IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-20 16:56
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)62
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9637642119354486
Volume41463801558
Total100481059110912

Vizualizări   1147Descărcări   16

Conţinutul numărului de revistă

Причины преждевременной общебиологической деградации человека, пути её предупреждения и решения проблемы здоровья с позиции санокреатологии 4-15
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Вуду Григоре
Предпосылки и основые положения санокреатологической теории питания человека 15-19
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Вуду Лорина
Кровососущие комары (Diptera Culicidae) республики Молдова эколого-фаунистический обзор и эпидемиологическое значение 19-34
Шулешко Татьяна, Тодераш Ион, Мовилэ Александр
Funcţiile cognitive la copii cu tumori cerebelare în perioada postoperatorie sub influenţa cortexinului şi treningului cognitiv/motor 35-42
Litovcenco Anatolii
Evaluarea modificării conţinutului aminoacizilor liberi în plasma spermei taurine în diferite condiţii termice 42-51
Mereuţă-Postolache L.
Noi oportunităţi în diagnosticul precoce a disfuncţiilor cronice ale miocardului la copii şi adolescenţi 51-60
Grosu Victoria
Современное состояние изученности нормобарической гипоксии через призму санокреатологии 61-71
Каратерзи Галина
Мембранное пищеварение дисахаридов и дипептидов при хроническом стрессе 72-79
Шептицкий Владимир, Попану Лучия
Характеристика теплового режима в системе «почва-растение атмосфера» при возделывании томатов в открытом грунте 80-89
Ботнарь Василий
Senescenţa la plantele expuse secetei-proces natural sau patologic 89-98
Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana
Proprietăţile agrochimice şi biochimice ale cenoziomului carbonatic fertilizat cu îngrăţăminte organice în funcţie de regim hidrotermic 98-105
Toma Simion, Emnova Ecaterina, Daraban Oxana, Druţă Iana
Screening of the R2 rust resistance gene in different sunflower genotypes using SSR markers 106-110
Duca Maria, Port Angela, Şestacova Tatiana
Broomrape control in sunflower production in Turkey 111-117
Evci Goksel, Sezer Nilgun, Pekcan Veli, Yilmaz M.Ibrahim, Kaya Yalcin
Chemical control of broomrape and weeds with imidazolinone herbicide and resistant hybrids in sunflower production in Turkey 118-124
Evci Goksel, Sezer Nilgun, Pekcan Veli, Yilmaz M.Ibrahim, Kaya Yalcin
Linii perspective de tomate cu potenţial de productivitate şi adaptabilitate la condiţiile din Republica Moldova 124-130
Mihnea Nadejda
Grupele ecologice de peşti din rîurile mici ale Republicii Moldova 131-139
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Dumbrăveanu Dorin
Сравнительная морфо-функциональная характеристика гонад у самок Rutilus rutilus heckeli разных популяций 140-145
Фулга Нина, Тодераш Ион, Раилян Надежда, Usatîi Adrian, Русу Вадим, Croitoru Ion, Cebanu Aureliu
Productivitatea cianobacteriei Spirulina plantensis şi capacitatea de acumulare a fierului şi cromului în biomasă la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Fe (III) şi Cr(III) 145-152
Elenciuc Daniela, Zosim Liliana, Bulimaga Valentina, Chiriac Tatiana, Batîr Ludmila, Prodius Denis, Turtă Constantin, Rudic Valeriu
Acţiunea polizaharidelor sulfatate din Spirulina plantesisi asupra unor indici biochimici ai sîngelui în normă şi inflamaţia aseptică 152-158
Ştîrba Olga, Tagadiuc Olga, Rudic Valeriu, Gudumac Valentin, Procopişin Larisa, Andronache Lilia
Influenţa unor factori de cultivare asupra biosintezei carbohidraţilor multiplicării tulpinilor de saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi CNMN-Y-21 158-165
Chiseliţă Oleg, Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda
Влияние разных технологий культивирования сахарной свеклы на микробиологическую активность в почве 166-170
Корчмару Сергей, Mereniuc Tatiana, Боинчан Борис, Бугачук Михаил
Аминокислотный состав и питательная ценность комбинированной сметаны, выработанной с использованием местных штаммов молочнокислых бактерий 170-176
Şveţ Svetlana, Бурцева Светлана, Гараева Светлана, Bureţ Ion, Coev Ghenadii
Impactul substanţelor tensioactive asupra oxidării biochimice a ionilor amoniului în apele naturale 178-184
Spătaru Petru, Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lupaşcu Tudor, Negru Maria, Moşanu Elena, Ţurcan Sergiu
Restabilirea fertilităţii solului. Model teoretic al procesului natural de solificare 184-190
Coronovschi Zinaida, Jabin Veaceslav, Rusu Maria