IBN
Închide
Macovei Dorina
Cuvinte-cheie (35): termen (5), terminologie (5), term (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Metasemia implicativă – sursă indispensabilă de termeni ecologici
Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mutațiile semantice prin prisma lexicului specializat al ecologiei
Macovei Dorina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Metasemia implicativă – procedeu de creare a terminologiei ecologice
Macovei Dorina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 10-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Determinologizarea termenilor ecologici – analiză lexico-funcţională
Macovei Dorina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metonimia conceptuală ca mijloc de formare a tezaurului terminologic al ecologiei
Macovei Dorina
Institutul de Filologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Fenomenul hiponimiei în terminologia ecologică
Macovei Dorina
Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologizarea ca sursă esențială de termeni ecologici. Metafora conceptuală
Manolache Constantin1, Macovei Dorina2
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP,
2 Institutul de Filologie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(9) / 2015 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 2 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Unele aspecte privind clasificarea termenilor ecologici
Macovei Dorina
Institutul de Filologie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Relaţia concept–definiţie–termen ca element de bază al studiului terminologic
Macovei Dorina, Hanganu Aurelia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-67. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenii ecologici: clasificări şi raporturi logice
Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Aspecte ale terminologiei ecologice
Macovei Dorina, Duhlicher Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa comunicării didactice asupra climatului educaţional
Duhlicher Olga, Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Documentele curriculare din perspectiva interculturalitătii
Duhlicher Olga, Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa comunicării didactice asupra climatului educaţional
Duhlicher Olga, Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(50) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Cooperative learning in the english language classroom
Duhlicher Olga, Macovei Dorina, Fiodorov Victoria
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(34) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching english to adults: strategies and techniques
Macovei Dorina, Duhlicher Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(34) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16