IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-22 21:10
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 2)35
  2021  (2 din 2)28
  2020  (2 din 2)52
  2019  (2 din 2)59
  2018  (2 din 2)41
  2017  (2 din 2)56
  2016  (2 din 2)62
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)69
  2011  (2 din 2)81
  2010  (2 din 2)84
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)96
  2007  (2 din 2)144
imagine

pISSN: 1811-2668
eISSN: 2345-1009
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole103272984212350470102
Volume32439192664
Total106477376115014

Vizualizări   1484Descărcări   56

Conţinutul numărului de revistă

Reflectarea în mass-media a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în Republica Moldova 5-14
Solomon Constantin
Colaborarea moldo-belorusă între minorităţile etnice (1991-2005)15-18
Gheleţchi Ion
Procesul de aderare a României la Uniunea Europeană: aspecte politico-diplomatice19-23
Cristinel Gheorghe-Aurelian
Mecanismul funcţionării Parlamentului României24-31
Piroşca Alina
Consideraţii referitor la problema răspândirii dreptului de magdeburg în oraşele moldovei medievale 32-47
Bulgac Valeriu
Instaurarea relaţiilor socialiste în RSSM: de la conflict la acalmie48-51
Turtureanu Ovidiu
Formarea partidului mişcarea republicană populară – trăsături tipologice 52-60
Sîrghi Dumitru
Unele consideraţiuni privind problema iniţierii democraţiei creştine în Franţa 61-69
Sîrghi Dumitru
Terminologia militară: particularităţi sistemice şi funcţionale70-73
Negru Valentina , Manolache Constantin
Societatea contemporană – între tradiţie şi secularizare74-83
Cheibaş Vadim
Soluţii ortodoxe pentru societatea secularizată şi globalizată. „lupta” dintre pragmatism, idealism şi utopie 84-92
Cheibaş Vadim
„Fluxurile” şi „Refluxurile” disciplinii logica din învăţământul moldav 93-95
Parnovel Valeriu
Utilizarea confuză a categoriei „conştiinţa socială” în afara problemei fundamentale a filosofiei: istorie, motive, consecinţe, lecţii 96-101
Parnovel Valeriu
The conceptual category of deixis102-105
Melenciuc Dumitru
Aspecte pragmatice ale titlului de text106-109
Varzari Elena
Opera la parola „mamma” de alberto moravia: o abordare stilistco-pragmatică 110-112
Melniciuc Radu
Frecvenţa deicticelor în programele electorale(la alegerile primarului general al municipiului Chişinău, 2007) 113-119
Verdeş Tatiana
Corelaţia limbă – viziune în accepţia diferitor lingvişti străini120-122
Meriacre Aliona
Aceptarea şi refuzul prin tăcere123-126
Gaşciuc Ina
Atanţii predicativi în funcţie de complement direct. Privire de ansamblu 127-133
Hanganu Aurelia
Vers une typologie de la qualification comme subjectivité dans le langage. Eude epistemologique 134-138
Josan Elena , Păcuraru Vera
Despre structura termenilor militari româneşti139-144
Butuc Marin
Cемантико-стилистические особенности поэзии O.Mандельштама 145-147
Соловьева Л.
Regimuri narative lirice în proza românească (Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, Ion Druţă) 148-152
Cărăuş Carolina
Aspecte ale mitului în creaţia lui I. Druţă153-160
Adam Marcela
The narratorial impact on film adaptations of english literature161-164
Sudniţîna Alexandra
The importance of film adaptations for optimizing literary text interpretation 165-169
Sudniţîna Alexandra
Susanna Tamaro: repere ale romanului antieducaţional170-176
Ciocoi Tatiana
Rosetta Loy: coordonatele romanului divulgativ177-184
Ciocoi Tatiana
Philip Sidney and the ‘defensive’ side of literary criticism185-188
Golban Petru
Atitudinile şi reprezentările sociolingvistice ale liceenilor rusofoni în condiţiile bilingvismului diglosic (rezultatele unei anchete sociolingvistice) 189-195
Istrati Marta
Conştiinţa metalingvistică, etnolingvistică şi sociolingvistică – componente ale personalităţii elevilor din şcoala alolingvă 196-202
Istrati Marta
Code-switching in modern multi-lingual and multi-cultural society 203-206
Chirniţcaia Marina , Marin Valentina
Verbs of mental activity and theories of communication and mind207-211
Kaim Marina
Semnificaţia şi actualitatea conceptului de tact pedagogic212-214
Arşer Ana , Gamurari Irina
Consideraţii privind importanţa predării pronunţiei celor care învaţă limba engleză ca limbă străină 215-217
Fuciji Marianna
Caracteristicile formelor de utilizare şi învăţare a unei limbi străine în contextul evoluţiei conceptului de competenţă comunicativă 218-220
Volohova Natalia
The phenomenon of interference and the mechanism of its interpretation 221-224
Munteanu Svetlana
Concerto №2 for piano and symphonic orchestra by V. Polyakov. The form analysis and the comments of the performer 228-230
Vardanyan Alyona