IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-25 21:50
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)62
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9637653349357486
Volume41464511558
Total100481178510915

Vizualizări   1003Descărcări   23

Conţinutul numărului de revistă

Гормоны как индукторы и регуляторы метаболических, пролиферативных и физиологических процессов, определяющих состояние здоровья 4-15
Фурдуй Теодор, Вуду Лорина, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Вуду Стела, Бешетя Татьяна, Георгиу Зинаида
Серодержащие аминокислоты в диагностике, целенаправленном поддержании и формировании здоровья 15-35
Чокинэ Валентина, Гараева Светлана, Nevoia Angela, Гараева Ольга, Бешетя Татьяна, Георгиу Зинаида
Роль моноаминов в регуляции всасывания глюкозы в тонкой кишке 35-42
Попану Лучия
Физиологически обоснованные подходы к поддержанию пищеварительно-транспортных функций тонкой кишки в саногенных лимитах при стрессе с помощью нутритивных факторов 42-50
Шептицкий Владимир, Попану Лучия, Чебан Л.
Серосодержащие аминокислоты как маркеры состояния стресса 50-62
Гараева Ольга
Эффект влияния прерывистой нормобарической гипоксии на некоторые показатели функции дыхательной системы 62-71
Каратерзи Галина
Эффекты генов фотопериодической чувствитель- ности (PPD и EE) и потребности в яровизации (VRN) на физиолого-биохимические процессы у растений 72-79
Жмурко В., Авксентьева О., Zubrici A., Iuhno Iu., Петренко В., Popova I., Samoilov A., Bin Han
Моделирование радиационного режима при возделывании томатов в открытом грунте 79-86
Ботнарь Василий
Полиморфизм некоторых генов системы гемостаза у пациентов с ишемическим инсультом 86-92
Mocan Elena
Statutul trofic şi starea saprobiologică a lacurilor de acumulare Dubăsari şi Cuciurgan conform parametrilor cantitativi ai fitoplanctonului 93-99
Ungureanu Laurenţia, Tumanova Daria, Ungureanu Grigore
Антропогенная трансформация фауны иксодовых клещей (Acarinae.. Ixodidae, Amblyomminae banks.) с пастбищным типом подстерегания на территории Днестровско – прутcкого бассейна 99-106
Успенская И., Тодераш Ион, Мовилэ Александр
Specificul compoziţiei rezervelor de hrană la Mus Spicilegus Petenyi, 1882 (Rodentia, Muridae) în Republica Moldova 106-112
Larion Alina, Munteanu Andrei, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Corcimaru Nicolae
Antiantioxidanţii de origine vegetală şi acţiunea lor de stabilizare a componentelor extractive 112-118
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Cojocari Angela, Ungureanu Laurenţia, Iaţco Iulia, Sadovnic Daniela
Procedee noi de obţinere a unor hidrolaze exocelulare de origine fungică 118-128
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Clapco Steliana, Labliuc Svetlana, Stratan-Binzari Maria, Dvornina Elena
Tulpini de drojdii – surse valoroase pentru obţinerea β – glucanilor şi mananilor 128-134
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Chiseliţa Natalia, Chiseliţă Oleg, Efremova Nadejda, Borisova Tamara, Bejenaru (Fulga) Ludmila
Почвенно-микробиологические аспекты устойчивости земледелия и охраны почв 135-139
Корчмару Сергей, Меренюк Георге, Ursu Andrei, Боинчан Борис
Eficienţa tratării enzimatice a apstei de fructe cu preparate celulozolitice şi pectolitice sintetizate de unele micromicete din genul penicillium 139-147
Clapco Steliana, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Stratan-Binzari Maria
Obţinerea biomasei fiercomponente de Porphyridium Cruentum şi aprecierea activităţii ei antioxidante 147-154
Rudic Valeriu, Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica, Loseva Ludmila, Jiliţova Iulia, Dencicov-Cristea Lidia
Оценка склонового дождевого стока с водосборов среднепрутской равнины 154-162
Мельничук Орест, Boboc Nicolae, Бежан Юрие, Castraveţ Tudor, Munteanu Valentina, Jeleapov (Chişciuc) Ana
Râul Bâc şi dinamica poluării lui pe sectorul oraşului Chişinău 162-169
Bulimaga Constantin, Ţugulea Andrian, Mogîldea Vladimir
Aniversari. Ion Marcov – pedolog experimentat şi cercetător neobosit la 70 de ani 170-171
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Curcubăt Stela, Crupenicov Vera, Vladimir Pantelei