IBN
Închide
Usatîi Marin Alexandr
Cuvinte-cheie (60): ihtiofauna (3), ichtyofauna (2), aquatic ecosystem (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Geneza ihtiofaunei şi istoricul pescuitului din regiunea Ponto-Caspică
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Ungureanu Laurenţia, Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea structural-funcțională a reproducătorilor scrumbiei-de-Dunăre în fluviul Nistru și principiile științifice ale managementului bioproductivităţii.
Crepis Oleg, Usatîi Marin, Şaptefraţi Nicolae, Usatîi Adrian, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Cebanu Aureliu, Dadu Ana
Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Eutrofizarea ecosistemelor acvatice din Republica Moldova şi recomandările de management durabil
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Ungureanu Laurenţia, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae, Chelmenciuc Rostislav, Dumbrăveanu Dorin
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări in realizarea programului naţional privind bioinvaziile piscole din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Fulga Nina, Usatîi Agafia, Şaptefraţi Nicolae, Croitoru Ion, Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări privind protecţia şi valorificarea diversităţii ihtiofaunei în ecosistemele antropizate
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae, Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Comparative research of the tench breeders reaction on the endogenous and exogenous stimulation of the sexual products in the industrial and pond reproductive conditions
Crepis Oleg, Usatîi Marin, Strugulea Oleg, Usatîi Adrian, Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of Prut river ichtyofauna in 2016 study year
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Croitoru Ion, Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacția reproducătorilor de lin la stimularea exogenă și endogenă a depunerii icrelor în condiții de reproducere industrială și de heleșteie
Crepis Oleg, Usatîi Marin, Usatîi Adrian, Strugulea Oleg
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Importanţa zonelor umede pentru menţinerea ihtiofaunei Nistrului şi Prutului inferior
Bulat Dumitru1, Bulat Denis1, Toderaş Ion1, Usatîi Marin1, Zubcov Elena1, Ungureanu Laurenţia1, Şaptefraţi Nicolae1, Ene Antoaneta2, Davideanu Grigore3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea „Dunarea de Jos“, Galaţi,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile repartiției ihtiocenotice spațiale a fl. Nistru (limitele Republicii Mol­dova) în condiţiile fragmentărilor de hidrobi­otop
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Usatîi Marin, Zubcov Elena, Ungureanu Laurenţia, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(80) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Morphological characteristics for classification of family Platycephalidae in gianh river in the north central part of Vietnam
Tuan Ho-Anh1, Bulat Dumitru2, Usatîi Marin2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Zoology ASM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peştii – indicatori ai stării ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
Булат Дмитрий, Булат Денис, Zubcov Elena, Usatîi Marin, Miron Adriana, Bileţchi Lucia, Şaptefraţi Nicolae
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări de contracarare a fenomenului boinvaziei în ihtiocenozele Republicii Moldova
Булат Денис, Булат Дмитрий, Тодераш Ион, Usatîi Marin, Фулга Нина, Rusu Vadim
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 9

Dynamics of biodiversity and quantitative indicators of ichthyofauna in the ecological succession of the river Dniester
Usatîi Marin, Crepis Oleg, Usatîi Adrian, Şaptefraţi Nicolae, Vatavu Dmitri, Bodean Anatolie
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamics of biodiversity and quantitative indicators of ichthyofauna in the Prut river ecological succession
Usatîi Marin1, Crepis Oleg1, Şaptefraţi Nicolae1, Usatîi Nadejda2
1 Institute of Zoology ASM,
2 Liceul Teoretic "Traian", Chişinau
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecologia şi rata de expansiune a speciilor interveniente de peşti în condiţiile Republicii Moldova
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Usatîi Marin, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae, Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(68) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 30 July, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fortificarea viabilităţii şi a indicilor de creştere a puietului de cosaş (Ctenopharyngodon idella) prin utilizarea tescovinei de struguri şi a bioproduselor levuriene
Usatîi Marin1, Dadu Ana1, Usatîi Agafia2, Chiseliţa Natalia2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna râului Prut în limitele Republicii Moldova
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Zubcov Elena, Usatîi Marin, Ungureanu Laurenţia, Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 6(72) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invasive potential of fish species from aquatic ecosystems of the Republic of Moldova
Bulat Denis1, Bulat Dumitru1, Toderash Ion1, Usatîi Marin1, Fulga Nina1, Rusu Vadim12
1 Institute of Zoology ASM,
2 State University of Moldova
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ecologice ale speciei inva zive lepomis gibbosus (linnaeus, 1758) în limitele Republicii Moldova
Bulat Dumitru1, Bulat Denis1, Toderaş Ion1, Usatîi Marin1, Fulga Nina1, Dumbrăveanu Dorin2, Rusu Vadim2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 4(70) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 August, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40