IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-24 11:08
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)59
  2018  (2 din 2)41
  2017  (2 din 2)56
  2016  (2 din 2)62
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)69
  2011  (2 din 2)81
  2010  (2 din 2)84
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)96
  2007  (2 din 2)144
imagine

pISSN: 1811-2668
eISSN: 2345-1009
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9172619493863367
Volume2618887675
Total9432808364538

Vizualizări   751Descărcări   9

Conţinutul numărului de revistă

Episcopul Iuliu Hossu, biserica greco-catolică şi impactul instaurării regimului comunist din România asupra acestora 5-12
GateaFlorin Ioan
Rolul bisericii greco-catolice în realizarea Marii Unirii 13-18
GateaFlorin Ioan
Le catechumenat des premiers siecles et son influence sur l’activite educative de l’eglise orthodoxe, aujourd’hui 19-24
Bolocan Carmen-Maria
Varietăţile literaturii istorice în Ţările Române (sec. XV-XVI)). 25-33
Prohin Andrei
Ipostazele naraţiunii istorice în literatura slavo-română (sec. XV-XVI) 34-40
Prohin Andrei
Unele probleme privind implementarea limbii ruse în rândurile populaţiei din Basarabia în sec. al XIX-lea (Pe marginea unui raport secret al guvernatorului Basarabiei Alexandru Constantinovici din 17 decembrie 1886) 41-46
Chicaroş Tatiana, Tomuleţ Valentin
Consideraţiuni privind specificul genezei şi dezvoltării capitalismului în ţările Asiei şi Africii 47-53
Sîrghi Dumitru
Intelectul uman – între natură şi evoluţie 54-57
Martea Galina
Tendinţe şi transformări ale comunităţii mondializate 58-62
Dodul Dumitru
Conceptul lumilor fractalice în romanul Orbitor de Mircea Cărtărescu 63-69
Şleahtiţchi Maria
B.P. Hasdeu, teoretician literar 70-72
Cazacu-Ţigaie Adriana
Mit şi imagine poetică în legendele lui Vasile Alecsandri 73-75
Cazacu-Ţigaie Adriana
Letopiseţul ca povestire factuală 76-78
Usatâi Ludmila
Avangarda istorică şi realismul socialist. Ipostaze ale „Conştiinţei schimbate a timpului” 79-84
Breaz Daniel
Intertextualitate: geneza şi evoluţia conceptului. M. Bahtin, J. Kristeva, R. Barthes şi G. Genette 85-90
Roşcovan Nina
Epische kleinformen (anekdote, gleichnis, parabel) im schriftstellerischen werk „Der rote ritter. die geschichte von Parzival” von Adolf Muschg 91-96
Ciornaia Irina
Modalităţi literare de re-prezentare a non-locului în romanul din calidor de Paul .Goma 97-103
Nanu Veronica
Discursul resuscitării culturale în revistele literare din Basarabia 104-107
Edu Inga
Construcţii actanţiale lexical-morfologice. 108-113
Hanganu Aurelia
Aspects de l’évolution historique du français (dès origines au XVIe siècle) 114-119
Moraru Lidia, Botnariuc Cătălina
Polisemia şi calificarea antropocentrică 120-123
Josan Elena
Structuri sintactice segmentate în proza artistică contemporană 124-130
Mîrza Tatiana
Le modele fractal applique a la traduction specialisee 131-138
Zbanţ Ludmila, Gheorghiţă Elena
Translation and comparative linguistics 139-145
Melenciuc Dumitru
Utilizarea protocolurilor verbalizării concomitente pentru studierea traducerii ca proces: aspecte metodologice 150-156
Gheorghiţă Elena
Eponime mitologice în terminologia filologică 161-165
Manolii Adela
A cultural approach to male-female differences in communication 166-169
Lifari Viorica
Caracterul persuasiv al textului ştiinţific (recenzia textului specializat) 170-174
Varzari Elena
О русской речи молодёжи Молдовы 175-178
Тудосе Вера
Sugestii privind predarea-învăţarea relaţiilor semantico-textuale pentru studenţii străini 179-184
Strah Lidia
Сохранение лингвокультурной самобытности языковой личности в диаспоре 185-188
Млечко Татьяна, Parea Elena
Некоторые особенности профессиональной подготовки и повышения квалификации преподавателей иностранных языков в контексте современных требований 189-195
Кирдякин Алексей
Metodologia evaluării universitare 196-202
Bashirov Oxana, Veretina Ina
Компетентностный подход в подготовке специалистов по журналистике в Славянском Университете 203-206
Тудосе Вера
Promovarea E-learning-ului în instituţiile de invăţământ superior 207-211
Bashirov Oxana, Veretina Ina
The importance of teaching business idioms to students from the department of economics 212-215
Tulei Angela
Finalităţi ale formării profesionale a studenţilor facultăţilor cu profil pedagogic 216-223
Duhlicher Olga