IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-21 01:33
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)62
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole96384288410122486
Volume41514891984
Total100489437312106

Vizualizări   216Descărcări   38

Conţinutul numărului de revistă

Măsuri de ajustare a apiculturii convenționale la cea organică în Republica Moldova.

7-28

CZU: 638.1:502(478)

Cebotari Valentina , Toderaş Ion , Buzu Ion , Ungureanu Laurenţia

Aspecte fiziologice ale dezvoltării plantei parazit în patosistemele cu Orobanchaceae.

28-42

CZU: 581.2:582.952.6:632.92

Port Angela , Duca Maria

Expresia diferențiată a genelor ca factor primordial în declanșarea dezvoltării embrionare. partea II. Semnificația reglării posttranscripțioale (articol de sinteză).

43-61

CZU: 577.2(075.8)

Vrabie Valeria , Ciochină Valentina

Transferul interspecific de acizi nucleici în patosistemele vegetale.

61-71

CZU: 581.2:582.952.6:632.92

Port Angela , Duca Maria

Influența suplimentelor biologic active asupra metabolismului azotat al șobolanilor.

72-78

CZU: 613.26:612.015.33-092.9

Mereuţă Ion , Strutinschi Tudor , Carauş Vladimir , Garaeva Svetlana , Postolati Galina , Poleacova Lilia , Ciochină Mariana

Telemonitorizarea în dinamică a funcțiilor și stării sistemului cadiorespirator la om.

79-95

CZU: 613.13(478)

Botnaru Nicolai

Transferul interspecific de fitohormoni în patosisteme vegetale.

96-104

CZU: 581.2:582.952.6:632.92

Port Angela , Duca Maria

Diversitatea comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.

105-111

CZU: 599.323.4:591.5(478.9)

Sîtnic Veaceslav , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caraman Natalia , Caldari Vladislav

Riverine bacterioplankton as an indicator of the Dniester river ecological state.

111-120

CZU: 574.583

Jurminskaia Olga , Shubernetskii Igor , Negru Maria , Bagrin Nina

Новый вид поденок Ephemera Lineata Eaton, 1870 для фауны Республики Молдова.

120-127

CZU: 595.734

Мунжиу Оксана , Багрин Нина , Бородин Наталья

Dinamica activității sezoniere a noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) semnalate în rezervația naturală „Cobîleni” (Republica Moldova).

127-136

CZU: 595.786-19(478)

Ţugulea (Hacina) Cristina

Conținutul unor pesticide organoclorurate în Abramis Brama L. (Cyprinidae) din Fluviul Nistru.

136-142

CZU: 597.2/.5:574.64(478)

Ivanova Anastasia

Componenţa biochimică a biomasei de levuri din deşeurile industriei de bere.

143-150

CZU: 579.77:663.213

Chiseliţă Oleg , Chiseliţa Natalia , Efremova Nadejda , Beşliu Alina , Tofan Elena , Lozan Ana , Daniliş Marina

Studiul influenței nanoparticulelor suplimentate în mediul de cultură asupra viabilității micromicetelor după liofilizare.

151-158

CZU: 579.8+582.28:632.9

Sîrbu Tamara , Timuș Ion , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga , Gorincioi Viorina

Влияние наночастиц оксида цинка на физико-химические и каталитические свойства внеклеточных протеаз микромицета Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15.

158-167

CZU: 579.66

Чилочи Александра , Тюрина Жанета , Клапко Светлана , Дворнина Елена , Лаблюк Светлана

Conţinutul amoniacului neionizat în apele din fl. Nistru şi afluenţii lui de dreapta.

168-175

CZU: 502.51:504.5

Sandu Maria , Nedealcov Maria , Tărîţă Anatolie

Evaluarea masei vegetale supraterane a stratului ierbos din ecosistemul urban Bălți, ecosistemele suburbane Ghindești și Mărculești (raionul Florești).

176-181

CZU: 574.4:581.5(478)

Bulimaga Constantin , Certan Corina , Grabco Nadejda , Portarescu Anastasia

Staţia de epurare biologică a apei reziduale SRL ,,Glorin-Inginering” din ecosistemul urban Bălţi și impactul acesteea asupra mediului.

182-188

CZU: 504.4.054:574.5(478–21)

Bulimaga Constantin , Ţugulea Andrian , Portarescu Anastasia

Recenzie asupra monografiei „Noi oportunităţi în ameliorarea sănătăţii şi stimularea
productivităţii la puii de carne”. Autori: Putin Victor, Macari Vasile, Rotaru Ana.

189-190
Ciochină Valentina , Balan Ion