Sporirea atractivității studiilor universitare prin prisma implementării incubatoarelor de cercetare.
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
559 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-08 11:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:378 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (4061)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2640)
SM ISO690:2012
CUJBĂ, Vadim, SÎRBU, Rodica, CODREA, Lidia. Sporirea atractivității studiilor universitare prin prisma implementării incubatoarelor de cercetare.. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Didactica științelor naturii, 27-28 februarie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, Vol. 2, pp. 22-26. ISBN 978-9975-76-319-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2, 2021
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 27-28 februarie 2021

Sporirea atractivității studiilor universitare prin prisma implementării incubatoarelor de cercetare.

CZU: 37.016:378

Pag. 22-26

Cujbă Vadim1, Sîrbu Rodica2, Codrea Lidia1
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 12 martie 2021


Rezumat

Pentru a spori performanța studiilor universitare, racordarea obiectivelor curriculare la exigențele sectorului real, ideea unei legături mai strânse între procesul de predare-învățare și investigația științifică este foarte actuală. În procesul educațional, învățarea prin investigație științifică și-a găsit expresie în incubatoarele de cercetare (Prisăcaru, 2020). Incubatoarele de cercetare reprezintă, prin esență o metodă educațională de cercetare, dezvoltare și inovare care își are originea începând cu anul 2004, fiind concepută la Universitatea de Științe Aplicative din Turku (Finlanda), ulterior preluată de alte universități. Metoda incubatoarelor de cercetare promovează învățarea colectivă și se bazează pe o abordare socială constructivă. Un incubator de cercetare reprezintă o echipă diversificată compusă din persoane cu abilități și interese diferite.

Cuvinte-cheie
incubatoare de cercetare, inovaţie, competenţă, diagrama Venn