FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), 2020-06-0130 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 130 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
23 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1123 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Furdui Teodor, acad., dr.hab., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie (Republica Moldova)3 puncte
2. Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Zoologie (Republica Moldova)3 puncte
3. Duca Maria, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)3 puncte
4. Rudic Valeriu, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie (Republica Moldova)3 puncte
5. Şişcanu Gheorghe, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
6. Lacusta Victor, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
7. Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Ene Antoaneta, dr., prof.univ., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România)5 puncte
2. Miron Liviu Dan, dr., prof.univ., Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi (România)5 puncte
3. Rusu Constantin, dr., prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)5 puncte
4. Gomoiu Marian-Traian, dr., Universitatea „Ovidius“, Constanţa (România)5 puncte
5. Sin Gheorghe, dr., Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şiseşti“, Bucureşti (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
11 din 17 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
518 puncte
1. Andronic Larisa, dr.hab., prof.univ., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14420964900
2. Avornic Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218198439
3. Botnari Vasile, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193716800
4. Cepoi Liliana, dr., conf.cerc., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - J-9640-2019, Scopus Author ID - 55246094000
5. Duca Maria, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - Y-1102-2019, Scopus Author ID - 7005696830, Scopus Author ID - 57218205432
6. Ene Antoaneta, dr., prof.univ., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România) - Scopus Author ID - 6603045847
7. Floquet Sebastian, Institut Lavoisier of Versailles, University of Versailles (Franţa) - Scopus Author ID - 6602216670
8. Mereuţă Ion, prof.univ., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - DFB-6176-2022 , Scopus Author ID - 57405732800
9. Nistreanu Victoria, conf.cerc., Institutul de Zoologie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 36698288200
10. Rudic Valeriu, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
11. Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Zoologie (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - A-4946-2015, Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
242 autori in ultimii 3 ani, 10 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
8 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
242 autori in ultimii 3 ani, 97 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
321 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
1968-2023
1 punct pentru fiecare an de apariție
55 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2022 (3 din 3)
2021 (2 din 2)
2020 (3 din 3)
2019 (3 din 3)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.385 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 738 puncte