IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-05 09:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)
  2018  (3 din 3)
  2017  (3 din 3)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (3 din 3)
  2013  (3 din 3)
  2012  (3 din 3)
  2011  (3 din 3)
  2010  (3 din 3)
  2009  (3 din 3)
  2008  (3 din 3)
  2007  (2 din 3)
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9013614475419426
Volume38245951028
Total9393860426447
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   806Descărcări   30

Conţinutul numărului de revistă

Развитие психосанокреатологии – потребность практики в психическом оздоровлении общества (Лекция на пленарном заседании XI-го Международного междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии”) 4-14

CZU: 612.8:614.2/.3

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада
Mecanisme genetico-moleculare ale rezistenţei plantelor la stresul biotic 14-27

CZU: 631.52:581.15]:58.03

Şestacova Tatiana, Tabără Olesea
Современное состояние изученности показателей психического здоровья у пациентов с хроническими вирусными гепатитами 27-38

CZU: 616.36-002:616.8

Березовская Елена
Potenţialul vital şi masa corpului şobolanilor maturi alimentaţi cu diferit conţinut al componentelor constituente ale raţiei 38-44

CZU: 591.05:591.13

Poleacova Lilia
Rolul factorului alimentar în menţinerea microbiocenozei intestinale şi sănătăţii organismului 44-49

CZU: 616.33-008:604

Strutinschi Tudor,
Particularităţile germinării seminţelor de Triticum Aestivum L. expuse şocului termic 50-60

CZU: 633.11:[631.53:631.524.85]

Jelev Natalia, , Ralea Tudor, Dascaliuc Alexandru
Aprecierea accelerată a termotoleranţei genotipurilor de grâu în baza specificului influenţei şocului termic asupra germinării seminţelor 60-66

CZU: 633.11:[631.53:631524.85]

Jelev Natalia, , Ralea Tudor, Gore Andrei, Dascaliuc Alexandru
Semnificația homeostazei apei şi protecţiei antioxidante pentru toleranța plantelor la secetă 67-74

CZU: 581.1.03:581.14

Brânză Lilia
Efectul acidului salicilic asupra procesului de adaptăre a plantelor la secetă 75-83

CZU: 581.1.03:581.14

Melenciuc Mihail
Identification of genes differentially expressed in sunflower during interaction with Plasmopara Halstedii 83-89

CZU: 631.528:633.854.78

Şestacova Tatiana, Port Angela, Duca Maria
Structura şi diversitatea comunităţilor de rozătoare mici în terenurile neprelucrate din zona centrală a Republicii Moldova 90-98

CZU: 599.323.4:591.5(478.9)

Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Postolachi Vladislav, Chihai Nina
Conţinutul metalelor grele în miere şi propolis 98-110

CZU: 550.42:638.1(478)

Gliga Olesea, Cebotari Valentina, Buzu Ion, Chihai Nina
Антропогенная трансформация и ее роль в формировании урбанистических природных очагов иксодовых клещей(Acarinа: Iхоdidae) в районах низовья Днестра 110-118
Клименко (Кравченко) Оксана
The superfamily apoidea (hymenoptera, apoidea) - pollinators of cultivated in Moldova aromatic plants 119-126

CZU: 595.799

Stratan Veniamin
Characteristics of identified morphology of genus schistura mcclelland, 1838 in the gianh river basin from Vietnam 126-134

CZU: 597.2/.5(597:282.2)

Synthesis and biological activity of 2-formylpyridine n(4)-allyl-3-seleno-semicarbazone and its copper coordination compound 135-142

CZU: 546.562:615.28:547.4

Graur Vasile, Garbuz Olga, , Gudumac Valentin, Gulea Aurelian
Dinamica modificării componenţei biochimice a Spirulinei pe durata cultivării în condiţii de laborator în dependenţă de regimul de iluminare 142-149

CZU: 579.6

Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Djur (Maxacova) Svetlana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica
Efectul nanoparticulelor TiO2 asupra reproducerii celulelor şi conţinutului de proteine la levuri 149-155

CZU: 579.083.13+579.24

, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Chiriţa Elena, Beşliu Alina, Borisova Tamara
Activitatea antioxidantă în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis pe durata cultivării în dependenţă de iluminare 156-162

CZU: 579.6

Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Djur (Maxacova) Svetlana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Cojocari Angela, Sadovnic Daniela, Chelmenciuc Viorica
Abordări contemporane în sensibilitatea şi rezistenţa antifungică 163-170

CZU: 579.61

Oltu Iulian
Specificul creşterii în înălţimea descendenţilor stejarului pufos (QuercuspubescensWilld.)în funcţie de provenienţa lor ecologică 171-178

CZU: 630.182:582.632.2(478)

Cuza Petru
Целесообразность реконструкции белоакациевых насаждений с вводом интродуцированного ореха черного в лесных фитоценозах нижнего Днестра 179-185

CZU: 634.512:504.75

Кичук Наталья
Academicianul Constantin Toma la 80 de ani 186-189

CZU: 57(498)(092)

Miron Ionel