IBN
Închide

74Publicaţii

337Descărcări

38573Vizualizări

Berezovscaia Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 18.
Publicații indexate în SCOPUS - 4. Teze/Rezumate în culegeri - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 21
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 23
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 12

2024 - 1

Indicii calității vieții la bolnavii cu hepatopatii cronice din Republica Moldova
Berezovscaia Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 12

Aspecte de comunicareale interrelațieimedic-pacient
Romanciuc (Vengher) Inna , Lupaşco Iulianna , Berezovscaia Elena , Banari Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(97_S) / 2023 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 January, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Devieri ale conținutuluiaminoacizilor neuromediatorila pacienții cu hepatopatii cronice
Berezovscaia Elena1 , Lupaşco Iulianna1 , Dumbrava Vlada-Tatiana1 , Ţurcanu Parascovia12 , Postolati Galina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, USM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(97_S) / 2023 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea nutrițională a pacienților cu patologii cro­nice hepatice cu ajutorul chestionarului specializat
Lupaşco Daniella , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Romanciuc (Vengher) Inna , Berezovscaia Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării nutriționale a pacienților cu boli hepatice cronice difuze
Ghelimici Tatiana1 , Lupaşco Iulianna1 , Dumbrava Vlada-Tatiana1 , Berezovscaia Elena1 , Taran Natalia1 , Golovatiuc Liudmila1 , Lupaşco Daniella1 , Harea Gheorghe1 , Burda Tatiana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(97_S) / 2023 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hipertensiunea portalăextrahepatică
Taran Natalia1 , Lupaşco Iulianna1 , Dumbrava Vlada-Tatiana12 , Berezovscaia Elena1 , Stoico Iurie21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(97_S) / 2023 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea tehnologiilor noi în evaluarea nutrițională a pacienților hepatici cronici
Golovatiuc Liudmila , Lupaşco Iulianna , Berezovscaia Elena , Ghelimici Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(97_S) / 2023 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța aprecierii indicatorilor metabolismului lipidic în hepatite cronice virale
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Berezovscaia Elena , Taran Natalia , Golovatiuc Liudmila , Lupaşco Daniella
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(87) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele profilului lipidic în infecția cronică virală B
Chirvas Elena , Lupaşco Iulianna , Romanciuc (Vengher) Inna , Berezovscaia Elena , Ghelimici Tatiana , Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(87) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii statusului imuno-inflmator la pacienții obezi cu infecție SARS COV-2
Ghelmici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Berezovscaia Elena , Burda Tatiana , Lupaşco Daniella
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile metabolismului triptofanului la pacienți cu hepatopatii cronice virale
Berezovscaia Elena1 , Postolati Galina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение содержания некоторых нейромедиаторных аминокислот у пациентов с хроническим и гепатопатиям
Березовская Елена1 , Лупашко Юлианна1 , Думбрава Влада-Татьяна1 , Постолати Галина12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт физиологии и санокреатологии, ГУМ
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 29 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование новых технологий в оценке питания больных с хроническими заболеваниями печени
Головатюк Людмила , Лупашко Юлианна , Березовская Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Tissue oxidative stress of the gastric mucosa in patients with chronic viral HDV hepatitis
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Romanciuc (Vengher) Inna , Berezovskaia Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Medicine and Pharmacy Reports
Vol. 95, Supl. nr. 1 / 2022 / ISSN 2602-0807 / ISSNe 2668-0572
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование антропометрически х показателей в оценке нутритивного состояния больных с хроническими диффузными заболеваниями печени
Гельмич Татьяна12 , Лупашко Юлианна2 , Березовская Елена2 , Венгер Инна2 , Головатюк Людмила2 , Lupaşco Daniella1 , Бурда Татьяна1
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование биоэлектрического импедансного анализатора в оценке нутритивного состояния больных с хроническими диффузными заболеваниями печени
Lupaşco Iulianna , Berezovscaia Elena , Ghelmici Tatiana , Romanciuc (Vengher) Inna , Golovatiuc Liudmila , Lupaşco Daniella , Bugor Kalina , Burda Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лабораторные методы диагностики липидного обмена и их значение в определении нутритивного статуса
Головатюк Людмила , Лупашко Юлианна , Березовская Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности метаболизма аспартата, глутамата, глицина и гамма-аминомасляной кислоты у пациентов гепатопатиями
Березовская Елена12 , Лупашко Юлианна21 , Думбрава Влада-Татьяна12 , Гараева Светлана21 , Постолати Галина12 , Венгер Инна21
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Evaluation of lipid spectrum indicators in patients with bronchial asthma and chronic hbv infection
Chirvas Elena , Dumbrava Vlada-Tatiana , Lupaşco Iulianna , Berezovskaia Elena , Harea Gheorghe , Taran Natalia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of the COVID-19 pandemic on the productivity of the staff of the gastroenterology research laboratory in 2020
Dumbrava Vlada-Tatiana , Berezovskaia Elena , Banari Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. ISBN 978-4-272-00922-0.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of amino acid metabolism in patients with chronic viral hepatopathies
Berezovskaia Elena , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Postolati Galina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some indicators of liver metabolism in patients with chronic viral hepatitis
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Chirvas Elena , Chirvas Elena , Harea Gheorghe , Berezovskaia Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. S1(30) / 2021 / ISSN 1841-8724 / ISSNe 1842-1121
Disponibil online 24 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование психометрических методов для диагностики эмоционального статуса у пациентов с хроническими гепатопатиями
Berezovscaia Elena1 , Dumbrava Vlada-Tatiana2
1 Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 25 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лабораторные индикаторы белкового статуса и их значение в нутритивной диагностике
Головатюк Людмила , Лупашко Юлианна , Березовская Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности функционирования психического здоровья у лиц с хроническими гепатопатиями в условиях пандемии COVID-19
Березовская Елена12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Comorbiditatea hepatopatiilor cronice și tulburărilor mintale
Berezovscaia Elena
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unii indicatori ai metabolismului la bolnavii cu hepatite cronice virale
Ghelimici Tatiana , Lupaşco Iulianna , Dumbrava Vlada-Tatiana , Chirvas Elena , Berezovscaia Elena , Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о природе симптомов при хронических вирусных гепатитах – проявления основного заболевания или результат соматизации?
Венгер Инна , Лупашко Юлианна , Думбрава Влада-Татьяна , Березовская Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Интернаука
Nr. 16(145) / 2020 / ISSN 2687-0142
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качество жизни у пациентов с циррозом печени до трансплантации
Лупашко Юлианна , Таран Наталья , Березовская Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы оценки качества жизни у пациентов с хроническими гепатопатиями
Березовская Елена , Лупашко Юлианна , Венгер Инна , Кирвас Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушения психического здоровья у больных с хроническими гепатопатиями
Березовская Елена12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые показатели лабораторной диагностики при оценке нутритивного статуса
Головатюк Людмила , Березовская Елена , Lupaşco Daniella , Постолати Галина
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полифункциональность поведения и формирование / проявление психики и психического здоровья
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Березовская Елена , Булат Ольга , Вуду Стела , Георгиу Зинаида , Головатюк Людмила , Goloseev Alexandra , Цуркану Парасковья , Нофит Виктория
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Actualităţi în dietoterapia esofagitei eozinofilice. (Revista literaturii)
Gribiniuc Anatol1 , Lupaşco Iulianna1 , Harea Gheorghe1 , Berezovscaia Elena12 , Lupaşco Daniella1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele neurofiziologice ale îmbătrânirii
Ţurcanu Parascovia1 , Berezovscaia Elena2 , Znagovan Alexandru2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morpho-physiological aspects of brain aging
Berezovskaia Elena12 , Golovatiuc Liudmila21
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oсобенности состояния ментального здоровья у лиц с хроническими гепатопатиями (обзор литературы).
Березовская Елена12
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменения показателей качества жизни пациентов c хроническими гепатопатиями
Березовская Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Український вісник медико-соціальної експертизи
Nr. 3-4(33-34) / 2019 / ISSN 2224-0454
Disponibil online 9 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психические особенности лиц пожилого возраста
Головатюк Людмила12 , Березовская Елена12
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье в пожилом возрасте
Головатюк Людмила12 , Березовская Елена21
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уровни депрессии и тревожности у пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени
Березовская Елена12 , Лупашко Юлианна2 , Глижин Алёна1 , Головатюк Людмила12
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Особенности состояния психического здоровья у пациентов с хроническими панкреатитами
Березовская Елена12
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психометрические методы в диагностике депрессии у пациентов с хроническими вирусными гепатитами  
Березовская Елена12
1 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Саногенная и диссаногенная личностно-смысловая деятельность с позиции психосанокреатологии
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Березовская Елена , Георгиу Зинаида , Булат Ольга , Головатюк Людмила , Тросиненко Андрей , Дидилика Ина , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 16 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние психического здоровья у пациентов с хроническим вирусным гепатитом
Березовская Елена12 , Лупашко Юлианна2 , Головатюк Людмила12
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Sindromul metabolic și cancerul hepatocelular
Lupaşco Iulianna1 , Dumbrava Vlada-Tatiana1 , Romanciuc (Vengher) Inna1 , Berezovscaia Elena12 , Lupaşco Daniella1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие «личная ответственность» в научной литературе. характеристика её с позиции психосанокреатологии
Березовская Елена12 , Головатюк Людмила1
1 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психика. психическое здоровье. Психические расстройства. Феноменология их экстериоризации
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Березовская Елена
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Neuroscience for medicine and psychology XIII International interdisciplinary congress
2017. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психика. Психическое здоровье. Психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. I. анализ современных представлений о психике, о психическом здоровье и об онтогенетических расстройствах психического здоровья и новые их концепции с позиции психосанокреатологии.
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Березовская Елена
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психика. психическое здоровье. психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. II. Научные концепции о саногенности поведения, эмоций, коммуникации и их репрезентативные феноменологические индикаторы.
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Березовская Елена
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 74