IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-28 08:19
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  3 / 2022  (3 din 3)20CZU
 2022  (3 din 3)53
Nr. 3(347) 20CZU
Nr. 2(346) 13CZU
Nr. 1(345) 20CZU
 2021  (2 din 2)41
Nr. 2(344) 19CZU
Nr. 1(343) 22CZU
 2020  (3 din 3)62
Nr. 3(342) 19CZU
Nr. 2(341) 22CZU
Nr. 1(340) 21CZU
 2019  (3 din 3)71
Nr. 3(339) 23CZU
Nr. 2(338) 21CZU
Nr. 1(337) 27CZU
 2018  (3 din 3)74
Nr. 3(336) 25CZU
Nr. 2(335) 24CZU
Nr. 1(334) 25CZU
 2017  (3 din 3)68
Nr. 3(333) 24CZU
Nr. 2(332) 21CZU
Nr. 1(331) 23CZU
 2016  (3 din 3)61
Nr. 3(330) 23CZU
Nr. 2(329) 28CZU
Nr. 1(328) 10CZU
 2015  (3 din 3)78
Nr. 3(327) 23CZU
Nr. 2(326) 31CZU
Nr. 1(325) 24CZU
 2014  (3 din 3)75
Nr. 3(324) 25CZU
Nr. 2(323) 25CZU
Nr. 1(322) 25CZU
 2013  (3 din 3)71
Nr. 3(321) 25
Nr. 2(320) 20
Nr. 1(319) 26
 2012  (3 din 3)69
Nr. 3(318) 25
Nr. 2(317) 24
Nr. 1(316) 20
 2011  (3 din 3)67
Nr. 3(315) 21
Nr. 2(314) 24
Nr. 1(313) 22
 2010  (3 din 3)76
Nr. 3(312) 20CZU
Nr. 2(311) 33
Nr. 1(310) 23CZU
 2009  (3 din 3)87
Nr. 3(309) 22CZU
Nr. 2(308) 35
Nr. 1(307) 30CZU
 2008  (3 din 3)75
Nr. 3(306) 28CZU
Nr. 2(305) 22
Nr. 1(304) 25CZU
 2007  (2 din 3)37
Nr. 3(303) 25CZU
Nr. 2(302) 12
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2022.09.30-2026.09.30)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole106511547601660157084
Volume46702402787
Total1111122500019388

Vizualizări   1011Descărcări   77

Conţinutul numărului de revistă

Asocieri corelative dintre marcherii morfologici și moleculari în studiul variabilității genetice a lupoaiei din Republica Moldova.7-23

CZU: 581.2:[633.854.78:582.952.6](043.2)

Duca Maria , Port Angela , Clapco Steliana , Boicu Adriana
Психическое здоровье, его направленное формирование – приоритетная задача. Психосанокреатология.23-32

CZU: 612:613.86

Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Вуду В.
Dinamica indicilor aminoacizilor imunoactivi și a imunoglobulinelor la vârstnici.32-39

CZU: 612.67.017.1:577.12

Mereuţă Ion , Strutinschi Tudor , Poleacova Lilia
Particularitățile modificării conținutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi hrăniți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.39-48

CZU: [612.111.1:615.357.631]:599.323.4

Poleacova Lilia , Ciochină Mariana
Infracțiunea de provocare a avortului în legislațiile altor state.48-56

CZU: 343.621

Soroceanu Igor , Cicala Alexandru
Variabilitatea concentrației aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii senili întreținuți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.56-63

CZU: [612.111.1:615.357.631]:599.238

Poleacova Lilia , Ciochină Mariana
Влияние биостимулятора реглалг на термоустойчивость растений пщеницы (Triticum aestivum L.). 63-69

CZU: 633.11:631.811.98:631.524.85

Платовский Николай
Particularități corelative ale diversității molecular-genetice, biochimice și morfologice a plantelor de Origanum vulgare L. din flora spontană a Republicii Moldova.69-81

CZU: 581.1:635.714(043.2)

Port Angela , Mutu (Calmîş) Ana , Duca Maria
Variabilitatea genetică a unor populații de Orobanche cumana Wallr. din Republica Moldova.81-94

CZU: 632.51:582.916.26(478)

Duca Maria , Port Angela , Mutu (Calmîş) Ana , Clapco Steliana
Analiza biochimică a plantelor de Origanum vulgare SSP. vulgare din flora spontană a Republicii Moldova.95-105

CZU: 582.61:577.13

Port Angela , Mutu (Calmîş) Ana , Duca Maria , Gille Elvira
Structura comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.105-112

CZU: 599.323.4:591.5(478.9)

Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Munteanu Andrei , Savin Anatolie
Helmintofauna bibanului-comun – Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) din diverse biotopuri acvatice ale Republicii Moldova. 112-118

CZU: 576.895.122:597.2/.5

Gologan Ion
Parasitic fauna in wild boars from the reservation “Codrii”, Republic of Moldova.118-126

CZU: 616.995.1:636.2

Rusu Ştefan
Structura epidemiologică a parazitofaunei la șoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus) din rezervația naturală „Plaiul Fagului”, Republica Moldova.126-134

CZU: 599.323.4:574.4(478)

Chihai Oleg , Toderaş Ion , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Tălămbuţă Nina , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Zamornea Maria , Melnic Galina , Naforniţa Nicolae
Продуктивность и аккумуляция германия (IV) цианобактерией Spirulina platensis при выращивании на среде с добавлением германий - содержащих соединений134-142

CZU: 579.66

Джур Светлана , Бульмага Валентина , Зосим Лилиана , Рудь Людмила , Кирияк Татьяна , Чепой Лилиана , Гуля Аурелиан , Рудик Валерий
Изменение содержания белка и фикобилипротеинов в условиях накопления германия (IV) в биомассе цианобактерии Spirulina platensis при выращивании на среде с германий - содержащими соединениями.142-151

CZU: 579.66

Джур Светлана , Бульмага Валентина , Зосим Лилиана , Рудь Людмила , Чепой Лилиана , Кирияк Татьяна , Гуля Аурелиан , Рудик Валерий
Influența nanoparticulelor pe bază de fier asupra ratei de supraviețuire și activității microorganismelor cu potențial bioremediator în condițiile solului contaminat cu POPs.151-161

CZU: 579.6+631.4+538.9

Corcimaru Serghei , Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina , Танасе Ана , Mereniuc Lilia , Guţul Tatiana
Evaluarea acțiunii nanocompozitelor chitosan-zinc și chitosan-fier asupra levurii161-168

CZU: 579.083.13+579.24

Beşliu Alina
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din afluenţii de dreapta ai fluviului Nistru (Răut, Bâc, Botna).168-175

CZU: 502.51:504.5

Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena
Evaluarea impactului ecosistemelor urbane și suburbane asupra calității apelor de suprafață a bazinului râului Răut în sectoarele de mijloc și inferior.175-181

CZU: 574.58:556.53(478:282

Bulimaga Constantin , Ţugulea Andrian , Rusu Maria
Membru corespondent al Academiei de științe a Moldovei Maria Nedealcov – autoritate de prestigiu în științele Geografice și în Ecologie.181-185
Furdui Teodor , Mereuţă Ion , Ciochină Valentina , Stegărescu Vasile , Bunduc Petru