unui act (Hotărârea Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 75 din 09.09.1994)
Hanganu Aurelia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știința deschisă – provocare a politicilor de cercetare-inovare
Hanganu Aurelia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Comunicarea științifică în contextul Științei Deschise
Hanganu Aurelia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

De straja patrimoniului cultural. Dr. hab. Victor Ghilas la 60 de ani
Hanganu Aurelia1 , Dănilă Aurelian2
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Construcţii biactanţiale în limba română
Hanganu Aurelia
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

APEL către partidele parlamentare proeuropene
Duca Gheorghe , Tighineanu Ion , Rusnac Gheorghe , Guceac Ion , Hanganu Aurelia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 26 January, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Claudia Cemârtan la 60 de ani
Hanganu Aurelia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea Pecu – Pecunia şi reflecţiile ei în limbile moderne
Hanganu Aurelia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Conspecte numismatice
Ediția 4. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-584-3.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Șansa cercetătorului pentru dezvoltare personală și integrare în cercetarea europeană – acțiunile Marie Skłodowska-Curie
Hanganu Aurelia , Roşca Alexandru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 December, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Relaţia concept–definiţie–termen ca element de bază al studiului terminologic
Macovei Dorina , Hanganu Aurelia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-173. Vizualizări-1429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

August Treboniu Laurian şi dicţionarul tezaur al limbii române
Hanganu Aurelia
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
BiblioScientia
Nr. 7-8 / 2012 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30