IBN
Închide

102Publicaţii

496Descărcări

42097Vizualizări

Clapco Steliana
Cuvinte-cheie (276): floarea-soarelui (11), nanoparticles (7), nanoparticule (7)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 47. Publicaţii la conferinţe din RM - 48. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 8

Eficiența unor marcheri moleculari în discriminarea populațiilor de lupoaie originare din China
Duca Maria, Mutu (Calmîş) Ana, Bivol Ina, Clapco Steliana
Universitatea de Stat din Moldova
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influiența nanoparticulelor dioxidului de titan asupra însușirilor fizico-chimice și catalitice ale lipazelor exocelulare sintetizate de tulpina Aspergillus Niger CNMN FD 01 la cultivare în profunzime
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Clapco Steliana, Tiurina Janeta, Dvornina Elena, Labliuc Svetlana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influiența nanoparticulelor oxizilor metalici asupra spectrului polipeptidic a preparatelor enzimatice obținute cu tulpini de fungi miceliali din genurile Trichoderma, Fusarium, Rhizopus, Aspergillus în cultură submersă
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Bivol Cezara, Clapco Steliana, Tiurina Janeta, Dvornina Elena, Labliuc Svetlana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile fizicochimice şi catalitice ale lipazelor exocelulare obţinute cu tulpina de micromicete rhizopus arrhizus fişer cnmn fd 03 la cultivare prin nanoprocedee
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Clapco Steliana, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Matroi Alexandra
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul unor trăsături asociate cu productivitatea la hibrizi experimentali de floarea-soarelui
Clapco Steliana1, Cucereavîi Aliona12, Gisca Ion12, Duca Maria1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 AMG-Agroselect Comert SRL
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Structures of Nickel(II) Complexes Based on Dianilineglyoxime. Stimulation of the Proteolytic Properties by [Ni(DAnH)2] · 0.25H2O
Coropceanu Eduard12, Ureche Dumitru12, Rija Andrei12, Ciloci (Deseatnic) Alexandra3, Clapco Steliana3, Dvornina Elena3, Bulhak Ion1, Cocu Maria1, Bourosh Pavlina14
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
4 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea unor populatii de lupoaie originare din China. Genotiparea și determinarea polimofismului genetic (II)
Duca Maria, Bivol Ina, Mutu (Calmîş) Ana, Clapco Steliana, Wang Chao
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea unor populații de lupoaie originare din China. Morfometria și identificarea raselor (I)
Duca Maria, Mutu (Calmîş) Ana, Clapco Steliana, Bivol Ina, Wang Chao
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 13

Asocieri corelative dintre marcherii morfologici și moleculari în studiul variabilității genetice a lupoaiei din Republica Moldova.
Duca Maria, Port Angela, Clapco Steliana, Boicu Adriana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of two Orobanche cumana Wallr. accessions with a different virulence
Duca Maria, Boicu Adriana, Clapco Steliana, Port Angela
State University „Dimitrie Cantemir”
Acta Physiologiae Plantarum
Nr. 11(42) / 2020 / ISSN 0137-5881 / ISSNe 1861-1664
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetica rezistenţei florii-soarelui la lupoaie (Orobanche cumana Wallr.)
Clapco Steliana, Duca Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of thiosemicarbazone [Cu(H2L)Cl] coordination compound on acid and neutral proteases from Trichoderma koningii CNMN FD 15 strain
Bivol Cezara1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Tiurina Janeta1, Clapco Steliana1, Labliuc Svetlana1, Dvornina Elena1, Lazarescu Ana2, Reva Veaceslav3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Chemistry,
3 State University of Moldova
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(27) / 2020 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphological variability of broomrape’s seeds collected from different host plants
Duca Maria1, Clapco Steliana1, Port Angela1, Boicu Adriana1, Martea Rodica1, Krupp Anna2, Spring Otmar2
1 State University of Moldova,
2 Institute for Botany, Hohenheim University
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanoprocedeu de obţinere a unui preparat lipolitic autohton în baza tulpinii de micromicete Aspergillus niger CNMN Fd 01.
Bivol Cezara, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Clapco Steliana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu inovativ de obţinere a preparatelor enzimatice lipolitice cu aplicarea nanoparticulelor în calitate de factor de influenţă
Bivol Cezara, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Dvornina Elena, Labliuc Svetlana, Clapco Steliana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre distanţa genetică şi distanţa geografică la unele populaţii de Orobanche cumana Wallr. din Republica Moldova
Clapco Steliana, Martea Rodica, Duca Maria
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 26 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurse genetice de rezistenţă a florii-soarelui la lupoaie în contextul conservării biodiversităţii
Clapco Steliana, Gisca Ion, Cucereavîi Aliona, Duca Maria
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul actual al manei florii-soarelui (Plasmopara halstedii) în lume şi Republica Moldova.
Duca Maria, Clapco Steliana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul diversității lupoaiei provenite din diferite țări cultivatoare de floarea-soarelui în baza parametrilor morfologici ale semințelor
Clapco Steliana, Port Angela, Wang Chao, Duca Maria
State University „Dimitrie Cantemir”
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea genetică a unor populații de Orobanche cumana Wallr. din Republica Moldova.
Duca Maria, Port Angela, Mutu (Calmîş) Ana, Clapco Steliana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 102