IBN
Închide

114Publicaţii

995Descărcări

62216Vizualizări

Bulat Dumitru
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(10)
Scopus Author ID
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 48. Publicaţii la conferinţe din RM - 41. Publicaţii peste hotare - 18.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 6. Contribuții - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 6
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 29
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 13
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 37
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 12

2023 - 8

Dezvoltarea gonadelor la femelele bibanului comun Perca fluviatilis din Nistrul inferior în perioada vegetativă
Bulat Dumitru , Fulga Nina , Bulat Denis
Institutul de Zoologie, USM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția reglementărilor în domeniul pescuitului, protecției și folosirii resurselor biologice acvatice naturale
Bulat Dumitru1 , Şaptefraţi Nicolae1 , Bulat Denis1 , Avornic Gheorghe2
1 Institutul de Zoologie, USM,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna fluviului Nistru în anii de studiu 2020-2023
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Şaptefraţi Nicolae , Gologan Ion , Crepis Oleg , Usatîi Marin , Fulga Nina , Chelmenciuc Rostislav , Dadu Ana
Institutul de Zoologie, USM
Starea ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-623-1..
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna râului Prut în anii de studiu 2020-2023
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Şaptefraţi Nicolae , Fulga Nina , Crepis Oleg , Cebanu Aureliu , Chelmenciuc Rostislav , Dadu Ana
Institutul de Zoologie, USM
Starea ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-623-1..
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea metodelor de reproducere a speciilor de pești incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova (după exemplul linului - Tinca tinca)
Bulat Dumitru , Crepis Oleg , Bulat Denis
Institutul de Zoologie, USM
Starea ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-623-1..
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile biologice ale batcei comune Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) din lacul de acumulare Cuciurgan
Mustea Mihail , Filipenco Serghei , Bulat Dumitru
Institutul de Zoologie, USM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(70) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile biologice ale bibanului-soare – Lepomis gibbosus (linnaeus, 1758) din lacul refrigerеnt Cuciurgan
Mustea Mihail12 , Filipenco Serghei2 , Bulat Dumitru1
1 Institutul de Zoologie, USM,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele analizei particularităților reproductive la unele specii reprezentative de pești din fluviul Nistru și râul Prut
Fulga Nina , Bulat Dumitru , Bulat Denis
Institutul de Zoologie, USM
Starea ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-623-1..
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Biology of the atherina (atherina boyeri risso, 1810) of the kuchurgan reservoir-cooler
Mustya Mikhail , Bulat Dumitru
Institute of Zoology
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of gonads in females of the river perch perca fluviatilis of the Lower Dniester in the spring - autumn period
Fulga Nina , Bulat Dumitru , Bulat Denis
Institute of Zoology
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutilus virgo (Heckel, 1852) – new species for the Prut river
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Fulga Nina , Crepis Oleg , Chelmenciuc Rostislav
Institute of Zoology
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ihtiofaunei lacului municipal din valea morilor și recomandări de ameliorare
Bulat Denis , Ungureanu Laurenţia , Zubcov Elena , Bulat Dumitru , Gologan Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știința ihtiologică - la baza reglementării protecției și folosirii raționale a resurselor biologice acvatice
Bulat Denis , Şaptefraţi Nicolae , Ungureanu Laurenţia , Bulat Dumitru
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(347) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte generale pentru pisciculturi
Zubcov Elena , Bulat Dumitru , Bulat Denis
Institutul de Zoologie
Ghid metodologic pentru piscicultori
Chişinău: Tipografia Centrală, 2022. ISBN 978-5-88554-098-8.
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

Ihtiofauna în condițiile impactului construcțiilor hidrotehnice din ecosistemele riverane
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Usatîi Marin
Institutul de Zoologie
Ghid metodologic pentru monitorizarea impactului hidroenergetic asupra ecosistemelor fluviale transfrontaliere
Chişinău: Tipografia Centrală, 2021. ISBN 978-9975-157-80-3.
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caspiosoma Caspium (Kessler, 1877) In the Lower Dniester River
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Şaptefraţi Nicolae , Usatîi Marin , Fulga Nina , Dadu Ana
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecotoxicological investigations of aquatic ecosystems
Zubcov Elena12 , Ungureanu Laurenţia12 , Toderash Ion1 , Zubcov Natalia1 , Ene Antoaneta2 , Bagrin Nina1 , Bileţchi Lucia1 , Andreev Nadejda1 , Ciornea Victor1 , Jurminskaia Olga1 , Bulat Dumitru1 , Bulat Denis1 , Ciorba Petru1 , Teodorof Liliana23 , Spanos Thomas24
1 Institute of Zoology,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
3 Danube Delta National Institute for Research and Development,
4 International Hellenic University
Ecotoxicological methodological guide for environmental monitoring: problematics, laboratory techniques and health risk investigation
Chişinău: 2021. ISBN 978-9975-128-28-5. ISBN 978-9975-157-99-5.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ichthyofauna in the conditions of the impact of hydrotechnical constructions on river ecosystems
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Usatîi Marin
Institute of Zoology
Methodological guide for monitoring the hydropower impact on transboundary river ecosystems
Chişinău: Tipografia Centrală, 2021. ISBN 978-9975-47-198-5.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna lacului de acumulare Costești-Stânca
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Şaptefraţi Nicolae , Usatîi Marin , Dadu Ana , Usatîi Adrian , Crepis Oleg
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigații ecotoxicologice ale ecosistemelor acvatice
Zubcov Elena12 , Ungureanu Laurenţia12 , Toderaş Ion1 , Zubcov Natalia1 , Ene Antoaneta2 , Bagrin Nina1 , Bileţchi Lucia1 , Andreev Nadejda1 , Ciornea Victor1 , Jurminscaia Olga1 , Bulat Dumitru1 , Bulat Denis1 , Tumanova Daria1 , Ciorba Petru1 , Lebedenco Liubovi1 , Teodorof Liliana23 , Spanos Thomas24
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
3 Institutul Național de Cercetare Delta Dunării,
4 Universitatea Elenă Internațională
Ghid metodologic ecotoxicologic de monitorizare a mediului: problematică, tehnici de laborator și investigarea riscului asupra sănătății
Chişinău: Tipografia Centrală, 2021. ISBN 978-9975-157-79-7. ISBN 978-9975-128-28-5)..
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maintaining of good water quality – a prerequisite for healthy farmed fish
Zubcov Elena1 , Andreev Nadejda1 , Ungureanu Laurenţia1 , Miron Liviu Dan2 , Bagrin Nina1 , Zubcov Natalia1 , Bulat Dumitru1 , Bileţchi Lucia1 , Vulpe Vasile2
1 Institute of Zoology,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphohistological studies of the gonads of hybrid polyploid loach cobitis from the Lower Dniester
Fulga Nina , Ungureanu Laurenţia , Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderash Ion , Marta Anatolie
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea structural-funcțională a loturilor de reproducători ai scrumbieide-dunăre Alosa Immaculata Bennett, 1835 din Nistru inferior în perioada anilor 2017-2020
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Fulga Nina , Crepis Oleg , Usatîi Marin , Şaptefraţi Nicolae , Cebanu Aureliu , Usatîi Adrian , Dadu Ana
Institute of Zoology
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мобильный рыбоводный комплекс для эколого-индустриального разведения пелагофильных рыб в условиях водотоков и водоёмов
Крепис Олег , Булат Дмитрий , Зубков Елена , Usatîi Marin , Булат Денис , Cebanu Aureliu
Институт Зоологии
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфогистологические исследования гонад половозрелых самок бычка-кругляка Neogobius Melanostomus (Pallas, 1814) и бычка-головача Neogobius Kessleri (Gunter,1861) нижнего Днестра
Фулга Нина , Тодераш Ион , Булат Дмитрий , Булат Денис , Раилян Надежда
Институт Зоологии
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 17

Arsenic, selenium, phosphorous and copper in the fish of Cyprinidae and Percidae families of the Prut river
Zubcov Elena12 , Bagrin Nina1 , Zubcov Natalia1 , Bulat Dumitru1 , Bulat Denis1 , Ciornea Victor1 , Andreev Nadejda1 , Ene Antoaneta2 , Teodorof Liliana23 , Spanos Thomas24
1 Institute of Zoology,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
3 Danube Delta National Institute for Research and Development,
4 International Hellenic University
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-17-1691-3.
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migrației şi impactului poluanților, stabilirea legităților funcționării hidrobiocenozelor şi prevenirea consecinţelor nefaste asupra ecosistemelor (abordări, oportunități, realizări)
Zubcov Elena , Andreev Nadejda , Bulat Dumitru
Institutul de Zoologie
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-151-97-9.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea unui complex mobil pentru reproducerea ecologo- industrial a speciilor pelagofile de pești în condiții de fluvii și lacuri
Crepis Oleg , Bulat Dumitru , Zubcov Elena , Usatîi Marin , Bulat Denis , Şaptefraţi Nicolae , Cebanu Aureliu
Institutul de Zoologie
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-151-97-9.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fish fauna
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderash Ion , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae
Institute of Zoology
Guidance on the Monitoring of Water Quality and Assessment of the Ecological Status of Aquatic Ecosystems
Chişinău: Tipografia Centrală, 2020. ISBN 978-9975-157-05-6.
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova 2020
Nistreanu Victoria1 , Munjiu Oxana1 , Buşmachiu Galina1 , Bulat Dumitru1 , Wong Lian Jenna2 , Pagad Shyama3
1 Institute of Zoology,
2 Hellenic Centre for Marine Research, Anavyssos,
3 University of Auckland
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 December, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydropower and fishery on the Dniester river: some impact estimates
Trombitsky Ilya1 , Cazantseva Olga12 , Corobov Roman1 , Bulat Dumitru2
1 Eco-TIRAS International Association of River Keepers,
2 Institute of Zoology
Конференция памяти кандидата биологических наук, доцента Л. Л. Попа
2020. Тирасполь. ISBN 978-9975-3404-3-4..
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna lacului de acumulare Dubăsari – compoziția, dinamica modificărilor stării cantitative și calitative
Şaptefraţi Nicolae , Bulat Dumitru , Usatîi Marin , Bulat Denis , Dadu Ana , Cebanu Aureliu
Institutul de Zoologie
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-151-97-9.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna lacurilor de acumulare Dubăsari și Costești Stânca în anul 2020
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae , Dadu Ana , Usatîi Adrian , Cebanu Aureliu
Institutul de Zoologie
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-151-97-9.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna lacurilor de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca și recomandări de valorificare a resurselor piscicole.
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Ungureanu Laurenţia , Zubcov Elena , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicator fish species and associations from the river ecosystems of different types
Zubcov Elena1 , Bulat Dumitru1 , Ungureanu Laurenţia1 , Usatîi Marin1 , Bulat Denis1 , Andreev Nadejda1 , Bileţchi Lucia1 , Toderash Ion1 , Ene Antoaneta2
1 Institute of Zoology,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020. Kavala, Greece. .
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de acumulare al unor microelemente în peștii Cyprinidae, Percidae și Esocidae din fl. Nistru
Zubcov Natalia1 , Zubcov Elena1 , Bagrin Nina1 , Ene Antoaneta2 , Bulat Dumitru1 , Bulat Denis1 , Ciornea Victor1 , Bileţchi Lucia1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-151-97-9.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pontic shad (Alosa immaculata Bennett, 1835) from the Dniester River in the current ecological conditions
Bulat Dumitru , Fulga Nina , Bulat Denis , Zubcov Elena , Bileţchi Lucia , Ungureanu Laurenţia , Usatîi Marin , Crepis Oleg
Institute of Zoology
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020. Kavala, Greece. .
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Results on fish catches in Dubasari reservoir in the first half of 2020
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Zubcov Elena , Bileţchi Lucia , Usatîi Marin
Institute of Zoology
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-17-1691-3.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of recreational fishing on fish resources of the transboundary Lower Dniester River
Trombitsky Ilya12 , Bulat Dumitru2 , Bulat Denis3 , Zubcov Elena3 , Filipenco Serghei4 , Mustea Mihai4 , Bogatîi Dinu4 , Gubanov V.5 , Stepanok N.5 , Romanescu Vladimir1
1 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
2 Aquatic Genetic Resources Research Center "AcvaGenResurs",
3 Institute of Zoology,
4 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
5 National Natural Park of Lower Dniester, Odessa
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-17-1691-3.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфо-функциональная характеристика гонадбычка-круглякеа Neogobius melanostomus (PALLAS, 1814) нижнего Днестра в период нереста
Фулга Нина , Тодераш Ион , Булат Дмитрий , Булат Денис
Институт Зоологии
Евразийский Союз Ученых
Nr. 3(71) / 2020 / ISSN 2411-6467 / ISSNe 2413-9335
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых итогах оценки прессинга любительского рыболовства на рыбные ресурсы нижнего Днестра
Тромбицкий Илья 1 , Булат Денис2 , Булат Дмитрий2 , Зубков Елена 2 , Filipenco Serghei3 , Мустя Михаил3 , Богатый Дину3 , Губанов В.4 , Степанок Н.4 , Romanescu Vladimir1
1 Международная экологическая ассоциация хранителей реки Днестр «Eco-Tiras»,
2 Институт Зоологии,
3 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
4 Нижнеднестровский национальный природный парк
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 7 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие гонад у половозрелых самок леща Abramis Brama (Linnaeus.1758) в антропогенно-модифицированных водоемах бассейна Днестра
Фулга Нина , Тодераш Ион , Булат Дмитрий , Булат Денис
Институт Зоологии
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Morphofunctional Characteristics of the Ovaries of Pumpkinseed Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) from the Kuchurgan Reservoir (Cooling Water Body of the Moldavian Regional Power Plant)
Fulga Nina , Toderash Ion , Bulat Dumitru , Bulat Denis , Railyan Nadejda
Institute of Zoology
Russian Journal of Biological Invasions
Nr. 1(10) / 2019 / ISSN 2075-1117 / ISSNe 2075-1125
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ihtiofaunei principalelor ecosisteme acvatice din Republica Moldova și măsurile de ameliorare
Bulat Dumitru
Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Gobiidae Family in Aquatic Ecosystems of the Republic of Moldova
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Zubcov Elena , Usatîi Marin , Bileţchi Lucia , Andreev Nadejda
Institute of Zoology
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019. Tulcea, România. ISBN 978-606-8896-00-7.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Geneza ihtiofaunei şi istoricul pescuitului din regiunea Ponto-Caspică
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Usatîi Marin , Ungureanu Laurenţia , Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ihtiofaunei în zona Amonte-Aval de barajul Dubăsari
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Usatîi Marin , Fulga Nina , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae , Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ihtiofaunei din zona de confluență a râului Răut cu fluviul Nistru în perioada reproductivă
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Usatîi Marin , Fulga Nina , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae , Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresia biologică a guvizilor în Republica Moldova: cauzele determinante și metodele de control numeric
Bulat Dumitru , Toderaş Ion , Fulga Nina , Bulat Denis , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae , Dadu Ana
Institutul de Zoologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresul biologic al speciei Rhodeus amarus (Bloch, 1782) în ecosistemele acvatice din Republica Moldova și factorii provocatori
Bulat Dumitru , Ungureanu Laurenţia , Bulat Denis
Institutul de Zoologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 114