IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-22 01:42
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)62
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole96384392410144486
Volume41515751991
Total100489549912135

Vizualizări   932Descărcări   101

Conţinutul numărului de revistă

Основные онтогенетические особенности развития и проявления психики и психического здоровья, факторы и условия, влияющие на них

7-25

CZU: 3.86:616.89-05

Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Вуду Стела , Вуду В.

Registrul național al celor mai periculoase specii de insecte din fauna Republicii Moldova.

25-46

CZU: 595.2(478)

Mihailov Irina , Bacal Svetlana , Elisoveţcaia Dina , Ţugulea (Hacina) Cristina , Şuleşco Tatiana , Neculiseanu Zaharia , Mocreac (Stahi) Nadejda , Buşmachiu Galina , Calestru Livia , Baban Elena

Sănătatea şi alimentaţia – o nouă paradigmă

47-56

CZU: 613.2:612.39

Mereuţă Ion , Strutinschi Tudor

Oсобенности состояния ментального здоровья у лиц с хроническими гепатопатиями (обзор литературы).

56-64

CZU: 613.8:616.36-02

Березовская Елена

Coordination compound as inhibitor of superoxid radical.

64-68

CZU: 548.736.546.561

Garbuz Olga , Pantea Valeria , Usataia Irina , Graur Vasilii О. , Tsapkov Victor I. , Sardari Veronica , Tagadiuc Olga , Gudumac Valentin , Gulea Aurelian

Afectarea duodenului la pacienții cu hepatită cronică virală C.

68-74

CZU: 616.342:616.36-002.2

Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana

Nivelul critic al conţinutului relativ de apă pentru declanşarea sporirii esenţiale a conţinutului de prolină în frunzele plantelor de soia la acţiunea condiţiilor stresogene.

74-79

CZU: 581.1

Chirilov Alexandru , Harciuc Oleg , Baştovaia Svetlana , Chistol Marcela

Genotipare multilocus pentru markerii candidați ai sintezei compușilor terpenici la Origanum vulgare ssp. Vulgare.

79-90

CZU: 635.714:577.2

Port Angela , Mutu (Calmîş) Ana , Ciocîrlan Nina

Starea hidrochimică a unor heleșteie din raionul Nisporeni.

90-97

CZU: 556.114:504.453.06(478)

Bagrin Nina , Borodin Natalia , Jurminscaia Olga

Pseudomonas fluorescens, remediu biologic în combaterea nematodului Ditylenchus destructor la cartofii seminceri.

97-101

CZU: 632.937.14:[632.651:635.21]

Melnic Maria , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Onofraş Leonid

Analiza comparativă a faunei noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) din Republica Moldova și unele ţări europene.

102-106

CZU: 595.786-19(478)

Ţugulea (Hacina) Cristina

Tendințele dezvoltării populațiilor unor specii de mamifere mici (Mammalia: Soricomorpha, Rodentia) în funcție de starea habitatului și schimbarea climei.

106-116

CZU: 599.322/.324:50.3(478)

Nistreanu Victoria , Larion Alina , Sîtnic Veaceslav , Savin Anatolie

Modificarea compoziției biochimice a spirulinei ca răspuns la acumularea seleniului în biomasă.

116-124

CZU: 579.6

Djur (Maxacova) Svetlana

Extracte cu proprietăți antioxidante din materii prime vegetale

124-129

CZU: 573.6:57.08

Carauş Vladimir

Tehnologie de obținere a balsamului afrodisiac ”spirupotent”

129-135

CZU: 573.6:57.08

Rudic Valeriu , Carauş Vladimir

Resursele minime admisibile de apă ale Republicii Moldova.

135-144

CZU: 556.18(478)

Melniciuc Orest , Jeleapov (Chişciuc) Ana , Crăciun Andrei , Bejenaru Gherman

Starea ecologică a apei râului Bâc, zonă adiacentă ariilor naturale protejate de stat.

145-152

CZU: 502.51:504.5

Sandu Maria , Moşanu Elena , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Goreacioc Tatiana , Ţurcan Sergiu

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din râul Prut şi afluenţii lui de stânga.

152-160

CZU: 502.51:504.5

Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc Tatiana

Recenzie la monografia ”Pajiștile de luncă din Republica Moldova”. Autor doctorul în științe biologice Ștefan LAZU

160-162
Cocîrţă Petru

Patriarhul ştiinţei solului şi remarcabil ecolog ( Academicianul Andrei Ursu la 90 ani de la naştere).

162-164
Furdui Teodor , Găină Boris , Nedealcov Maria , Chirilov Alexandru , Stegărescu Vasile

Personalitate marcantă a ştiinţei zoologice (Andrei Munteanu la 80 ani).

164-166
Ungureanu Laurenţia , Calestru Livia , Larion Alina

Somitate în științele agrare (Academicianul Gheorghe Cimpoieș la 70 de ani).

166-169
Furdui Teodor , Tighineanu Ion , Găină Boris , Tudorache Gheorghe

Un aport deosebit în dezvoltarea științei zootehnice (Vladimir Radionov- la 70 de ani de la naștere)

170-172
Volconovici Liviu , Buzu Ion