IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-25 01:53
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 3 / 2022  (3 din 3)20    CZU
 2022  (3 din 3)53    
Nr. 3(347) 20CZU
Nr. 2(346) 13CZU
Nr. 1(345) 20CZU
 2021  (2 din 2)41    
Nr. 2(344) 19CZU
Nr. 1(343) 22CZU
 2020  (3 din 3)62    
Nr. 3(342) 19CZU
Nr. 2(341) 22CZU
Nr. 1(340) 21CZU
 2019  (3 din 3)71    
Nr. 3(339) 23CZU
Nr. 2(338) 21CZU
Nr. 1(337) 27CZU
 2018  (3 din 3)74    
Nr. 3(336) 25CZU
Nr. 2(335) 24CZU
Nr. 1(334) 25CZU
 2017  (3 din 3)68    
Nr. 3(333) 24CZU
Nr. 2(332) 21CZU
Nr. 1(331) 23CZU
 2016  (3 din 3)61    
Nr. 3(330) 23CZU
Nr. 2(329) 28CZU
Nr. 1(328) 10CZU
 2015  (3 din 3)78    
Nr. 3(327) 23CZU
Nr. 2(326) 31CZU
Nr. 1(325) 24CZU
 2014  (3 din 3)75    
Nr. 3(324) 25CZU
Nr. 2(323) 25CZU
Nr. 1(322) 25CZU
 2013  (3 din 3)71    
Nr. 3(321) 25
Nr. 2(320) 20
Nr. 1(319) 26
 2012  (3 din 3)69    
Nr. 3(318) 25
Nr. 2(317) 24
Nr. 1(316) 20
 2011  (3 din 3)67    
Nr. 3(315) 21
Nr. 2(314) 24
Nr. 1(313) 22
 2010  (3 din 3)76    
Nr. 3(312) 20CZU
Nr. 2(311) 33
Nr. 1(310) 23CZU
 2009  (3 din 3)87    
Nr. 3(309) 22CZU
Nr. 2(308) 35CZU
Nr. 1(307) 30CZU
 2008  (3 din 3)75    
Nr. 3(306) 28CZU
Nr. 2(305) 22
Nr. 1(304) 25CZU
 2007  (2 din 3)37    
Nr. 3(303) 25CZU
Nr. 2(302) 12
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2022.09.30-2026.09.30)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole106513767731976257784
Volume46803032837
Total1111145707622599

Vizualizări   2205Descărcări   63

Conţinutul numărului de revistă

Психика. Психическое здоровье. Психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. I. анализ современных представлений о психике, о психическом здоровье и об онтогенетических расстройствах психического здоровья и новые их концепции с позиции психосанокреатологии. 7-19

CZU: 613.86:616.89

Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Березовская Елена
Роль поведения, эмоций и коммуникации в развитии психических расстройств. Их феноменология. 19-29

CZU: 613.86:159.913

Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Березовская Елена , Георгиу Зинаида , Житарь Юрие
Роль эмоций в саногенной и диссаногенной функции сердца. 29-38

CZU: 613.86:159.942.5

Чокинэ Валентина
Telemonitorizarea sănătăţii - solicitarea incontestabilă a zilei. 38-49

CZU: 613.13(478)

Botnaru Nicolai
Determinarea accelerată a rezistenţei radiculei şi rădăcinilor secundare a plantulelor de castravete (Cucumis sativus L.) la temperaturi ridicate 49-57

CZU: 581.1

Cauş Maria , Călugăru-Spătaru Tatiana , Dascaliuc Alexandru
Particularitaţile manifestării proceselor de adaptare a plantelor de soia la condiţii modificate a asigurării cu apă si conţinutului de săruri 57-65

CZU: 581.17:1-036:526+502

Chirilov Alexandru , Harciuc Oleg , Cozmic Raisa , Chirilov Eleonora , Chistol Marcela , Baştovaia Svetlana
Distribuția geografică și caracteristica unor populații de O. cumana din Republica Moldova 65-76

CZU: 631.527.56:633.854.78

Duca Maria , Acciu Adriana , Clapco Steliana
Создание исходного материала томата с функциональной стерильностью для использования в гетерозисной селекции 76-85

CZU: 631.527.4:631.527.56:635.64

Маковей Милания , Ботнарь Василий
Expresia genelor GSL1-4 în rădăcinile de floarea-soarelui infectată cu lupoaie 85-93

CZU: 632.3/.4:633.854.78(478)

Tabără Olesea , Nechifor Victoria , Port Angela
Dinamica invaziilor biologice în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova în lumina teoriei pulsaţionale 93-97

CZU: 597.2/.5:591.5(478)(051)

Bulat Dumitru
Recomandări privind protecţia şi valorificarea diversităţii ihtiofaunei în ecosistemele antropizate 97-105

CZU: 597.2/.5:639.2.0534(478)

Bulat Dumitru , Bulat Denis , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Fulga Nina , Şaptefraţi Nicolae , Chelmenciuc Rostislav
Tulpini bacteriene - potenţiali distructori ai pesticidelor 106-115

CZU: 579:579.2:579.22:579.222:579.23:579.24:579.84:579.86

Chiseliţă Oleg , Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina
Особенности биосинтеза липаз микромицетом Rhizopus arrhizus CNMN- FD- 03 под влиянием наночастиц окислов некоторых металлов 116-125

CZU: 579.66

Чилочи Александра , Тюрина Жанета , Лаблюк Светлана , Дворнина Елена , Клапко Светлана , Бивол Чезара , Гуцул Татиана , Русу Емил
Effect of nano-oxides TiO2 and Fe3O4 on lipase biosynthesis by Aspergillus niger CNMN FD 01 micromycete 125-130

CZU: 579.66

Bivol Cezara , Desyatnik A. , Tiurina Janeta , Lablyuk S. , Clapco Steliana , Dvornina Elena , Gutsul Tatiana , Rusu Emil
Impactul nanoparticulelor de Fe3O4 asupra activităţii antifungice a micromicetelor 131-138

CZU: 579.8+582.28:632.9

Sîrbu Tamara , Zop Anna , Guţul Tatiana
Noi compuşi taninici din stejar şi proprietăţile lor antimicrobiene in vitro 139-146

CZU: 633.872.1:577.127:57.085.2

Lupaşcu Lucian , Grigorcea Sofia , Lupaşcu Galina , Ţîmbaliuc Nina
Activitatea antimicrobiană in vitro a unor compuşi autohtoni noi 146-153

CZU: 579.6:616-095

Zariciuc Elena
Aprecierea eroziunii solului prin măsurători ale sedimentelor acumulate în lacuri 153-159

CZU: 631.459(478)

Boboc Nicolae
Evaluarea influenței modificărilor în acoperirea terenurilor asupra scurgerii de viitură (studii de caz) 159-168

CZU: 556.166(478)

Jeleapov (Chişciuc) Ana
Small river basin. Physiographical features and water discharge characteristics 168-172

CZU: 551.583:556.166

Sîrodoev Ghenadie , Corobov Roman , Canţîr (Madan) Angela , Sîrodoev Igor , Cazac Valeriu
Impactul agenţilor activi de suprafaţă asupra mediului şi ajustarea legislaţiei naţionale la cerinţele UE 173-179

CZU: 504.06504.4.054

Sandu Maria