IBN
Închide

73Publicaţii

572Descărcări

30134Vizualizări

Efremova Nadejda
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 38. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 15

Activitatea enzimatică a unor extracte din biomasa levurilor deșeurilor industriei de bere
Efremova Nadejda , Chiseliţă Oleg , Chiseliţa Natalia , Beşliu Alina , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Daniliş Marina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biologically active protein preparation based on yeast biomass from the waste of the beer industry
Chiselita Oleg , Chiselitsa Natalia , Beshliu Alina , Tofan Elena , Efremova Nadejda , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of the methods for extracting manoproteins from beer yeast sediments
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the action of chitosan-iron nanocomposite on the biochemical composition of yeast rhodotorula gracilis CNMN-Y-30
Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Chiselitsa Natalia
Institute of Microbiology and Biotechnology
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of mannoprotein preparation obtained from the microbial waste of the beer industry on tritical seeds
Chiselita Oleg , Chiselitsa Natalia , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim
Institute of Microbiology and Biotechnology
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea procedeului de prelucrare a deșeurilor industriei de bere și obținere din biomasa de levuri a preparatelor lipidice
Tofan Elena , Chiseliţa Natalia , Chiseliţă Oleg , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Lozan (Sprincean) Ana , Daniliş Marina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of the waste processing procedure of the beer industry and obtaining lipid preparations from yeast biomass
Tofan Elena , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processes for the processing and recovery of waste from the beer industry
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana
Institute of Microbiology and Biotechnology
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of utilization of bioactive preparation from yeasts on the reproductive parameters of pigs
Carapirea Anatoli1 , Darie Grigorie1 , Rotari Doina1 , Chiselitsa Natalia2 , Chiselita Oleg2 , Beshliu Alina2 , Efremova Nadejda2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
International Symposium of Animal Biology and Nutrition
Ediția a 16-a. 2021. Balotești, Ilfov, România. .
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The antioxidant activity of the yeast biomass from the beer industry waste
Chiselita Oleg , Chiselitsa Natalia , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The beer yeast biomass as a valuable source of lipids
Tofan Elena , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The characteristic of the protein extract obtained from brewer’s yeast
Efremova Nadejda , Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of autolysis procedures on protein content and enzymatic activity in manniprote extracts of brewer’s yeast
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Efremova Nadejda , Chiselita Oleg , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of ZnO nanoparticles on the amino acids biosynthesis at pigmented yeast Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30
Beshliu Alina , Efremova Nadejda
Institute of Microbiology and Biotechnology
Scientific Study and Research: Chemistry and Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry
Nr. 3(22) / 2021 / ISSN 1582-540X
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обработка проростков семян пшеницы биологическими препаратами на основе осадочных пивных дрожжей
Ефремова Надежда , Бешлиу Алина , Киселица Наталья , Киселица Олег , Tofan Elena , Лозан Анна
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Componenţa biochimică a biomasei de levuri din deşeurile industriei de bere.
Chiseliţă Oleg , Chiseliţa Natalia , Efremova Nadejda , Beşliu Alina , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Daniliş Marina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziția biochimică a sedimentelor levurilor de bere la diferite procedee de autoliză
Beşliu Alina , Chiseliţă Oleg , Chiseliţa Natalia , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea viabilității și productivității tulpinii de levuri pigmentate în prezența nanoparticulelor de argint
Efremova Nadejda , Beşliu Alina , Chiseliţa Natalia , Tofan Elena
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul biochimic al biomasei de levuri din sedimentele de la producerea berii
Chiseliţa Natalia , Chiseliţă Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Beşliu Alina , Daniliş Marina , Dadu Constantin , Lozan (Sprincean) Ana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Process for increasing the content of essential amino acids in biomass of yeasts Rhodotorula gracilis
Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Usatyi Agafia
Institute of Microbiology and Biotechnology
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5. 2020. Sibiu, România. ISSN ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157.
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 73