Evaluarea spaţială a fazelor fenologice ale culturii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
218 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-03 10:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
581.52:633.854.78 (2)
Habiturile plantelor. Comportamentul plantelor. Ecologia plantelor. Etologia plantelor. Plantele şi mediul lor. (81)
Plante aromatice. Condimente. Plante aleaginoase. Plante colorante. Plante tanante. Plante medicinale (184)
SM ISO690:2012
SÎRBU, Rodica. Evaluarea spaţială a fazelor fenologice ale culturii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2014, nr. 2(323), pp. 177-181. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X

Evaluarea spaţială a fazelor fenologice ale culturii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova

CZU: 581.52:633.854.78
Pag. 177-181

Sîrbu Rodica
 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2014


Rezumat

În condiţiile climei temperate, cunoaşterea adaptabilităţii viţei de vie către schimbările climatice prezintă un interes deosebit. În acest context au fost elaborate hărţile ce caracterizează parcurgerea fazelor fenologice la viţa de vie la etapa actuală ţinînd cont de latitudinea geografică şi altitudinea absolută a teritoriului. S-au constatat diferenţieri spaţiale esenţiale în manifestarea acestora. Spre exemplu, dezmugurirea se manifestă cu o întîrziere de 8 zile de la sud la nord, iar Înfloritul are loc cu o întîrziere de 12 zile.Rezultatele obţinute sunt necesare în practica agricolă deoarece pot contribui la amplasarea adecvată a viţei de vie în noile condiţii climatice.

Insight into vine adaptability to climate changes under temperate climate conditions, is of particular interest. In this context, maps that characterize the dates of phenological grapevine phase manifestation have been developed given the geographic latitude and absolute altitude of the territory and essential spatial differentiation in the manifestation has been found. For example, budburst occurs with a delay of 8 days from south to north and flowering takes place with a delay of 12 days. The findings may be indispensable in agricultural practices for optimal distribution of vineyard plantations in the new climatic conditions.

Cuvinte-cheie
fază fenologică, circuitul sevei, dezmugurit, maturare deplină, maturarea lăstarului.