IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-20 13:11
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)62
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9637579449309486
Volume41461251558
Total100480406910867

Vizualizări   1150Descărcări   109

Conţinutul numărului de revistă

The problem of psychic health and ways to solve it – some approaches

7-12
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Glijin Aliona, Vrabie Valeria, Sheptitskiy V.

Factors which determine productivity of phytoplankton of the Dniester River.

12-22

CZU: 581.526.324/.325(478:282.247.314)

Ungureanu Laurenţia, Zubcov Elena, Tumanova Daria, Borodin Natalia, Bagrin Nina, Ungureanu Grigore

Utilizarea biostimulatorilor in cercetările științifice și în practica agricolă

22-35

CZU: 631.9:581.5

Jelev (Hadîrca) Natalia, Dascaliuc Alexandru

Corelarea activității antiradicalice a mierii cu conținutul aminoacizilor liberi

35-45

CZU: 638.162:577.1

Vrabie Valeria, Ciochină Valentina, Derjanschi Valeriu, Rotaru Stela

Particularităţile modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi și senili hrăniți cu diferite raţii în asociere cu efortul fizic

45-54

CZU: [613.2:612.398.192]:599.323.4

Poleacova Lilia, Ciochină Mariana

Modificări biochimice în organismul uman  sub acțiunea efortului fizic.  

54-65

CZU: 577.1:613.71/.73

Poleacova Lilia, Ciochină Mariana

Manifestarea stres-memoriei la plantele de Phaseolus cu diferit potențial de rezistență la secetă

65-76

CZU: 581.1.03:581.14

Brânză Lilia

The influence of biostimulant Reglalg on plants resistance to abiotic and biotic stress factors

76-82

CZU: 631.8:633/635

Dascaliuc Alexandru, Voineac Vasile, Ralea Tudor, Jelev (Hadîrca) Natalia

Influenţa microelementelor şi a bacteriilor PGPB asupra productivităţii viţei de vie

82-90

CZU: 631.81.

David Tatiana

Influenţa prolinei exogene asupra unor indicatori de germinare a seminţelor  soia

90-95

CZU: 581.1

Chirilov Alexandru, Harciuc Oleg, Cozmic Raisa, Baştovaia Svetlana, Chistol Marcela

Studiul variabilității genetice la Origanum vulgare ssp. vulgare prin analiza componentelor principale

95-108

CZU: 581.1

Port Angela, Mutu (Calmîş) Ana, Ciocîrlan Nina, Duca Maria

Determinismul genetic al rezistenței grâului (Triticum aestivum L.) la fungul Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram.

109-115

CZU: 633.11+632.938:575

Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana

Комбинированное использование традиционных и нетрадиционных методов отбора в селекции томата

115-124

CZU: 631.527:635.64

Маковей Милания

Măsuri inovative de diminuare și combatere a parazitozelor la cervide în Republica Moldova.

125-130

CZU: 616.995.1:599.735.3

Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Savin Anatolie, Zamornea Maria, Chihai Oleg, Gherasim Elena, Gologan Ion, Chihai Nina, Pruteanu Mihail, Anghel Tudor, Rusu Vadim

Răspîndirea speciei Rhinolophus hipposideros (Mammalia: chiroptera) în adăposturile subterane ale R. Moldova

130-137

CZU: 599.4:591.1(478)

Caldari Vladislav

Structura și diversitatea comunităților de rozătoare sub impactul transformărilor socio-umane și schimbărilor climatice din Republica Moldova

137-144

CZU: 599.323.4:591.5(478.9)

Sîtnic Veaceslav, Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Nistreanu Victoria, Larion Alina

Diversitatea comunităților macrobentonice în rezervația „Iagorlîc”

144-150

CZU: 591.524.11(478)

Bogatîi Dinu

Influența unor compuși chimici noi asupra proceselor enzimatice la Escherichia coli și Staphylococcus aureus.

151-159

CZU: 579.6:616-095

Zariciuc Elena

Utilizarea nanoparticulelor de aur și argint în cultivarea microalgei Dunaliella salina.

159-165

CZU: 579.6:616-095

Maftei Elena, Rudic Valeriu

Parametrii principali aш ploilor torenţiale în semestrul cald al anului pe teritoriul Republicii Moldova.

165-172

CZU: 551.515.4(478)

Nedealcov Maria, Mîndru Galina

Estimarea prejudiciilor cauzate de ploile torenţiale în semestrul cald al anului în profil administrativ-teritorial al Republicii Moldova

172-179

CZU: 551.515.4:502.58(478)

Mîndru Galina

Evalurea impactului antropic asupra stării mediului la nivel naţional.

180-186

CZU: 502/5048478)

Capcelea Victor

Рецензия на монографию «Проблема здоровья. Санокреатология. Потребность общества в ее развитии». Том первый «Трактата о научных и практических основах санокреатологии». Авторы: Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф., Глижин А. Г., Врабие В. Г., Шептицкий В. А.

187-188
Сороко С., Новиков В.

Recenzie la monografia ,,Sănătatea psihică. Psihosanocreatologia. Necesitatea societății în dezvoltarea ei.”, volumul II al ,,Tratatului despre bazele științifice și practice ale Sanocreatologiei”. Autori: Furdui T., Ciochină V., Furdui V., Glijin A., Vrabie V., Șeptițchi V.

189-190
Vovc Victor

Membrul corespondent al AȘM Elena Zubcov la 70 de ani

190-195
Ungureanu Laurenţia, Toderaş Ion