IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)62
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9638210169737486
Volume41498981943
Total100487091411680

Vizualizări   549Descărcări   46

Conţinutul numărului de revistă

Statutul actual al manei florii-soarelui (Plasmopara halstedii) în lume şi Republica Moldova.

7-21

CZU: 633.85:575(043.2)

Duca Maria, Clapco Steliana

Expresia diferențiată a genelor ca factor primordial în declanșarea dezvoltării embrionare. Partea I. Rolul factorilor epigenetici (articol de sinteză).

22-39

CZU: 577.2(075.8)

Vrabie Valeria, Ciochină Valentina

Factorii determinanți ai dezvoltării fitoplanctonului în râul Prut.

39-46

CZU: 599.323.4:591.5(478.9)

Ungureanu Laurenţia, Zubcov Elena, Tumanova Daria, Bagrin Nina, Ciorba Petru, Ungureanu Grigore

Психогенные нарушения, обусловленные пандемией COVID-19.

47-53

CZU: 616.89-02:616.98:578.834.1-036.21

Чокинэ Валентина, Фурдуй Теодор, Вуду Стела, Врабие Валерия , Фурдуй Влада

Применение метода флуориметрии для оценки первичной теплоустойчивости флаговых листьев гексаплоидной пшеницы в зависимости от температуры теплового шока.

67-72

CZU: 633.11:631.524.85

Платовский Николай, Здиорук Нина, Раля Тудор

Mobilization of reserve substances of seeds for germination and growth of seedlings in wheat varieties with different frost resistance.

67-72

CZU: 631.524.821:58.036.5

Dascaliuc Alexandru, Jelev (Hadîrca) Natalia, Ralea Tudor, Parii Iaroslav, Parii Iulia

Transgenerational effects of viral infections in the manifestation of quantitative traits in the offspring of tomato infected plants.

72-79

CZU: 578.856.2:578.865.1:631.532.4

Mărîi Liliana, Andronic Larisa, Smerea Svetlana

Influenţa etapei ontogenetice a plantei-gazdă şi condiţiilor climatice asupra complexului fungic care produce putregaiul de rădăcină la grâu.

80-86

CZU: 633.11+632.938

Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana

Identificarea insectelor infectate cu fitoplasmă în decursul perioadei de vegetație a tomatelor

86-91

CZU: 577.2.08:631.52

Бахшиев Айгюль, Zamorzaeva Irina

Ihtiofauna lacurilor de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca și recomandări de valorificare a resurselor piscicole.

92-101

CZU: 597.2/.5:639.2.0534(478)

Bulat Dumitru, Bulat Denis, Ungureanu Laurenţia, Zubcov Elena, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae

Preferințele passeriformelor în zona de ecoton și în ecosistemele adiacente de pădure și luncă.

101-107

CZU: 599.323.42:575

Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai

The diversity of the pheasant parasitofauna from various natural and anthropized biotopes of the Republic of Moldova

108-118

CZU: 616.995.1:636.2

Rusu Ştefan

Invazii parazitare identificate la unele specii de pești oceanici.

118-123

CZU: 576.895.122:597.2/.5

Gologan Ion

Specia Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901 (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae) în Republica Moldova.

123-127

CZU: 595.76+574(478)

Mihailov Irina

Dipterele (insecta) din colecția muzeului de entomologie a Institutului de Zoologie

127-136

CZU: 595.77.77:069.014(478)

Cebotari Cristina, Buşmachiu Galina

Unele aspecte ale procesului de biofuncționalizare spontană a nanoparticulelor de argint de către cianobacteria Arthrospira platensis.

137-145

CZU: 573.7:543.9

Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Djur (Maxacova) Svetlana, Miscu Vera, Codreanu Svetlana, Valuţă Ana, Dumbrăveanu Veronica, Cepoi Anastasia, Rotari Ion, Rudic Valeriu

Influența nanofierului zerovalent asupra creșterii plantelor de măzăriche și formării sistemului rizobio-radicular în condțiile solului contaminat cu poluanți organici persistenți.

146-150

CZU: 577.1:[633.358+631.445.74]

Corcimaru Serghei, Prisacari Svetlana, Todiraş Vasile, Guţul Tatiana

Nanoprocedeu de obţinere a unui preparat lipolitic autohton în baza tulpinii de micromicete Aspergillus niger CNMN Fd 01.

150-157

CZU: 577.152.311

Bivol Cezara, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Clapco Steliana

Elaborarea atlasului topoclimatic „Regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova (raionul Cahul și comuna Zîrnești)”.

158-162

CZU: 551.583.1.634.1

Nedealcov Maria

Posibilități de încorporare a caracterizării climei în strategiile locale de dezvoltare.

162-166

CZU: 551.583.1.634.1

Ţurcanu Viorica

Suportul metodologic privind studiul diagnostic al stabilității ecosistemelor urbane și rurale în regiunea de studiu.

166-175

CZU: 574.4:504.062(478)

Bulimaga Constantin

Calitatea apelelor de suprafaţă din Ariile Naturale Protejate de Stat (raioanele Ialoveni şi Străşeni).

176-183

CZU: 551.495+551.428.214

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Moşanu Elena, Lozan Raisa