IBN
Închide
Berezovscaia Elena Serghei
Cuvinte-cheie (65): депрессия (3), психическое здоровье (3), tulburări ontogenetice ale sănătăţii psihice (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Нарушения психического здоровья у больных с хроническими гепатопатиями
Березовская E.12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полифункциональность поведения и формирование / проявление психики и психического здоровья
Фурдуй Теодор, Ciochină Valentina, Глижин Алёна, Березовская E., Булат Ольга, Vudu Stela, Георгиу Зинаида, Головатюк Людмила, Goloseev Alexandra, Ţurcanu Parascovia, Nofit Victoria
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Actualităţi în dietoterapia esofagitei eozinofilice. (Revista literaturii)
Gribiniuc Anatol1, Lupaşco Iulianna1, Harea Gheorghe1, Berezovscaia Elena12, Lupaşco Daniela1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele neurofiziologice ale îmbătrânirii
Ţurcanu Parascovia1, Berezovscaia Elena2, Znagovan Alexandru2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morpho-physiological aspects of brain aging
Berezovscaia Elena12, Golovatiuc Liudmila21
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oсобенности состояния ментального здоровья у лиц с хроническими гепатопатиями (обзор литературы).
Березовская E.12
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психические особенности лиц пожилого возраста
Головатюк Людмила12, Березовская E.12
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье в пожилом возрасте
Головатюк Людмила12, Березовская E.21
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уровни депрессии и тревожности у пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени
Березовская E.12, Лупашко Юлианна2, Глижин Алёна1, Головатюк Людмила12
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Особенности состояния психического здоровья у пациентов с хроническими панкреатитами
Березовская E.12
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психометрические методы в диагностике депрессии у пациентов с хроническими вирусными гепатитами  
Березовская E.12
1 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Саногенная и диссаногенная личностно-смысловая деятельность с позиции психосанокреатологии
Фурдуй Теодор, Ciochină Valentina, Глижин Алёна, Фурдуй Влада, Врабие Валерия , Березовская E., Георгиу Зинаида, Булат Ольга, Головатюк Людмила, Тросиненко Андрей, Дидилика Ина, Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 16 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние психического здоровья у пациентов с хроническим вирусным гепатитом
Березовская E.12, Лупашко Юлианна2, Головатюк Людмила12
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Sindromul metabolic și cancerul hepatocelular
Lupaşco Iulianna1, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Vengher Inna1, Berezovscaia Elena12, Lupaşco Daniela1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психика. Психическое здоровье. Психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. I. анализ современных представлений о психике, о психическом здоровье и об онтогенетических расстройствах психического здоровья и новые их концепции с позиции психосанокреатологии.
Фурдуй Теодор, Ciochină Valentina, Фурдуй Влада, Глижин Алёна, Врабие Валерия , Березовская E.
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психика. психическое здоровье. психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. II. Научные концепции о саногенности поведения, эмоций, коммуникации и их репрезентативные феноменологические индикаторы.
Фурдуй Теодор, Ciochină Valentina, Фурдуй Влада, Глижин Алёна, Врабие Валерия , Березовская E.
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль поведения, эмоций и коммуникации в развитии психических расстройств. Их феноменология.
Фурдуй Теодор, Ciochină Valentina, Глижин Алёна, Фурдуй Влада, Врабие Валерия , Березовская E., Георгиу Зинаида, Житарь Юрие
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Mecanisme imunologice asociate cu tulburarea metabolismului serotoninei ca substrat biologic al depresiei la pacienţii cu hepatite cronice virale
Romanciuc (Vengher) Inna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupaşco Iulianna, Harea Gheorghe, Chirvas Elena, Taran Natalia, Ghelimici Tatiana, Gribiniuc Anatol, Berezovscaia Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(68) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile manifestării comportamentului sanogen uman
Glijin Aliona, Vrabie Valeria, Berezovscaia Elena, Didilica Ina, Şavdari Lilia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 7 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburarea metabolismului serotoninei ca substrat biologic al depresiei în hepatitele cronice virale.
Romanciuc (Vengher) Inna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupaşco Iulianna, Berezovscaia Elena, Chirvas Elena, Harea Gheorghe, Taran Natalia, Ghelimici Tatiana, Gribiniuc Anatol
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32