IBN
Închide

39Publicaţii

797Descărcări

29384Vizualizări

Timuş Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 3

"The working poor" in the Republic of Moldova: the phenomenon and the aspect of public policies
Timuş Angela , Timuş Andrei
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The method of stress testing for the crisis situations’ warning in the company
Timuş Angela1 , Toacă Zinovia2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности осуществления медицинского страхования в Республике Молдова
Дзюбецкая Татьяна1 , Timuş Angela2
1 Молдавская экономическая академия,
2 Национальный Институт Экономических Исследований
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Atitudinea cadrelor didactice faţă de integrarea copiilor cu deficienţe mintale şi de auz
Timuş Angela
Colegiul National ‖Johannes Honterus‖ Brasov, România
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-50. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COVID-19 and the response of central monetary authorities
Iordachi Victoria1 , Timuş Angela1 , Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of research and development expenditure at global, regional and national levels
Răilean Veronica , Timuş Angela
National Institute for Economic Research of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 16 / 2020 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementation of the circular economy principles in the Republic of Moldova
Timuş Angela , Iordachi Victoria
National Institute for Economic Research of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of circular economy principles in new pandemic realities
Iordachi Victoria1 , Timuş Angela1 , Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Efectele programelor de susținere fiscală asupra activității investiționale
Cociug Victoria , Timuş Angela
National Institute for Economic Research of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 4, R. 2019. Pitesti. .
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea mecanismelor şi modelelor de finanţare a activităţilor ştiinţifice, aplicate în ţările UE şi la nivel mondial
Răilean Veronica , Timuş Angela
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation aspects of the mechanism of financing of the research sector from Republic of Moldova in the context of european tendencies
Timuş Angela , Răilean Veronica
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 4 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Impactul politicilor fiscale asupra deciziilor de investiţie a agenţilor economici
Timuş Angela , Cociug Victoria
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode moderne de finanţare a activităţilor ştiinţifice şi tehnologice: practici relevante pentru Republica Moldova
Railean Veronica1 , Timuş Angela2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Economica
Nr. 4(106) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode moderne de finanţare a activităţilor ştiinţifice şi tehnologice: practici relevante pentru Republica Moldova
Railean Veronica , Timuş Angela
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilities of using tax multipliers for stabilization in transition economies
Cociug Victoria1 , Timuş Angela2 , Iordachi Victoria2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Adaption of trading platforms to digital age
Iordachi Victoria , Timuş Angela
National Institute for Economic Research, ASM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-1014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul investițional al asigurărilor. O analiză bazată pe teorie și practică
Timuş Angela , Ungur Cristina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 June, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assimilation of investment potential of insurance companies through government securities
Timuş Angela1 , Ungur Cristina1 , Rabosapca Irina2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 Babeș-Bolyai University
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Assessment of the financial soundness of the Moldavian banking system
Stariţîna Ludmila1 , Timuş Angela2 , Sadoveanu Diana1
1 National Bank of Moldova,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central banks forecasting models and policy analysis systems in a new era
Stariţîna Ludmila1 , Timuş Angela2 , Sadoveanu Diana1
1 National Bank of Moldova,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39