IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-08 18:35
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)62
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9638172349683486
Volume41496601941
Total100486689411624

Vizualizări   478Descărcări   61

Conţinutul numărului de revistă

Asocieri corelative dintre marcherii morfologici și moleculari în studiul variabilității genetice a lupoaiei din Republica Moldova.

7-23

CZU: 581.2:[633.854.78:582.952.6](043.2)

Duca Maria, Port Angela, Clapco Steliana, Boicu Adriana

Психическое здоровье, его направленное формирование – приоритетная задача. Психосанокреатология.

23-32

CZU: 612:613.86

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Глижин Алёна, Фурдуй Влада, Врабие Валерия , Вуду В.

Dinamica indicilor aminoacizilor imunoactivi și a imunoglobulinelor la vârstnici.

32-39

CZU: 612.67.017.1:577.12

Mereuţă Ion, Strutinschi Tudor, Poleacova Lilia

Particularitățile modificării conținutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi hrăniți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.

39-48

CZU: [612.111.1:615.357.631]:599.323.4

Poleacova Lilia, Ciochină Mariana

Infracțiunea de provocare a avortului în legislațiile altor state.

48-56

CZU: 343.621

Soroceanu Igor, Cicala Alexandru

Variabilitatea concentrației aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii senili întreținuți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.

56-63

CZU: [612.111.1:615.357.631]:599.238

Poleacova Lilia, Ciochină Mariana

Влияние биостимулятора реглалг на термоустойчивость растений пщеницы (Triticum aestivum L.).

63-69

CZU: 633.11:631.811.98:631.524.85

Платовский Николай

Particularități corelative ale diversității molecular-genetice, biochimice și morfologice a plantelor de Origanum vulgare L. din flora spontană a Republicii Moldova.

69-81

CZU: 581.1:635.714(043.2)

Port Angela, Mutu (Calmîş) Ana, Duca Maria

Variabilitatea genetică a unor populații de Orobanche cumana Wallr. din Republica Moldova.

81-94

CZU: 632.51:582.916.26(478)

Duca Maria, Port Angela, Mutu (Calmîş) Ana, Clapco Steliana

Analiza biochimică a plantelor de Origanum vulgare SSP. vulgare din flora spontană a Republicii Moldova.

95-105

CZU: 582.61:577.13

Port Angela, Mutu (Calmîş) Ana, Duca Maria, Gille Elvira

Structura comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.

105-112

CZU: 599.323.4:591.5(478.9)

Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Munteanu Andrei, Savin Anatolie

Helmintofauna bibanului-comun – Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) din diverse biotopuri acvatice ale Republicii Moldova.

112-118

CZU: 576.895.122:597.2/.5

Gologan Ion

Parasitic fauna in wild boars from the reservation “Codrii”, Republic of Moldova.

118-126

CZU: 616.995.1:636.2

Rusu Ştefan

Structura epidemiologică a parazitofaunei la șoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus) din rezervația naturală „Plaiul Fagului”, Republica Moldova.

126-134

CZU: 599.323.4:574.4(478)

Chihai Oleg, Toderaş Ion, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Tălămbuţă Nina, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Zamornea Maria, Melnic Galina, Naforniţa Nicolae

Продуктивность и аккумуляция германия (IV) цианобактерией Spirulina platensis при выращивании на среде с добавлением германий - содержащих соединений

134-142

CZU: 579.66

Джур Светлана, Бульмага Валентина, Зосим Лилиана, Рудь Людмила, Кирияк Татьяна, Чепой Лилиана, Гуля Аурелиан, Рудик Валерий

Изменение содержания белка и фикобилипротеинов в условиях накопления германия (IV) в биомассе цианобактерии Spirulina platensis при выращивании на среде с германий - содержащими соединениями.

142-151

CZU: 579.66

Джур Светлана, Бульмага Валентина, Зосим Лилиана, Рудь Людмила, Чепой Лилиана, Кирияк Татьяна, Гуля Аурелиан, Рудик Валерий

Influența nanoparticulelor pe bază de fier asupra ratei de supraviețuire și activității microorganismelor cu potențial bioremediator în condițiile solului contaminat cu POPs.

151-161

CZU: 579.6+631.4+538.9

Corcimaru Serghei, Batîr Ludmila, Slănină Valerina, Tănase Ana, Mereniuc Lilia, Guţul Tatiana

Evaluarea acțiunii nanocompozitelor chitosan-zinc și chitosan-fier asupra levurii

161-168

CZU: 579.083.13+579.24

Beşliu Alina

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din afluenţii de dreapta ai fluviului Nistru (Răut, Bâc, Botna).

168-175

CZU: 502.51:504.5

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Moşanu Elena

Evaluarea impactului ecosistemelor urbane și suburbane asupra calității apelor de suprafață a bazinului râului Răut în sectoarele de mijloc și inferior.

175-181

CZU: 574.58:556.53(478:282

Bulimaga Constantin, Ţugulea Andrian, Rusu Maria

Membru corespondent al Academiei de științe a Moldovei Maria Nedealcov – autoritate de prestigiu în științele Geografice și în Ecologie.

181-185
Furdui Teodor, Mereuţă Ion, Ciochină Valentina, Stegărescu Vasile, Bunduc Petru