IBN
Închide

61Publicaţii

585Descărcări

41411Vizualizări

Usatîi Marin
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(9)

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 6.
Teze/Rezumate în culegeri - 1. Contribuții - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 3
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 16
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2023 - 1

Ihtiofauna fluviului Nistru în anii de studiu 2020-2023
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Şaptefraţi Nicolae , Gologan Ion , Crepis Oleg , Usatîi Marin , Fulga Nina , Chelmenciuc Rostislav , Dadu Ana
Institutul de Zoologie, USM
Starea ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-623-1..
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Ihtiofauna în condițiile impactului construcțiilor hidrotehnice din ecosistemele riverane
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Usatîi Marin
Institutul de Zoologie
Ghid metodologic pentru monitorizarea impactului hidroenergetic asupra ecosistemelor fluviale transfrontaliere
Chişinău: Tipografia Centrală, 2021. ISBN 978-9975-157-80-3.
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caspiosoma Caspium (Kessler, 1877) In the Lower Dniester River
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Şaptefraţi Nicolae , Usatîi Marin , Fulga Nina , Dadu Ana
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ichthyofauna in the conditions of the impact of hydrotechnical constructions on river ecosystems
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Usatîi Marin
Institute of Zoology
Methodological guide for monitoring the hydropower impact on transboundary river ecosystems
Chişinău: Tipografia Centrală, 2021. ISBN 978-9975-47-198-5.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna lacului de acumulare Costești-Stânca
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Şaptefraţi Nicolae , Usatîi Marin , Dadu Ana , Usatîi Adrian , Crepis Oleg
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea structural-funcțională a loturilor de reproducători ai scrumbieide-dunăre Alosa Immaculata Bennett, 1835 din Nistru inferior în perioada anilor 2017-2020
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Fulga Nina , Crepis Oleg , Usatîi Marin , Şaptefraţi Nicolae , Cebanu Aureliu , Usatîi Adrian , Dadu Ana
Institute of Zoology
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мобильный рыбоводный комплекс для эколого-индустриального разведения пелагофильных рыб в условиях водотоков и водоёмов
Крепис Олег , Булат Дмитрий , Зубков Елена , Usatîi Marin , Булат Денис , Cebanu Aureliu
Институт Зоологии
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Dezvoltarea unui complex mobil pentru reproducerea ecologo- industrial a speciilor pelagofile de pești în condiții de fluvii și lacuri
Crepis Oleg , Bulat Dumitru , Zubcov Elena , Usatîi Marin , Bulat Denis , Şaptefraţi Nicolae , Cebanu Aureliu
Institutul de Zoologie
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-151-97-9.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fish fauna
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderash Ion , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae
Institute of Zoology
Guidance on the Monitoring of Water Quality and Assessment of the Ecological Status of Aquatic Ecosystems
Chişinău: Tipografia Centrală, 2020. ISBN 978-9975-157-05-6.
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna lacului de acumulare Dubăsari – compoziția, dinamica modificărilor stării cantitative și calitative
Şaptefraţi Nicolae , Bulat Dumitru , Usatîi Marin , Bulat Denis , Dadu Ana , Cebanu Aureliu
Institutul de Zoologie
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-151-97-9.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna lacurilor de acumulare Dubăsari și Costești Stânca în anul 2020
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae , Dadu Ana , Usatîi Adrian , Cebanu Aureliu
Institutul de Zoologie
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-151-97-9.
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna lacurilor de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca și recomandări de valorificare a resurselor piscicole.
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Ungureanu Laurenţia , Zubcov Elena , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicator fish species and associations from the river ecosystems of different types
Zubcov Elena1 , Bulat Dumitru1 , Ungureanu Laurenţia1 , Usatîi Marin1 , Bulat Denis1 , Andreev Nadejda1 , Bileţchi Lucia1 , Toderash Ion1 , Ene Antoaneta2
1 Institute of Zoology,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020. Kavala, Greece. .
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pontic shad (Alosa immaculata Bennett, 1835) from the Dniester River in the current ecological conditions
Bulat Dumitru , Fulga Nina , Bulat Denis , Zubcov Elena , Bileţchi Lucia , Ungureanu Laurenţia , Usatîi Marin , Crepis Oleg
Institute of Zoology
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020. Kavala, Greece. .
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Results on fish catches in Dubasari reservoir in the first half of 2020
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Zubcov Elena , Bileţchi Lucia , Usatîi Marin
Institute of Zoology
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-17-1691-3.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Comparative Aspects of Ichtyofauna of Dniester and Prut Rivers
Bulat Denis1 , Toderash Ion1 , Usatîi Marin1 , Ungureanu Laurenţia1 , Ene Antoaneta2 , Zubcov Elena12
1 Institute of Zoology,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019. Tulcea, România. ISBN 978-606-8896-00-7.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Gobiidae Family in Aquatic Ecosystems of the Republic of Moldova
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Zubcov Elena , Usatîi Marin , Bileţchi Lucia , Andreev Nadejda
Institute of Zoology
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019. Tulcea, România. ISBN 978-606-8896-00-7.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Geneza ihtiofaunei şi istoricul pescuitului din regiunea Ponto-Caspică
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Usatîi Marin , Ungureanu Laurenţia , Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ihtiofaunei în zona Amonte-Aval de barajul Dubăsari
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Usatîi Marin , Fulga Nina , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae , Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ihtiofaunei din zona de confluență a râului Răut cu fluviul Nistru în perioada reproductivă
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Usatîi Marin , Fulga Nina , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae , Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea structural-funcțională a reproducătorilor scrumbiei-de-Dunăre în fluviul Nistru și principiile științifice ale managementului bioproductivităţii.
Crepis Oleg , Usatîi Marin , Şaptefraţi Nicolae , Usatîi Adrian , Bulat Dumitru , Bulat Denis , Cebanu Aureliu , Dadu Ana
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Consideraţii cu privire la pescuitul amatoristic, sportiv şi industrial din ecosistemele acvatice naturale ale Republicii Moldova
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Usatîi Adrian , Şaptefraţi Nicolae , Fulga Nina , Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie al AŞM
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 10 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eutrofizarea ecosistemelor acvatice din Republica Moldova şi recomandările de management durabil
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Usatîi Marin , Ungureanu Laurenţia , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae , Chelmenciuc Rostislav , Dumbrăveanu Dorin
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări in realizarea programului naţional privind bioinvaziile piscole din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Fulga Nina , Usatîi Agafia , Şaptefraţi Nicolae , Croitoru Ion , Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări privind protecţia şi valorificarea diversităţii ihtiofaunei în ecosistemele antropizate
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Fulga Nina , Şaptefraţi Nicolae , Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-1052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Comparative research of the tench breeders reaction on the endogenous and exogenous stimulation of the sexual products in the industrial and pond reproductive conditions
Crepis Oleg , Usatîi Marin , Strugulea Oleg , Usatîi Adrian , Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of Prut river ichtyofauna in 2016 study year
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Usatîi Marin , Croitoru Ion , Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacția reproducătorilor de lin la stimularea exogenă și endogenă a depunerii icrelor în condiții de reproducere industrială și de heleșteie
Crepis Oleg , Usatîi Marin , Usatîi Adrian , Strugulea Oleg
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Ichthyofauna diversity of the Prut River and the major threats
Bulat Dumitru1 , Bulat Denis1 , Toderash Ion1 , Usatîi Marin1 , Bileţchi Lucia1 , Ene Antoaneta2 , Bogdevich Oleg3 , Denga Yuriy4
1 Institute of Zoology ASM,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
3 Institute of Geology and Seismology, ASM,
4 Ukrainian Scientific Centre for Ecology of the Sea, Odessa
Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion
2015. Cluj-Napoca, România. .
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa zonelor umede pentru menţinerea ihtiofaunei Nistrului şi Prutului inferior
Bulat Dumitru1 , Bulat Denis1 , Toderaş Ion1 , Usatîi Marin1 , Zubcov Elena1 , Ungureanu Laurenţia1 , Şaptefraţi Nicolae1 , Ene Antoaneta2 , Davideanu Grigore3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-27. Vizualizări-1099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile repartiției ihtiocenotice spațiale a fl. Nistru (limitele Republicii Mol­dova) în condiţiile fragmentărilor de hidrobi­otop
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderaş Ion , Usatîi Marin , Zubcov Elena , Ungureanu Laurenţia , Fulga Nina , Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(80) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Morphological characteristics for classification of family Platycephalidae in gianh river in the north central part of Vietnam
Tuan Ho-Anh1 , Bulat Dumitru2 , Usatîi Marin2
1 Moldova State University,
2 Institute of Zoology ASM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 September, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peştii – indicatori ai stării ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Zubcov Elena , Usatîi Marin , Miron Adriana , Bileţchi Lucia , Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări de contracarare a fenomenului boinvaziei în ihtiocenozele Republicii Moldova
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Toderaş Ion , Usatîi Marin , Fulga Nina , Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 9

Dynamics of biodiversity and quantitative indicators of ichthyofauna in the ecological succession of the river Dniester
Usatîi Marin , Crepis Oleg , Usatîi Adrian , Şaptefraţi Nicolae , Vatavu Dmitri , Bodean Anatolie
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamics of biodiversity and quantitative indicators of ichthyofauna in the Prut river ecological succession
Usatîi Marin1 , Crepis Oleg1 , Şaptefraţi Nicolae1 , Usatîi Nadejda2
1 Institute of Zoology ASM,
2 „Traian” lyceum, Chişinau
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecologia şi rata de expansiune a speciilor interveniente de peşti în condiţiile Republicii Moldova
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderaş Ion , Usatîi Marin , Fulga Nina , Şaptefraţi Nicolae , Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(68) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 30 July, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fortificarea viabilităţii şi a indicilor de creştere a puietului de cosaş (Ctenopharyngodon idella) prin utilizarea tescovinei de struguri şi a bioproduselor levuriene
Usatîi Marin1 , Dadu Ana1 , Usatîi Agafia2 , Chiseliţa Natalia2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna râului Prut în limitele Republicii Moldova
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderaş Ion , Zubcov Elena , Usatîi Marin , Ungureanu Laurenţia , Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 6(72) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-25. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invasive potential of fish species from aquatic ecosystems of the Republic of Moldova
Bulat Denis1 , Bulat Dumitru1 , Toderash Ion1 , Usatîi Marin1 , Fulga Nina1 , Rusu Vadim12
1 Institute of Zoology ASM,
2 Moldova State University
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ecologice ale speciei inva zive lepomis gibbosus (linnaeus, 1758) în limitele Republicii Moldova
Bulat Dumitru1 , Bulat Denis1 , Toderaş Ion1 , Usatîi Marin1 , Fulga Nina1 , Dumbrăveanu Dorin2 , Rusu Vadim2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 4(70) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 August, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul invaziv al speciilor de peşti şi factorii determinanţi ai ihtiocenozelor ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderaş Ion , Usatîi Marin , Fulga Nina , Dumbrăveanu Dorin , Rusu Vadim , Silitrari Andrei
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variations in the fish population density in the process of ecological succession of the Kuchurgan reservoir
Crepis Oleg , Usatîi Marin , Strugulea Oleg , Usatîi Adrian , Cebanu Aureliu , Bodean Anatolie
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 6

Căile pătrunderii şi rata expansiunii a speciilor invazive de peşti in ecosistemele Republicii Moldova
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderaş Ion , Toderaş Lidia , Usatîi Marin , Railean Nadejda
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea ihtiofaunei, raportul numeric şi extinderea ariilor de răspandire a unor specii de peşti din sectoarele mijlociu şi inferior al fl. Nistru
Usatîi Adrian , Crepis Oleg , Usatîi Marin , Şaptefraţi Nicolae , Cebanu Aureliu , Croitoru Ion , Bujor Aliona , Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea potenţialului adaptiv al populaţiilor de peşti in condiţiile ecologice actuale ale sectoarelor mijlociu şi inferior al fl. Nistru
Crepis Oleg1 , Usatîi Marin1 , Usatîi Adrian1 , Şaptefraţi Nicolae1 , Ungureanu Laurenţia1 , Cebanu Aureliu1 , Bodean Anatolie1 , Dumbrăveanu Dorin1 , Rusu Vadim1 , Silitrari Elena2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(316) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ihtiofaunei prutului inferior şi factorii sai determinanţi
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Toderaş Ion , Usatîi Marin
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(61) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura şi dinamica populaţiilor ciprinidelor de origine asiatică in condiţii de eutrofizare intensă a ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderaş Ion , Usatîi Marin , Toderaş Lidia , Fulga Nina , Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 June, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Succesiunile ihtiocenotice şi strategiile de răspândire a speciilor invazive de peşti din Republica Moldova în condiţiile actuale de mediu
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderaş Ion , Toderaş Lidia , Usatîi Marin
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(62) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Dinamica invaziei şi ecologia murgoiului-bălţat (Pseudorasbora parva) în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Usatîi Marin , Ungureanu Laurenţia
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(57) / 2011 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 61