IBN
    

    
  


    
Închide
Sîrbu Rodica Iacob
Afiliat la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

2020 - 1

Utilizarea instrumentelor de tip web 2.0 pentru predarea interactivă a disciplinelor la specialitățile de turism și geografie

Cujbă Vadim, Sîrbu Rodica, Codrea Lidia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 42-46.
Disponibil online 28 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Utilizarea sistemelor informaționale geografice în reconstituirea evoluției spațiale a organizării administrativ – teritoriale a Republicii Moldova în perioada 1955 – 2001

Cujbă Vadim, Sîrbu Rodica, Ţîţu Pavel
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 175-181.
Disponibil online 21 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Estimarea și analiza indicatorului integrat de dezvoltare a infrastructurii din localitățile Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova

Cujbă Vadim, Sîrbu Rodica
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3