IBN
Închide
Timuş Angela Grigore
Cuvinte-cheie (96): capital venture (2), Business angels (2), investments (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Evaluarea mecanismelor şi modelelor de finanţare a activităţilor ştiinţifice, aplicate în ţările UE şi la nivel mondial
Răilean Veronica, Timuş Angela
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation aspects of the mechanism of financing of the research sector from Republic of Moldova in the context of european tendencies
Timuş Angela, Răilean Veronica
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 4 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Metode moderne de finanţare a activităţilor ştiinţifice şi tehnologice: practici relevante pentru Republica Moldova
Railean Veronica1, Timuş Angela2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Economica
Nr. 4(106) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode moderne de finanţare a activităţilor ştiinţifice şi tehnologice: practici relevante pentru Republica Moldova
Railean Veronica, Timuş Angela
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilities of using tax multipliers for stabilization in transition economies
Cociug Victoria1, Timuş Angela2, Iordachi Victoria2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Adaption of trading platforms to digital age
Iordachi Victoria, Timuş Angela
National Institute for Economic Research
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul investițional al asigurărilor. O analiză bazată pe teorie și practică
Timuş Angela, Ungur Cristina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assimilation of investment potential of insurance companies through government securities
Timuş Angela1, Ungur Cristina1, Rabosapca Irina2
1 National Institute for Economic Research,
2 Babeș-Bolyai University
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Assessment of the financial soundness of the Moldavian banking system
Stariţîna Ludmila1, Timuş Angela2, Sadoveanu Diana1
1 National Bank of Moldova,
2 National Institute for Economic Research
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central banks forecasting models and policy analysis systems in a new era
Stariţîna Ludmila1, Timuş Angela2, Sadoveanu Diana1
1 National Bank of Moldova,
2 National Institute for Economic Research
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Stabilitatea financiară a economiei în tranziţie”
Timuş Angela
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul special de impozitare prin prisma experienţei ţărilor CSI
Timuş Angela, Ungur Cristina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Constrângerile în administrarea taxei pe valoarea adăugată şi obiectivele de armonizare la cerinţele Uniunii Europene
Afteni Laura, Timuş Angela
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insolvabilitatea întreprinderii: implicaţii economice şi juridice
Botnari Nadejda1, Timuş Angela2, Botnari Veaceslav3
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 May, 2015. Descarcări-56. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Aspecte ale integrării educaţionale şi sociale la elevii cu deficienţă de auz
Timuş Angela
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 28 / 2012 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenţia psihopedagogică în integrarea copiilor cu deficienţe de auz
Popovici Doru-Vlad, Timuş Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-0615
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea revizuirii practicii de stabilire a preţului la gaze naturale în Moldova
Timofte Natalia1, Timuş Angela2
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientările globale ale reformelor fiscale
Luchian Ivan1, Timuş Angela2, Timuş-Iordachi Victoria2
1 Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA",
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere de evaluare a stabilităţii financiare a sectorului bancar
Timuş Angela, Bordian Ala
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 25 November, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 7

Avantajele sistemelor informaţionale în cadrul serviciilor bancare
David Constantin1, Timuş Angela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28