IBN
Închide
Rapcea Mihail
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Гарантия успеха не может быть обеспечена без испытания в конкретных условиях новых сортов
Рапча М.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1-2(79-80) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 21 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молибден и виноград
Даду Константин , Григель Г. , Рапча М.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1-2(79-80) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 21 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Influenţa condiţiilor pedo-ecologice asupra productivităţii şi calităţii producţiei de struguri
Rapcea Mihail , Chisili Serghei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O contribuție esențială la dezvoltarea științei pomicole. Dr. hab. Ilie DONICA la 60 de ani
Dadu Constantin , Rapcea Mihail
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală și tendințele de dezvoltare a pomiculturii în Republica Moldova
Dadu Constantin , Rapcea Mihail , Donica Ilie , Bucarciuc Victor , Mladinoi Vasile , Coroid Arcadie , Grosu Ion
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(76) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştefan Topală – octagenar
Teleuţă Alexandru , Bucaţel Vasile , Dadu Constantin , Rapcea Mihail , Ivasişin (Mârza) Daniela
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 1(16) / 2018 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 11 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Iluminarea şi aeraţia coroanei butucului - factori importanţi la fondarea plantaţiilor viticole de tip nou
Botnarenco Andrei , Magher Maria , Rapcea Mihail , Antoci Alexandru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(64) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Освещенность и aэрация кроны куста- необходимые факторы при создании виноградных плантаций нового типа
Ботнаренко Андрей , Магер Михаил , Рапча М. , Анточ А.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(63) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Amplasarea viţei de vie în condiţiile ecologice confortabile
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Rapcea Mihail , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of climate suitability for grapes quality in the Republic of Moldova
Nedealcov Maria12 , Rapcea Mihail3 , Sîrbu Rodica42
1 University of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
3 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
4 State Agrarian University of Moldova
Sisteme Informaționale Geografice Ediția XXII-a - 2015
2015. Chişinău. .
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exigenţe faţă de strugurii şi vinurile ecologice
Găină Boris1 , Poulard Alain2 , Gurjui Eliza3 , Rapcea Mihail4 , Rusu Emilian4 , Obadă Leonora4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institut Français de la Vigne et du Vin,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei,
4 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(57) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exigenţe pentru struguri şi vinuri ecologice (biologice)
Găină Boris1 , Poulard Alain2 , Gurjui Eliza3 , Rapcea Mihail1
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institut Français de la Vigne et du Vin,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 17 July, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зависимость продуктивности кустов винограда от некоторых орографических факторов
Рапча М.
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(58) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Ce am preconizat şi ce am realizat
Iliev Petru , Taran Nicolae , Rapcea Mihail , Iorga Eugen
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(48) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Defolierea chimică în pepiniera pomicolă
Griţcan Sava , Rapcea Mihail , Dadu Zinaida , Polihovici Lidia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa condiţiilor pedoclimatice asupra productivităţii şi calităţii a recoltei de struguri la soiul sauvignon
Rapcea Mihail
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tăierea pomilor de măr în condiţiile Republicii Moldova
Donica Ilie , Dadu Constantin , Rapcea Mihail , Donică Andrei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(43) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Perfecţionarea şi implementarea sistemei de tăiere a pomilor de măr în plantaţiile intensive
Donica Ilie , Dadu Constantin , Rapcea Mihail , Donică Andrei , Bogdan Ion , Donica Maria , Donica Natalia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Starea actuală şi evoluţia dezvoltării pomiculturii în perioada de tranziţie la economia de piaţă
Rapcea Mihail , Donică Andrei , Mladinoi Vasile , Donica Ilie
Institutul de Pomicultură
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние экологических и техногенных факторов на продуктивность виноградного растения
Chisili Mihail1 , Rapcea Mihail1 , Chisili Serghei2
1 Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie,
2 Institutul de Pomicultură
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25