IBN
Închide

51Publicaţii

982Descărcări

39745Vizualizări

Timuş Angela
(1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 7.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 9

Analysis of the Estimation and Impact Methodology of Tax Evasion for Industrial Entities
Şargu Nicu Constantin1 , Valeeva Yulya2 , Timuş Angela3 , Yelesin Evgeniy4
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Kazan State Power Engineering University ,
3 National Institute for Economic Research, AESM,
4 Kazan State University of Culture and Arts
Springer Proceedings in Business and Economics
2023. Berlin. DOI 10.1007/978-3-031-30498-9_25.
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcții de dezvoltare a sectorului de asigurări din Republica Moldova
Timuş Angela , Timofei Olga
Institutul Național de Cercetări Economice, ASEM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul II. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-21-5.
Disponibil online 6 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directions for development of the insurance sector in the Republic of Moldova
Timuş Angela , Timofei Olga
National Institute for Economic Research, AESM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea costurilor producţiei știinţifice rezultate din proiecte din cadrul Programului de Stat (2020-2023) din Republica Moldova
Railean Veronica1 , Timuş Angela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul crizelor asupra sărăciei în muncă
Timuş Angela , Gutium Tatiana , Timuş Andrei
Institutul Național de Cercetări Economice, ASEM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul II. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-21-5.
Disponibil online 7 February, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International experience of environmental taxes and its implications for the Republic of Moldova
Timuş Angela1 , Chironachi Corina2
1 National Institute for Economic Research, AESM,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Financial and Monetary Economics
Nr. 11 / 2023 / ISSN 2537-3269 / ISSNe 2392-9685
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International experience of environmental taxes and its implications for the Republic of Moldova
Timuş Angela1 , Chironachi Corina2
1 National Institute for Economic Research, AESM,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profitability of production of table grapes in Republic of Moldova
Iaţişin Tatiana , Ciobanu Mihail , Timuş Angela
National Institute for Economic Research, AESM
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 23, / 2023 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 25 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of crises on in-work poverty
Timuş Angela , Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research, AESM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

"The working poor" in the Republic of Moldova: the phenomenon and the aspect of public policies
Timuş Angela , Timuş Andrei
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiect investițional de tip model pentru sectorul agrar – înființarea unei livezi de prun
Stratan Alexandru , Iaţişin Tatiana
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-3583-4-7.. ISBN (pdf) 978-9975-3583-5-4 (PDF)
Disponibil online 21 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The method of stress testing for the crisis situations’ warning in the company
Timuş Angela1 , Toacă Zinovia2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности осуществления медицинского страхования в Республике Молдова
Дзюбецкая Татьяна1 , Timuş Angela2
1 Молдавская экономическая академия,
2 Национальный Институт Экономических Исследований
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Atitudinea cadrelor didactice faţă de integrarea copiilor cu deficienţe mintale şi de auz
Timuş Angela
Colegiul National ‖Johannes Honterus‖ Brasov, România
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-70. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COVID-19 and the response of central monetary authorities
Iordachi Victoria1 , Timuş Angela1 , Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of research and development expenditure at global, regional and national levels
Railean Veronica , Timuş Angela
National Institute for Economic Research of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 16 / 2020 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementation of the circular economy principles in the Republic of Moldova
Timuş Angela , Iordachi Victoria
National Institute for Economic Research of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of circular economy principles in new pandemic realities
Iordachi Victoria1 , Timuş Angela1 , Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Efectele programelor de susținere fiscală asupra activității investiționale
Cociug Victoria , Timuş Angela
National Institute for Economic Research of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 4. 2019. Pitesti. .
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea mecanismelor şi modelelor de finanţare a activităţilor ştiinţifice, aplicate în ţările UE şi la nivel mondial
Railean Veronica , Timuş Angela
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation aspects of the mechanism of financing of the research sector from Republic of Moldova in the context of european tendencies
Timuş Angela , Railean Veronica
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 4 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Impactul politicilor fiscale asupra deciziilor de investiţie a agenţilor economici
Timuş Angela , Cociug Victoria
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode moderne de finanţare a activităţilor ştiinţifice şi tehnologice: practici relevante pentru Republica Moldova
Railean Veronica1 , Timuş Angela2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Economica
Nr. 4(106) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode moderne de finanţare a activităţilor ştiinţifice şi tehnologice: practici relevante pentru Republica Moldova
Railean Veronica , Timuş Angela
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilities of using tax multipliers for stabilization in transition economies
Cociug Victoria1 , Timuş Angela2 , Iordachi Victoria2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Adaption of trading platforms to digital age
Iordachi Victoria , Timuş Angela
National Institute for Economic Research, ASM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-1270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul investițional al asigurărilor. O analiză bazată pe teorie și practică
Timuş Angela , Ungur Cristina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 June, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assimilation of investment potential of insurance companies through government securities
Timuş Angela1 , Ungur Cristina1 , Rabosapca Irina2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 Babeș-Bolyai University
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Special tax regimes in taxing small and micro business activities: theoretical approaches and patent tax experience
Timuş Angela , Iordachi Victoria , Cociug Victoria
National Institute for Economic Research of Moldova
Financial Studies
Vol. 21, Nr. 4(78) / 2017 / ISSN 2066-6071
Disponibil online 6 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Assessment of the financial soundness of the Moldavian banking system
Stariţîna Ludmila1 , Timuş Angela2 , Sadoveanu Diana1
1 National Bank of Moldova,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-1188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central banks forecasting models and policy analysis systems in a new era
Stariţîna Ludmila1 , Timuş Angela2 , Sadoveanu Diana1
1 National Bank of Moldova,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Stabilitatea financiară a economiei în tranziţie”
Timuş Angela
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul special de impozitare prin prisma experienţei ţărilor CSI
Timuş Angela , Ungur Cristina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-1257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul platformelor de tranzacţionare în desfăşurarea tranzacţiilor în regim online: principiile de organizare prin prisma bunelor practici
Iordachi Victoria , Timuş Angela
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare
Ediția 3. 2016. Chişinău. e-ISBN 978-9975-75-866-6.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Regulation of institutional investors’ activity in the Republic of Moldova: problems and new challenges for the development of domestic capital market
Timuş Angela , Iordachi Victoria , Fală Victoria
National Institute for Economic Research, ASM
Journal of Financial and Monetary Economics
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2537-3269 / ISSNe 2392-9685
Disponibil online 25 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Constrângerile în administrarea taxei pe valoarea adăugată şi obiectivele de armonizare la cerinţele Uniunii Europene
Afteni Laura , Timuş Angela
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-1016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insolvabilitatea întreprinderii: implicaţii economice şi juridice
Botnari Nadejda1 , Timuş Angela2 , Botnari Veaceslav3
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 May, 2015. Descarcări-87. Vizualizări-1621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

The insurance market of the Republic of Moldova in terms of investment potential
Timuş Angela , Ungur Cristina
National Institute for Economic Research, ASM
Financial Studies
Vol. 17, Nr. 2(60) / 2013 / ISSN 2066-6071
Disponibil online 6 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Aspecte ale integrării educaţionale şi sociale la elevii cu deficienţă de auz
Timuş Angela
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 28 / 2012 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-164. Vizualizări-1555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenţia psihopedagogică în integrarea copiilor cu deficienţe de auz
Popovici Doru-Vlad , Timuş Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-0615
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-115. Vizualizări-1297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea revizuirii practicii de stabilire a preţului la gaze naturale în Moldova
Timofte Natalia1 , Timuş Angela2
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-2123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientările globale ale reformelor fiscale
Luchian Ivan1 , Timuş Angela2 , Timuş-Iordachi Victoria2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere de evaluare a stabilităţii financiare a sectorului bancar
Timuş Angela , Bordian Ala
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 25 November, 2014. Descarcări-44. Vizualizări-1253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 7

Avantajele sistemelor informaţionale în cadrul serviciilor bancare
David Constantin1 , Timuş Angela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baza de date a revistelor ştiinţifice naţionale – instrument modern al cercetării
Hanganu Aurelia , Timuş Angela
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
BiblioScientia
Nr. 6 / 2011 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-1139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea şi creşterea economică în Republica Moldova
Naval Elvira1 , Timuş Angela2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile în dezvoltarea economică a Republicii Moldova: rolul, impactul şi semnificaţia acestora
Timuş Angela , Perciun Rodica
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-48. Vizualizări-1340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială asupra persoanelor cu handicap auditiv sau mintal la cadrele didactice din învăţământul general şi special
Timuş Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(19) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-1336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparativ între reprezentările sociale asupra deficienţei auditive şi deficienţei mintale la cadrele didactice din şcolile speciale şi din şcolile integratoare
Timuş Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(19) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe mondiale ale pieţei cardurilor de credit
Luchian Ivan1 , Timuş Angela2
1 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 52