IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-11 11:48
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9014494926624426
Volume38307921286
Total9394802847910

Vizualizări   815Descărcări   10

Conţinutul numărului de revistă

Биогенная миграция меди в водных экосистемах 4-22

CZU: 557.475:574.5:574.6

Остроумов С, Тодераш Ион, Zubcov Elena, Kotelevtsev S., Ermakov V., Krupina M, Ene Antoaneta, Микус A., Bileţchi Lucia, Breahnă Adriana, Miron Adriana
Influenţa respiraţiei dirijate kapalabhati asupra microcirculaţiei sanguine 22-27
Frunze Rodica
Impactul pattern-urilor de respiraţie forţată de tip bhastrika, kapalabhati şiuddyana bandha asupra temperaturii corporale 28-40
Frunze Rodica
Despre sindromul – C4 în organele reproductive ale plantelor de cereale 41-47
Balaur Nicolae, Mereniuc Lilia
Фенотипическая разнокачественность семян сои по накоплению масла и ее влияние на растения следующего поколения 48-55

CZU: 577.3:581.142

Харчук Олег, Кирилов Александр, Аксенов С., Тома Семион
Testarea serologică a prezenţei virusurilor la cais 55-59
Zemciuc Eufrosinia, Pîntea Maria
Autoreglarea status-ului hidric al plantelor isohidrice (Zea Mays L.) şi anisohidrice (Sorghum Bicolor (L.) Möench) în condiţii de insuficienţă de apă în sol 59-67
Melenciuc Mihail
Studiul autocompatibilităţii polenului la unele genotipuri de floarea-soarelui (Helianthus Annuus L.) 68-74
Duca Maria, Port Angela, Midoni Andrei, Anisimova Irina
Studiul dividerilor mitotice în meristemele radiculare la orz în diverse condiţii de infecţii virale 74-81
Andronic Larisa, Jacotă Anatol, Grigorov Tatiana, Bujoreanu Valeriu
Screening-ul molecular al rezistenţei florii-soarelui la lupoaie (Orobanche Cumana Wallr.), rasa E 81-88
Duca Maria, Glijin Aliona, Lupascu Victor, Rotarenco Victoria
Комплексная оценка новых сортов томата, cозданных в Институте генетики и физиологии растений АН республики Молдова 89-95

CZU: 631.52:635.64

Грати Мария, Mihnea Mihaela, Grati Vladislav
Selectarea formelor parentale pentru crearea hibrizilor de perspectivă de Salvia Sclarea L. 96-102
Cotelea Ludmila
Dinamica populaţiilor şi particularităţile comportamentale de migraţie a păsărilor acvatice şi semiacvatice din bazinul Prutului inferior 102-111

CZU: 598.3/4:591.543.43(478:282.243.758)

Cojan Constantin, Munteanu Andrei
Insectele - surse netradiţionale de preparate cu efecte terapeutice 111-118

CZU: 591.6+571.27

Ciuhrii Veaceslav
Particularităţile structural-funcţionale ale populaţiilor speciilor de peşti din râul Bâc 118-127

CZU: 597.2│.5:591.5(478:282.247.314.7)+574.5(478)

Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin
Activitatea antioxidantă şi antiradicalică aextractului etanolic de astaxantină 127-136
Miscu Vera, Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Cojocari Angela, Rudic Valeriu
Procedee de obţinere şi purificare a noilor preparate antioxidante de origine proteică din biomasa cianobacteriei spirulina platensis 137-143
Efremova Nadejda, Reva Veaceslav, Bulimaga Valentina, Gulea Aurelian, Chiriac Tatiana, Rudic Valeriu
Acumularea astaxantinei în biomasa haematococcus pluvialis la cultivare pe mediu cu compuşi coordinativi ai FE(III) cu aminoacizii 143-150
Miscu Vera
Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de drojdii păstrate în colecţia naţională de microorganisme nepatogene 151-156
Stepanov Vitalie, Codreanu Svetlana, Rudic Valeriu, Slănină Valerina, Sîrbu Tamara, Burţeva Svetlana
Fundamente teoretice privind standardizarea indicilor agroclimatici 157-168
Nedealcov Maria
Schimbarea paradigmei protecţiei calităţii aerului 168-176
Buburuz Dionisie
Studiul acţiunii undelor electromagnetice de frecvenţă extrem de înaltă asupra productivităţii infuzoriei paramecium caudatum 176-180
Toderaş Ion, Roscov-Arcan Elena, Rotaru Anatol