IBN
Închide

50Publicaţii

318Descărcări

27677Vizualizări

Fulga Nina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(10)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 11.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 4

Dezvoltarea gonadelor la femelele bibanului comun Perca fluviatilis din Nistrul inferior în perioada vegetativă
Bulat Dumitru , Fulga Nina , Bulat Denis
Institutul de Zoologie, USM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna fluviului Nistru în anii de studiu 2020-2023
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Şaptefraţi Nicolae , Gologan Ion , Crepis Oleg , Usatîi Marin , Fulga Nina , Chelmenciuc Rostislav , Dadu Ana
Institutul de Zoologie, USM
Starea ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-623-1..
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna râului Prut în anii de studiu 2020-2023
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Şaptefraţi Nicolae , Fulga Nina , Crepis Oleg , Cebanu Aureliu , Chelmenciuc Rostislav , Dadu Ana
Institutul de Zoologie, USM
Starea ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-623-1..
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele analizei particularităților reproductive la unele specii reprezentative de pești din fluviul Nistru și râul Prut
Fulga Nina , Bulat Dumitru , Bulat Denis
Institutul de Zoologie, USM
Starea ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-623-1..
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Development of gonads in females of the river perch perca fluviatilis of the Lower Dniester in the spring - autumn period
Fulga Nina , Bulat Dumitru , Bulat Denis
Institute of Zoology
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rutilus virgo (Heckel, 1852) – new species for the Prut river
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Fulga Nina , Crepis Oleg , Chelmenciuc Rostislav
Institute of Zoology
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфо-функциональная характеристика гонад вырезуба rutilus frisii frisii (Nordman, 1840) из разных водоемов
Domanciuc Vasile , Фулга Нина , Popova Anastasia
Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „AcvaGenResurs”
Transboundary Dniester River Basin Management and EU Integration – Step by Step
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3201-9-1.
Disponibil online 15 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Caspiosoma Caspium (Kessler, 1877) In the Lower Dniester River
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Şaptefraţi Nicolae , Usatîi Marin , Fulga Nina , Dadu Ana
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphohistological studies of the gonads of hybrid polyploid loach cobitis from the Lower Dniester
Fulga Nina , Ungureanu Laurenţia , Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderash Ion , Marta Anatolie
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea structural-funcțională a loturilor de reproducători ai scrumbieide-dunăre Alosa Immaculata Bennett, 1835 din Nistru inferior în perioada anilor 2017-2020
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Fulga Nina , Crepis Oleg , Usatîi Marin , Şaptefraţi Nicolae , Cebanu Aureliu , Usatîi Adrian , Dadu Ana
Institute of Zoology
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфогистологические исследования гонад половозрелых самок бычка-кругляка Neogobius Melanostomus (Pallas, 1814) и бычка-головача Neogobius Kessleri (Gunter,1861) нижнего Днестра
Фулга Нина , Тодераш Ион , Булат Дмитрий , Булат Денис , Раилян Надежда
Институт Зоологии
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Pontic shad (Alosa immaculata Bennett, 1835) from the Dniester River in the current ecological conditions
Bulat Dumitru , Fulga Nina , Bulat Denis , Zubcov Elena , Bileţchi Lucia , Ungureanu Laurenţia , Usatîi Marin , Crepis Oleg
Institute of Zoology
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020. Kavala, Greece. .
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфо-функциональная характеристика гонадбычка-круглякеа Neogobius melanostomus (PALLAS, 1814) нижнего Днестра в период нереста
Фулга Нина , Тодераш Ион , Булат Дмитрий , Булат Денис
Институт Зоологии
Евразийский Союз Ученых
Nr. 3(71) / 2020 / ISSN 2411-6467 / ISSNe 2413-9335
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие гонад у половозрелых самок леща Abramis Brama (Linnaeus.1758) в антропогенно-модифицированных водоемах бассейна Днестра
Фулга Нина , Тодераш Ион , Булат Дмитрий , Булат Денис
Институт Зоологии
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Morphofunctional Characteristics of the Ovaries of Pumpkinseed Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) from the Kuchurgan Reservoir (Cooling Water Body of the Moldavian Regional Power Plant)
Fulga Nina , Toderash Ion , Bulat Dumitru , Bulat Denis , Railyan Nadejda
Institute of Zoology
Russian Journal of Biological Invasions
Nr. 1(10) / 2019 / ISSN 2075-1117 / ISSNe 2075-1125
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Particularităţile ihtiofaunei în zona Amonte-Aval de barajul Dubăsari
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Usatîi Marin , Fulga Nina , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae , Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ihtiofaunei din zona de confluență a râului Răut cu fluviul Nistru în perioada reproductivă
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Usatîi Marin , Fulga Nina , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae , Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresia biologică a guvizilor în Republica Moldova: cauzele determinante și metodele de control numeric
Bulat Dumitru , Toderaş Ion , Fulga Nina , Bulat Denis , Crepis Oleg , Şaptefraţi Nicolae , Dadu Ana
Institutul de Zoologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика гонад у половозрелых самок бычка-головача Neogobius Kessleri (Gunter,1861) нижнего Днестра в нерестовый период
Фулга Нина , Тодераш Ион , Булат Дмитрий , Булат Денис , Раилян Надежда
Институт Зоологии
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Consideraţii cu privire la pescuitul amatoristic, sportiv şi industrial din ecosistemele acvatice naturale ale Republicii Moldova
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Usatîi Adrian , Şaptefraţi Nicolae , Fulga Nina , Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie al AŞM
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 10 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări in realizarea programului naţional privind bioinvaziile piscole din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Fulga Nina , Usatîi Agafia , Şaptefraţi Nicolae , Croitoru Ion , Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări privind protecţia şi valorificarea diversităţii ihtiofaunei în ecosistemele antropizate
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Usatîi Marin , Crepis Oleg , Fulga Nina , Şaptefraţi Nicolae , Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-1048
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфо-функциональная характеристика гонад самок Syngnathus abaster risso нижнего Днестра
Фулга Нина , Тодераш Ион , Булат Дмитрий , Булат Денис
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Comparative particularities between the ichtyofauna of Dniester and Prut rivers (territorial limits of Republic of Moldova)
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Fulga Nina , Crepis Oleg , Dadu Ana
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invazia ghidrinului – gasterosteus aculeatus linnaeus, 1758 în fluviul Nistru (limitele Republicii Moldova) şi factorii determinanţi
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderaş Ion , Fulga Nina
Institutul de Zoologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of Dniester river ichtyofauna during 2016
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Fulga Nina , Şaptefraţi Nicolae , Cebotari Andrei , Dumbrăveanu Dorin
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Репродуктивная способность самок Gasterosteus aculeatus linnaeus, 1758 среднего Днестра
Фулга Нина , Тодераш Ион , Булат Дмитрий , Булат Денис , Раилян Надежда
Институт Зоологии АН РМ
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Particularitățile repartiției ihtiocenotice spațiale a fl. Nistru (limitele Republicii Mol­dova) în condiţiile fragmentărilor de hidrobi­otop
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderaş Ion , Usatîi Marin , Zubcov Elena , Ungureanu Laurenţia , Fulga Nina , Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(80) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфофизиологическая характеристика гонад половозрелых самок Perccottus Glenii Dubowski, 1877 реки Лопатна
Фулга Нина , Тодераш Ион , Булат Дмитрий , Булат Денис , Раилян Надежда
Институт Зоологии АН РМ
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Characteristics of the reproductive system in sexually adult females of Sander lucioperca (L.) from different populations in the period of the reproductive cycle
Fulga Nina , Toderash Ion , Nistreanu Victoria , Bulat Dumitru , Bulat Denis , Railyan Nadejda
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(30) / 2014 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări de contracarare a fenomenului boinvaziei în ihtiocenozele Republicii Moldova
Bulat Denis , Bulat Dumitru , Toderaş Ion , Usatîi Marin , Fulga Nina , Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evaluation of the reproductive indicators Of the new generations of selection of the moldavian carp breeds Cyprinus carpio Linnaeus 1758 (Moldova)
Curcubet Galina , Domanciuc Vasile , Fulga Nina
Aquatic Genetic Resources Research Center "AcvaGenResurs"
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(30) / 2014 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Репродуктивная биология белого толстолобика hypophthalmichthys molitrix (val.) в разнотипных водоемах
Фулга Нина , Тодераш Ион , Раилян Надежда
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика репродуктивной системы у половозрелых самок судака (Sander lucioperca L.) из водохранилища Костешть-Стынка в период годового репродуктивного цикла
Фулга Нина , Тодераш Ион , Булат Дмитрий , Булат Денис , Раилян Надежда
Институт Зоологии АН РМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 November, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

Characeristics of reproductive system of Abramis brama (L. 1758) sexually mature females in various types of aquatic basins of Dniester river
Fulga Nina , Toderash Ion , Bulat Dumitru , Bulat Denis , Railyan Nadejda
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characteristics of gonads in mature females of Sander lucioperca (l.) from Costesti-Stanca reservoir in  the period of reproductive cycle
Fulga Nina , Bulat Dumitru , Bulat Denis , Railyan Nadejda , Dumbrăveanu Dorin
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecologia şi rata de expansiune a speciilor interveniente de peşti în condiţiile Republicii Moldova
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderaş Ion , Usatîi Marin , Fulga Nina , Şaptefraţi Nicolae , Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(68) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 30 July, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invasive potential of fish species from aquatic ecosystems of the Republic of Moldova
Bulat Denis1 , Bulat Dumitru1 , Toderash Ion1 , Usatîi Marin1 , Fulga Nina1 , Rusu Vadim12
1 Institute of Zoology ASM,
2 Moldova State University
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ecologice ale speciei inva zive lepomis gibbosus (linnaeus, 1758) în limitele Republicii Moldova
Bulat Dumitru1 , Bulat Denis1 , Toderaş Ion1 , Usatîi Marin1 , Fulga Nina1 , Dumbrăveanu Dorin2 , Rusu Vadim2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 4(70) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 August, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul invaziv al speciilor de peşti şi factorii determinanţi ai ihtiocenozelor ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderaş Ion , Usatîi Marin , Fulga Nina , Dumbrăveanu Dorin , Rusu Vadim , Silitrari Andrei
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The hybrids carp-crucian as prospective object of freshwater aquaculture
Curcubet Galina , Domanciuc Vasile , Fulga Nina
Aquatic Genetic Resources Research Center "AcvaGenResurs"
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(29) / 2013 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Structura şi dinamica populaţiilor ciprinidelor de origine asiatică in condiţii de eutrofizare intensă a ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderaş Ion , Usatîi Marin , Toderaş Lidia , Fulga Nina , Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 June, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea adaptivă a speciei invazive carassius gibelio (Bloch, 1758) în diferite ecosisteme acvatice ale Republicii Moldova
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Toderaş Ion , Toderaş Lidia , Fulga Nina , Usatîi Adrian , Dumbrăveanu Dorin
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(63) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Сравнительная морфо-функциональная характеристика гонад у самок Rutilus rutilus heckeli разных популяций
Фулга Нина , Тодераш Ион , Раилян Надежда , Usatîi Adrian , Русу Вадим , Croitoru Ion , Cebanu Aureliu
Институт Зоологии АН РМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Reproductive biology of Carassius gibelio (BLOCH 1782) females in the water reservoirs of the Nistru River basin
Fulga Nina , Bulat Dumitru
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(26) / 2010 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea fenotipică la unele specii de peşti din lacul de acumulare Ghidighici şi factorii determinanţi
Bulat Dumitru , Bulat Denis , Usatîi Marin , Fulga Nina , Rusu Vadim , Croitoru Ion
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1095
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Comparative characteristics of reproductive system of abramis brama females from different populations in annual cycle period
Fulga Nina , Kiseliova Olga , Usatyi Agafia
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 25 / 2009 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика возрастной структуры и репродуктивной системы популяций Abramis brama в разнотипных водоемах бассейна Днестра
Фулга Нина , Крепис Олег , Булат Дмитрий
Институт Зоологии АН РМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 September, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Изменения в развитии гонад у самок sander lucioperca в антропогенно-модифицированных условиях дубэсарского водохранилища
Фулга Нина , Usatîi Marin
Институт Зоологии АН РМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(304) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механизмы регуляции воспроизводства рыб (на примере леща Abramis brama L.)
Тодераш Ион1 , Şatunovskii M.2 , Usatîi Marin1 , Фулга Нина1 , Bobîrev A.2
1 Институт Зоологии АН РМ,
2 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(306) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 September, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 50