FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 10 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
24 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.174 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Furdui Teodor, acad., dr.hab., Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
2. Ursu Andrei, acad., dr.hab., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3. Şişcanu Gheorghe, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
4. Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
5. Lacusta Victor, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)3 puncte
6. Duca Maria, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
7. Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
8. Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Gomoiu Marian-Traian, dr., Universitatea „Ovidius“, Constanţa (România)5 puncte
2. Sin Gheorghe, dr., Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şiseşti“, Bucureşti (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
7 din 20 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
280 puncte
1. Andronic Larisa, dr., conf.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14420964900
2. Cepoi Liliana, dr., conf.cerc., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55246094000
3. Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - P-9342-2018, Scopus Author ID - 56472619900
4. Duca Maria, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005696830
5. Nedealcov Maria, dr.hab., prof.univ., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57199185605
6. Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
7. Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
306 autori in ultimii 3 ani, 17 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
11 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
306 autori in ultimii 3 ani, 41 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
107 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3118 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
1968-2019
1 punct pentru fiecare an de apariție
51 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2018 (3 din 3)
2017 (3 din 3)
2016 (3 din 3)
2015 (3 din 3)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.381 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 523 puncte