IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-21 18:48
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)62
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9637635759353486
Volume41463331558
Total100480990810911

Vizualizări   1192Descărcări   21

Conţinutul numărului de revistă

Contribuţia institutelor ştiintifice ale secţiei de ştiinţe ale naturii şi vieţii a AŞM pe parcursul anilor 2006-2010 în asigurarea securităţii sănătăţii,alimentare şi ecologice şi obiectivele de cercetare ştiinţifică pentru următorii 4 ani 14-23
Furdui Teodor, Găină Boris, Groppa Stanislav, Tudorache Gheorghe, Chişlaru Leonid
Semnificaţia albuminei modificate de ischemie în diagnosticul insuficienţei cardiace cronice la copii şi adolescenţi 24-33
Grosu Victoria
Cerebelul şi funcţiile motorii (aspecte neurofiziologice) 34-43
Litovcenco Anatolii
Анализ технологических решений в овощеводстве и эффективность их внедрения в условиях Mолдовы 43-51
Ботнарь Василий
Antrenarea enzimelor peroxidazice în protecţia antioxidativă a plantelorl în condiţii de secetă 51-62
Ştefîrţă Anastasia, Aluchi Nicolae, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana
Caractere cantitative, conţinutul si compoziţia chimică a uleiului esential la genotipuri noi de Ocimum Basilicum L. 62-72
Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Gille Elvira, Spac A, Ganea Anatolie, Botnarenco Pantelimon
Polimorfismul proteinelor de rezervă în populaţiile orzului de primăvară (Hordeum vulgare L.) obţinute în condiţii de infecţie virală 73-79
Andronic Larisa, Rudacova Angela, Rotari Alexandru
Interacţiuni în fitopatosistemul GLYCINE MAX (L.) MERR. X Fusarium LK. ET FR. 79-88
Coreţchi Liuba
Доля влияния родительских компонентов скрещивания на наследуемость устойчивости к температурным стрессам у томатов 88-94
Маковей Милания
Ihtiofauna râurilor mici din zona de nord a Republicii Moldova 95-103
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Dumbrăveanu Dorin
Dinamica indicilor hidrochimici şi calitatea apei rîului Prut 103-110
Zubcov Elena, Bagrin Nina, Ungureanu Laurenţia, Bileţchi Lucia, Borodin Natalia, Bogonina Zinaida
Influenţa remediului bior asupra modificărilor ontogenetice ale conţinutului de carnozină şi oxid nitric în muşchii scheletici în stresul oxidativ 110-115
Rudic Valeriu, Popa Veaceslav, Gudumac Valentin
Modificările ontogenetice ale nivelului de sulfaţi în ţesutul osos în condiţii fiziologice, osteopatia exprimentală şi la administrarea unor remedii 115-120
Tagadiuc Olga, Rudic Valeriu, Gulea Aurelian
Procedee noi de sporire a nivelului de acumulare a unor bioelemente antioxidante în biomasa microalgei verzi Haematococcus Pluvialis 121-128
Cepoi Liliana, Miscu Vera, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Sadovnic Daniela, Iaţco Iulia, Rudic Valeriu
Cercetări biotehnologice privind obţinerea produselor sterolice pe bază de drojdii 128-136
Usatîi Agafia, Molodoi Elena
Variabilitatea spontană a tulpinii Penicillium Funiculosum -producător de catalază 136-144
Sîrbu Tamara
Proprietăţile fizico-chimice ale preparatului enzimatic pectolitic obţinut din lichidul cultural al tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 P 144-149
Clapco Steliana, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Stratan-Binzari Maria, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena
Solurile pădurilor platoului silvostepei de nord – rezervaţii de resurse 149-154
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu
Solurile halomorfe din stepa Bălţilor 154-160
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Vladimir Pantelei, Marcov Ion
Evaluarea modului de influenţă a activităţilor antropice asupra scurgerii anuale 160-166
Boboc Nicolae, Castraveţ Tudor, Melenciuc Mihail
Summer heat episodes in the Czech Republic and the Republic of Moldova: a comparative analysis 167-178
Overcenco Ala, Potop Vera
Potenţialul de risc chimic şi contribuţia la încălzirea globală a nămolurilor staţiilor de epurare a apelor uzate 179-184
Bulimaga Constantin, Columbina L, Bobeică Valentin