IBN
Închide
Boboc Nicolae Andrei
Cuvinte-cheie (46): Republica Moldova (3), Criuleni key sector (1), Codrii Heights (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Resursele apelor de suprafață ale districtului hidrografic Dunărea – Prut și marea Neagra
Boboc Nicolae, Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terasele și specificul evoluției văilor râurilor bazinului hidrografic Răut
Boboc Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aprecierea eroziunii solului prin măsurători ale sedimentelor acumulate în lacuri
Boboc Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aprecierea esteticii peisajelor geografice
Boboc Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, Cuza Petru, Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam, Tărîţă Anatolie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru, Cocîrţă Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, Cuza Petru, Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam, Tărîţă Anatolie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Economic and financial aspects of water management in the Dniester basin (the sector of the Republic of Moldova)
Bacal Petru1, Boboc Nicolae2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea susceptibilității peisajelor geografice din Codrii de Nord la alunecări de teren
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Angheluţa Viorica
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(82) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de estimare a diversității peisagistice . Studiu de caz : bazinul hidro grafic Camenca
Boboc Nicolae, Angheluţa Viorica, Munteanu Valentina
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(79) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Academicianul Andrei URSU la 85 de ani
Cuza Petru, Bejan Iurie, Stegărescu Vasile, Sîrodoev Ghenadie, Marcov Ion, Overcenco Aureliu, Curcubăt Stela, Nedealcov Maria, Boboc Nicolae, Dediu Ion, Tărîţă Anatolie, Cocîrţă Petru, Vataman Alexandru
Institutul de Ecologie, Geografie, Geologie şi Seismologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 26 January, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Landslides Susceptibility Assessment in Codri Plateau using Logistic Regression and Artificial Neural Networks Analysis WITH GIS
Ercanoglu Murat1, Boboc Nicolae2, Bejan Iurie2, Castraveţ Tudor2, Sîrodoev Ghenadie2, Sîrodoev Igor2
1 Hacettepe University, Ankara,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Mediul Ambiant
Nr. 4(76) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Evaluarea resurselor de apă subterane in condiţiile diferenţierii componentelor naturale ale peisajului
Melniciuc Orest, Bejan Iurie, Boboc Nicolae, Castraveţ Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura geologică şi evoluţia paleogeografică a dealurilor ciulucurilor
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Ţîţu Pavel
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(69) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 August, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Aprecierea dinamicii peisajelor forestiere cu utilizarea metodelor cartografice şi a teledetecţiei în regiunea centrală a Republicii Moldova
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Angheluţa Viorica
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 5(65) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii cu privire la distribuţia geochimică a metalelor grele în diferite condiţii naturale şi antropizate din Republica Moldova (II)
Tofan Elena1, Boboc Nicolae2, Tănase Ana3, Cozma Vasile3
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 16(29) / 2012 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inundaţiile în natură şi în viaţa omului
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Jeleapov Ana
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(62) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de analiză a peisajelor din campia Prutului Mijlociu
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Castraveţ Tudor, Munteanu Valentina, Ţîţu Pavel
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Evaluarea modului de influenţă a activităţilor antropice asupra scurgerii anuale
Boboc Nicolae, Castraveţ Tudor, Melenciuc Mihail
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea susceptibilităţii la alunecări de teren în sectorul-cheie Criuleni
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Castraveţ Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка склонового дождевого стока с водосборов среднепрутской равнины
Мельничук Орест, Boboc Nicolae, Бежан Юрие, Castraveţ Tudor, Munteanu Valentina, Jeleapov Ana
Институт Экологии и Географии АНМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(315) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33