IBN
Închide

105Publicaţii

563Descărcări

71700Vizualizări

Ciocârlan Alexandru57Lungu Lidia44Barbă Alic35Dragalin Ion27Cucicova Caleria25Vornicu Nicoleta21Blaja Svetlana20Ungur Nicon15Secara-Kușnir Elena15Vlad Pavel13Şova Sergiu11Gorincioi Elena10Ciocîrlan Nina8Lupaşcu Tudor7Mangalagiu Ionel7Zinicovscaia Inga7Ambrosio Michele6Popescu Violeta6Duca Gheorghe5Lupaşcu Lucian5Mangalagiu Ionel I.5Cocu Maria4Kulciţki Veaceslav4Edu Carolina4Moldoveanu Costel4Zbancioc Gheorghita N.4Deleanu Călin4Vicol (Şmigon) Crina4Ilker Ozer4Geana Elisabeta Irina4Kravţov Victor3Bîrîiac Andrei3Iushin Nikita3Ionete Roxana Elena3Hristozova Gergana Y. 3Rudic Valeriu2Guţu Iacob2Colţa Mihai2Nastas Raisa2Melnic Elena2Pogrebnoi Serghei2Amăriucăi-Mantu Dorina2Nicolescu Alina Florica2Duliu Octavian-Gheorghe2Codița Victoria2Vergel Konstantin2Grozdov Dmitrii2Tenu Nadejda2Mangalagiu Violeta2Rudi Ludmila1Chiriac Tatiana1Codreanu Svetlana1Cepoi Liliana1Macaev Fliur1Grinco Marina1Şepeli Felix1Dragancea Diana1Valuţă Ana1Slanina Valerina1Miscu Vera1Lipkowski Janusz1Barcari Elena1Arion Vladimir1Kozlov Nicolai1Furdui Teodor1Santaniello Enzo1Manzocchi Ada1Lozovan Vasile1Kovaliskaia Svetlana1Fulga Ala1Stroncea Magdalena1Gundorina Svetlana1Stavarache Cristina1Deleanu Mariana1Babak Maria V.1Popescu Raluca1Dinca Oana1Niculaua Marius1Beț Ludmila1Spengler Gabriella1Bejan Iustinian Gabriel1Ficai Anton Anton1Antoci Vasilichia1Cucu Dumitrela1Geana Irina1Andronescu Ecaterina1Ciucure Corina Teodora1Cazacu Vasilisa1Bîrca Natalia1Caruntu A.1Carrupt Valentin1Panasenko Anatolii1
Arîcu Aculina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 42. Publicaţii peste hotare - 38.
Publicații indexate în SCOPUS - 31. Teze/Rezumate în culegeri - 21. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 9
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 18
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 22
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 13
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 13

2023 - 8

Chimia în beneficiul societății
Arîcu Aculina
Institutul de Chimie, USM
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photochemical transformation of some (+)-Larixol derivatives
Ciocarlan Alexandru , Lungu Lidia , Blaja Svetlana , Kuchkova Kaleria , Aricu Aculina
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review of the collective monograph "Analysis of risks associated with food in the Republic of Moldova"
Rudic Valeriu1 , Arîcu Aculina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie, USM
Journal of Social Sciences
Vol. 6, Nr. 4 / 2023 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Antimicrobial Activity Evaluation of Homodrimane Sesquiterpenoids with a Benzimidazole Unit
Lungu Lidia1 , Blaja Svetlana1 , Kuchkova Kaleria1 , Ciocarlan Alexandru1 , Barba Alic1 , Kulciţki Veaceslav1 , Shova Sergiu2 , Vornicu Nicoleta3 , Geana Elisabeta Irina4 , Mangalagiu Ionel I.5 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
4 National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies,
5 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 28, / 2023 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and evaluation of antimicrobial activity of tetranorlabdane compounds bearing 1,3,4-thiadiazole units
Blaja Svetlana1 , Lungu Lidia1 , Ciocarlan Alexandru1 , Vornicu Nicoleta2 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(18) / 2023 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of Biologically Active Nitrogen and Sulfur-Containing Terpenoids
Aricu Aculina , Ciocarlan Alexandru , Lungu Lidia , Kuchkova Kaleria , Blaja Svetlana , Secara-Kușnir Elena , Ungur Nikon
Institute of Chemistry, MSU
Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes
Hershey: IGI Global, 2023. ISBN 978-166847200-2, 978-166847198-2.
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of new molecular hybrids with phenothiazine fragment from norambreinolide
Blaja Svetlana , Lungu Lidia , Kuchkova Kaleria , Ciocarlan Alexandru , Aricu Aculina
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dynamics of lavender and clary sage volatile oils adulteration on-air exposure
Lungu Lidia , Blaja Svetlana , Popescu Violeta , Ciocarlan Alexandru , Dragalin Ion , Aricu Aculina
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Chemical Profile, Elemental Composition, and Antimicrobial Activity of Plants of the Teucrium (Lamiaceae) Genus Growing in Moldova
Ciocarlan Alexandru1 , Dragalin Ion1 , Aricu Aculina1 , Lupaşcu Lucian1 , Ciocarlan Nina2 , Vergel Konstantin3 , Duliu Octavian-Gheorghe345 , Hristozova Gergana Y. 36 , Zinicovscaia Inga137
1 Institute of Chemistry,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
3 Joint Institute of Nuclear Research,
4 University of Bucharest,
5 Romanian Geological Institute,
6 Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,
7 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Agronomy
Nr. 4(12) / 2022 / ISSN 2073-4395 / ISSNe 2073-4395
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hybrid Azine Derivatives: A Useful Approach for Antimicrobial Therapy
Amăriucăi-Mantu Dorina1 , Mangalagiu Violeta21 , Bejan Iustinian Gabriel12 , Aricu Aculina13 , Mangalagiu Ionel I.12
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 Institute of Interdisciplinary Research – CERNESIM Centre,
3 Institute of Chemistry
Pharmaceutics
Nr. 10(14) / 2022 / ISSN 1999-4923
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predestinat cercetării și dezvoltării. Academicianul Gheorghe DUCA la 70 de ani
Lupaşcu Tudor , Arîcu Aculina
Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminary phytochemical analysis of crud extract from tanacetum corymbosum (l.) Shi. Bip.
Ciocarlan Alexandru1 , Aricu Aculina1 , Lungu Lidia1 , Blaja Svetlana1 , Popescu Violeta2 , Zinicovscaia Inga3 , Carrupt Valentin4
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova State University,
3 BLTP, Joint Institute for Nuclear Research,
4 Mane SA Switzerland
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sclareolul–materie primă sustenabilă pentru sinteza compușilor terpenici cu valoare adăugată înaltă
Arîcu Aculina , Kulciţki Veaceslav , Ungur Nicon
Institutul de Chimie
Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere
Chişinău: CEP USM, 2022. ISBN 978-9975-159-05-0..
Disponibil online 25 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of biologically active terpenoids by valorisation of some vegetable wastesSynthesis of biologically active terpenoids by valorisation of some vegetable wastes
Aricu Aculina , Ciocarlan Alexandru
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of Homodrimane Sesquiterpenoids Bearing 1,3-Benzothiazole Unit and Their Antimicrobial Activity Evaluation
Lungu Lidia1 , Kuchkova Kaleria1 , Blaja Svetlana1 , Ciocarlan Alexandru1 , Dragalin Ion1 , Barba Alic1 , Vornicu Nicoleta2 , Geana Elisabeta Irina3 , Mangalagiu Ionel4 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
3 National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies,
4 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 27, / 2022 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of new potential active homodrimane sesquiterpenoids with benzimidazole fragment
Lungu Lidia , Blaja Svetlana , Kuchkova Kaleria , Ciocarlan Alexandru , Aricu Aculina
Institute of Chemistry
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 14

Academician Pavel Vlad – a veritable scientist of our country
Aricu Aculina
Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition and assessment of antimicrobial activity of lavender essential oil and some by-products
Ciocarlan Alexandru1 , Lupaşcu Lucian1 , Aricu Aculina1 , Dragalin Ion1 , Popescu Violeta1 , Geana Elisabeta Irina23 , Ionete Roxana Elena2 , Vornicu Nicoleta3 , Duliu Octavian-Gheorghe45 , Hristozova Gergana Y. 56 , Zinicovscaia Inga157
1 Institute of Chemistry,
2 National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies,
3 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
4 University of Bucharest,
5 Joint Institute of Nuclear Research,
6 Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,
7 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Plants
Nr. 9(10) / 2021 / ISSN 2223-7747 / ISSNe 2223-7747
Disponibil online 12 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition of essential oil of Dill (Anethum graveolens L.) Growing in Republic of Moldova
Popescu Violeta1 , Ciocarlan Alexandru2 , Dragalin Ion2 , Lungu Lidia2 , Aricu Aculina2
1 Moldova State University,
2 Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition of the essential oil and antimicrobial properties of crude extract from Tanacetum corymbosum (L.) Shi. Bip
Ciocarlan Alexandru1 , Lupaşcu Lucian1 , Aricu Aculina1 , Dragalin Ion1 , Ciocarlan Nina2 , Zinicovscaia Inga314 , Slanina Valerina5 , Yushin Nikita3
1 Institute of Chemistry,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
3 Joint Institute of Nuclear Research,
4 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(16) / 2021 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 January, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of the elemental composition of aromatic plants cultivated industrially in the republic of moldova using neutron activation analysis
Ciocarlan Alexandru1 , Hristozova Gergana Y. 23 , Aricu Aculina1 , Dragalin Ion1 , Zinicovscaia Inga124 , Yushin Nikita2 , Grozdov Dmitrii2 , Popescu Violeta1
1 Institute of Chemistry,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,
4 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Agronomy
Nr. 5(11) / 2021 / ISSN 2073-4395 / ISSNe 2073-4395
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norlabdane Compounds Containing Thiosemicarbazone or 1,3-Thiazole Fragments: Synthesis and Antimicrobial Activity
Blaja Svetlana1 , Lungu Lidia1 , Kuchkova Kaleria1 , Ciocarlan Alexandru1 , Barba Alic1 , Vornicu Nicoleta2 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Chemistry of Natural Compounds
Nr. 1(57) / 2021 / ISSN 0009-3130
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profiling of phenolic compounds and triterpene acids of twelve apple (Malus domestica borkh.) cultivars
Geana Elisabeta Irina1 , Ciucure Corina Teodora1 , Ionete Roxana Elena1 , Ciocarlan Alexandru2 , Aricu Aculina2 , Ficai Anton Anton34 , Andronescu Ecaterina34
1 National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies,
2 Institute of Chemistry,
3 University Politehnica of Bucharest,
4 Romanian Academy of Science
Foods
Vol. 10, / 2021 / ISSN 2304-8158 / ISSNe 2304-8158
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of hydrazide containing trinorlabdane derivatives
Blaja Svetlana , Kuchkova Kaleria , Lungu Lidia , Lozovan Vasile , Aricu Aculina
Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of some homodrimane sesquiterpenoids with dihydrazide fragment from norambreinolide
Aricu Aculina , Kuchkova Kaleria , Blaja Svetlana , Barba Alic
Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of some new homodrimane derivatives of benzothiazole from norambreinolide
Blaja Svetlana , Aricu Aculina , Kuchkova Kaleria , Barba Alic
Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The electrochemical transformations of methyl bicyclohomofarnesoates
Lungu Lidia , Blaja Svetlana , Ciocarlan Alexandru , Dragalin Ion , Aricu Aculina
Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-1079
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The natural product chemistry of terpenoids - a tribute to the remarkable legacy of academician Pavel Vlad
Aricu Aculina
Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(16) / 2021 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of non-conventional methods for the isolation of chromatographically inseparable compounds
Ciocarlan Alexandru , Cazacu Vasilisa , Lungu Lidia , Blaja Svetlana , Dragalin Ion , Aricu Aculina
Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome message
Aricu Aculina , Kulciţki Veaceslav
Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Bis-(imidazole/benzimidazole)-pyridine derivatives: Synthesis, structure and antimycobacterial activity
Antoci Vasilichia1 , Cucu Dumitrela1 , Zbancioc Gheorghita N.1 , Moldoveanu Costel1 , Mangalagiu Violeta21 , Amăriucăi-Mantu Dorina1 , Aricu Aculina3 , Mangalagiu Ionel1
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 Institute of Interdisciplinary Research – CERNESIM Centre,
3 Institute of Chemistry
Future Medicinal Chemistry
Nr. 3(12) / 2020 / ISSN 1756-8919 / ISSNe 1756-8927
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemental analysis of Lamiaceae medicinal and aromatic plants growing in the Republic of Moldova using neutron activation analysis
Zinicovscaia Inga123 , Gundorina Svetlana1 , Vergel Konstantin1 , Grozdov Dmitrii1 , Ciocarlan Alexandru2 , Aricu Aculina2 , Dragalin Ion2 , Ciocarlan Nina4
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Institute of Chemistry,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
4 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Phytochemistry Letters
Nr. 35 / 2020 / ISSN 1874-3900
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minor acetylated metabolites from Euphrasia rostkoviana.: Natural and synthetic acetylated derivatives of rutin
Ambrosio Michele1 , Ciocarlan Alexandru2 , Aricu Aculina2
1 Universitatea din Trento,
2 Institute of Chemistry
Natural Product Research
Nr. 2(34) / 2020 / ISSN 1478-6419 / ISSNe 1478-6427
Disponibil online 10 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slujitor a două muze: chimia și ecologia. Acad. Tudor LUPAȘCU la 70 de ani
Duca Gheorghe , Arîcu Aculina , Nastas Raisa , Cocu Maria
Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Antimicrobial Activity of New Drimane and Homodrimane Sesquiterpenoids with Oxadiazole and Thiadiazole Fragments
Aricu Aculina1 , Kuchkova Kaleria1 , Secara-Kușnir Elena1 , Barba Alic1 , Ungur Nikon1 , Vornicu Nicoleta2
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Chemistry of Natural Compounds
Nr. 4(56) / 2020 / ISSN 0009-3130
Disponibil online 6 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Evaluation of Biological Activity of Homodrimane Sesquiterpenoids Bearing 1,3,4-Oxadiazole or 1,3,4-Thiadiazole Units
Lungu Lidia1 , Ciocarlan Alexandru1 , Vicol Crina1 , Ilker Ozer1 , Shova Sergiu12 , Guţu Iacob3 , Vornicu Nicoleta4 , Mangalagiu Ionel I.5 , Ambrosio Michele6 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 Moldova State University,
4 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
5 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
6 Universitatea din Trento
Chemistry of Heterocyclic Compounds
Vol. 56, / 2020 / ISSN 0009-3122 / ISSNe 1573-8353
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of some non-conventional methods in chemistry of bicyclohomofarnesenic methyl esters
Ciocarlan Alexandru , Lungu Lidia , Blaja Svetlana , Dragalin Ion , Aricu Aculina
Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(15) / 2020 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 11

Chemical analysis of Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. using neutron activation analysis
Zinicovscaia Inga123 , Ciocarlan Alexandru1 , Lupaşcu Lucian1 , Aricu Aculina1 , Dragalin Ion2 , Ciocarlan Nina4 , Yushin Nikita2
1 Institute of Chemistry,
2 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
3 Joint Institute of Nuclear Research,
4 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Nr. 1(321) / 2019 / ISSN 0236-5731 / ISSNe 1588-2780
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterization of new copper(II) complex with drimane thiosemicarbazone ligands
Blaja Svetlana , Lungu Lidia , Ciocarlan Alexandru , Shova Sergiu , Aricu Aculina
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-1318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Evaluation of Biological Activity of Homodrimane Sesquiterpenoids Bearing Hydrazinecarbothioamide or 1,2,4-Triazole Unit
Lungu Lidia1 , Ciocarlan Alexandru1 , Barba Alic1 , Shova Sergiu12 , Pogrebnoi Serghei1 , Mangalagiu Ionel3 , Moldoveanu Costel3 , Vornicu Nicoleta4 , Ambrosio Michele5 , Babak Maria V.6 , Arion Vladimir7 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
4 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
5 Universitatea din Trento,
6 National University of Singapore,
7 University of Vienna
Chemistry of Heterocyclic Compounds
Nr. 8(55) / 2019 / ISSN 0009-3122 / ISSNe 1573-8353
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of new active nitrogen and sulfur containing norlabdanic compounds
Lungu Lidia1 , Blaja Svetlana1 , Ciocarlan Alexandru1 , Ilker Ozer1 , Aricu Aculina1 , Vornicu Nicoleta2
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of new potential active homodrimane sesquiterpenoids with 1,3,4-thiadiazole units
Lungu Lidia , Ciocarlan Alexandru , Aricu Aculina , Ilker Ozer , Barba Alic
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of some new drimane compounds with 1,3,4-oxadiazole fragment
Aricu Aculina , Secara-Kușnir Elena , Kuchkova Kaleria , Barba Alic , Dragalin Ion , Ungur Nikon
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of some new homodrimane sesquiterpenoids with 1,3,4-oxadiazole fragment
Aricu Aculina , Kuchkova Kaleria , Secara-Kușnir Elena , Barba Alic , Dragalin Ion , Ungur Nikon
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structural elucidation and biological evaluations of new guanidine-containing terpenoids as anticancer agents
Duka Gh.1 , Aricu Aculina1 , Kuchkova Kaleria1 , Secara-Kușnir Elena1 , Barba Alic1 , Dragalin Ion1 , Ungur Nikon1 , Spengler Gabriella2
1 Institute of Chemistry,
2 University of Szeged
Natural Product Research
Nr. 21(33) / 2019 / ISSN 1478-6419 / ISSNe 1478-6427
Disponibil online 6 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The institute of chemistry at 60 years anniversary. brief history, achievements and perspectives
Aricu Aculina , Nastas Raisa , Cocu Maria
Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The institute of chemistry at 60 years’ anniversary. Brief history, achievements and perspectives
Aricu Aculina
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 30 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of some non-conventional methods in chemistry of bicyclohomofarnesenic methyl esters
Lungu Lidia1 , Ciocarlan Alexandru1 , Aricu Aculina1 , Bîrca Natalia2
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 4 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Antimicrobial acivitiy of some newhomodrimane sesquiterpenoids bearing1,3,4-oxadiazole units
Ciocarlan Alexandru1 , Lungu Lidia1 , Aricu Aculina1 , Ilker Ozer1 , Vornicu Nicoleta2
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a. 2018. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition and antimicrobial activity of the Levisticum officinale W.D.J. koch essential oil
Ciocarlan Alexandru1 , Dragalin Ion1 , Aricu Aculina1 , Lupaşcu Lucian1 , Ciocarlan Nina2 , Popescu Violeta3
1 Institute of Chemistry,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
3 Tiraspol State University
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 24 December, 2018. Descarcări-57. Vizualizări-1343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 105