IBN
Închide

74Publicaţii

668Descărcări

48166Vizualizări

Slanina Valerina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 30. Publicaţii peste hotare - 11.
Publicații indexate în SCOPUS - 5. Teze/Rezumate în culegeri - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 23
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2024 - 2

  Activitatea antibacteriană a unor tulpini de bacterii lactice
Bogdan-Golubi Nina , Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 21 June, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Biodiversity of Microorganisms in the Aquatic Environment as a Source for Combating Phytopathogenic Fungi
Syrbu T. , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Bogdan-Golubi Nina , Slanina Valerina , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Polish Journal of Environmental Studies
Vol. 33, / 2024 / ISSN 1230-1485
Disponibil online 6 May, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 11

  Analiza biochimică a activităţii catalazei la un grup de bacterii izolate din apa lacurilor „La izvor”
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina , Bogdan-Golubi Nina
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, UTM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 29 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Antimicrobial activity of microorganisms isolated from silt of the "La Izvor" lake system (Chisinau municipality)
Syrbu T. , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Bogdan-Golubi Nina , Slanina Valerina , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies
Vol. 27, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2285-1364 / ISSNe 2285-1372
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Antimicrobial activity of microorganisms isolated from silt of the "La Izvor" lake system (Chisinau municipality)
Syrbu T. , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Bogdan-Golubi Nina , Slanina Valerina , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Agriculture for Life, Life for Agriculture Section 6 Biotechnology
Ed. 12, Section 6. 2023. București. ISSN 2343-9653 (PRINT) ISSN-L 2343-9653.
Disponibil online 23 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Characterization of propolis from Moldova's central region: chemical composition, antioxidant and antimicrobial properties
Pogrebnoi Serghei1 , Eremia Nicolae2 , Bilan Dmitri1 , Lupaşcu Lucian1 , Bolocan (Secara) Natalia1 , Duka Gh.1 , Armaşu Svetlana13 , Terteac Dumitru13 , Cebanu Vitalie3 , Tincu Serghei4 , Znagovan Alexandru4 , Mihailova (Neicovcena) Iulia5 , Coșeleva Olga5 , Slanina Valerina6 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Technical University of Moldova,
3 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 Comrat State University,
6 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(18) / 2023 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-24. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conţinutul de proteine şi carbohidraţi în biomasa levurilor după un an de conservare în prezenţa extractelor policomponente din spirulin
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, UTM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea viabilității bacteriilor lactice din CNMN
Bogdan-Golubi Nina , Slanina Valerina
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, UTM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Isolation and preservation of yeast strains from water
Balan (Batir) Ludmila , Slanina Valerina , Bogdan-Golubi Nina
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Isolation, identification, and conservation of biotechnologically relevant bacteria from the water of “La Izvor” lake
Balan (Batir) Ludmila , Slanina Valerina , Bogdan-Golubi Nina
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
One Health and Risk Management
Nr. 4(4) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 30 September, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prokaryotic diversity of the aquatic ecosystem La Izvor (Chisinau municipality) and its industrial potential
Slanina Valerina1 , Bogdan-Golubi Nina1 , Balan (Batir) Ludmila1 , Neagu Elena Simona2 , Ruginescu Robert Marian2 , Enache Mădălin Iancu2 , Dorif Alexandr3 , Sakara Viktoria K.3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM,
2 Institute of Biology Bucharest, Romanian Academy,
3 Institute of Mother and Child
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Vol. 30, / 2023 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-10. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tulpina Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-01 ca potenţial biocontrol asupra fitopatogenilor
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina , Sîrbu Tamara
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, UTM
One Health and Risk Management
Supl. nr. 1 , Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сравнительная характеристика энзиматической активности бактерий, выделенных из озерной системы «Ла извор» (г. Кишинев)
Богдан-Голубь Нина , Балан Л. , Slanina Valerina , Бырса М.
Институт микробиологии и биотехнологии, ТУМ
Экология родного края: проблемы и пути их решения
Ediția 18, Cartea 2. 2023. Киров. ISBN 978-5-98228-265-1 (Книга 2).
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

  Antimicrobial activity of actinobacteria isolated from water column and biofilm of the lake system La Izvor (Republic of Moldova)
Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Syrbu T. , Slanina Valerina , Cebotari Victoria
Institute of Microbiology and Biotechnology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Vol. 29, / 2022 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bacterial viability after 15 years storage
Bogdan-Golubi Nina , Slanina Valerina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea viabilității tulpinilor de drojdii după 15 ani de conservare
Sîrbu Tamara , Slanina Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
One Health and Risk Management
Nr. 3(3) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Indici antimicrobieni ale tulpinilor acvatice de interes industrial
Bogdan-Golubi Nina , Slanina Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Molecular techniques for determining bacterial diversity in lake ecosystem
Bogdan-Golubi Nina1 , Slanina Valerina1 , Balan (Batir) Ludmila1 , Ruginescu Robert Marian2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Biology Bucharest, Romanian Academy
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Propolis extracts from central zone of Moldova as an accessible and alternative therapeutic raw material
Pogrebnoi Serghei1 , Eremia Nicolae2 , Bilan Dmitri1 , Lupaşcu Lucian1 , Bolocan (Secara) Natalia1 , Duka Gh.1 , Armaşu Svetlana13 , Terteac Dumitru13 , Cebanu Vitalie3 , Tincu Serghei4 , Znagovan Alexandru4 , Mihailova (Neicovcena) Iulia5 , Coșeleva Olga5 , Slanina Valerina6 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 State Agrarian University of Moldova ,
3 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 Comrat State University,
6 Institute of Microbiology and Biotechnology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Survival of bacillus sp., pseudomonas sp. and lactic acid bacteria subjected to freeze-drying and long-term storage
Bogdan-Golubi Nina , Slanina Valerina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The viability of bacillus, pseudomonas and lactic acid bacteria strains after 15 years of storage
Bogdan-Golubi Nina , Slanina Valerina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Биологически активные вещества водных микроорганизмов
Богдан-Голубь Нина , Slanina Valerina
Институт микробиологии и биотехнологии
Микроорганизмы и плодородие почвы
Ediţia I-a. 2022. Киров, Россия. .
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Перспективы использования водных микроорганизмов
Богдан-Голубь Нина , Slanina Valerina
Институт микробиологии и биотехнологии
Экология родного края: проблемы и пути их решения
Ediția 17, Cartea 2. 2022. Киров. ISBN 978-5-98228-251-4 (Книга 2).
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

  Antimicrobial activity of the tannins isolated from walnut (Juglans regia l.)
Lupaşcu Lucian1 , Timbaliuc Nina1 , Lupascu Tudor1 , Slanina Valerina2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Chemical composition of the essential oil and antimicrobial properties of crude extract from Tanacetum corymbosum (L.) Shi. Bip
Ciocarlan Alexandru1 , Lupaşcu Lucian1 , Aricu Aculina1 , Dragalin Ion1 , Ciocarlan Nina2 , Zinicovscaia Inga314 , Slanina Valerina5 , Yushin Nikita3
1 Institute of Chemistry,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
3 Joint Institute of Nuclear Research,
4 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(16) / 2021 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 January, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conservation of yeast strains of biotechnological interest
Slanina Valerina , Balan (Batir) Ludmila
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Izolarea și evaluarea diversității bacteriilor din apa lacurilor parcului „La izvor”
Slanina Valerina , Balan (Batîr) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mediul acvatic – sursă de microorganisme de interes biotehnologic
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga , Slanina Valerina , Balan (Batîr) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modificarea conținutului de proteine și carbohidrați în biomasa levurilor liofilizate în prezența extractelor din spirulină
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studierea bacteriilor izolate din namolul lacurilor parcului „La Izvor”
Slanina Valerina , Bogdan-Golubi Nina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul bacteriilor din lacul „La Izvor, Municipiul Chișinău”
Slanina Valerina , Balan (Batîr) Ludmila , Sîrbu Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Study of the absorption of bacillus subtilis and pseudomonas fluorescens on activated charcoal obtained from apricot husks
Lupaşcu Lucian1 , Petuhov Oleg1 , Lupascu Tudor1 , Slanina Valerina2 , Chiselita Oleg2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Study of the enzymatic properties of some microoganisms isolated from lake La Izvor
Syrbu T. , Moldovan Cristina , Slanina Valerina
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tulpini de bacterii cu efect nematocid
Melnic Maria1 , Rusu Ştefan1 , Todiraş Vladimir2 , Slanina Valerina2
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

  Influenţa nanoparticulelor în baza fierului asupra viabilităţii microorganismelor în urma liofilizării
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influența nanoparticulelor pe bază de fier asupra ratei de supraviețuire și activității microorganismelor cu potențial bioremediator în condițiile solului contaminat cu POPs.
Corcimaru Serghei1 , Balan (Batîr) Ludmila1 , Slanina Valerina1 , Tănase Ana1 , Mereniuc Lilia1 , Guţul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  New processes for conservation of yeast strains saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 and saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21
Balan (Batir) Ludmila , Slanina Valerina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5. 2020. Sibiu, România. ISSN ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157.
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stabilirea efectului nanoparticulelor în baza fierului în calitate de medii de protecţie şi de regenerare a tulpinii Bacillus sp. Nr. 2
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

  A new approach to remediation of soils contaminated by persistent organic pollutants
Corcimaru Serghei1 , Tănase Ana1 , Cozma Vasile1 , Rastimeşina Inna1 , Postolaky О.1 , Syrbu T.1 , Slanina Valerina1 , Balan (Batir) Ludmila1 , Chiselita Oleg1 , Gutsul Tatiana2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Activitatea antioxidantă și antimicrobiană ale extractelor intacte şi oxidate izolate din ceai verde comercial.
Lupaşcu Lucian1 , Ţîmbaliuc Nina1 , Lupaşcu Galina2 , Gavzer Svetlana2 , Slanina Valerina3
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-1201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influenţa extractelor bioactive din spirulină asupra conservării microorganismelor
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nanobioremediation of soils contaminated by persistent organic pollutants
Corcimaru Serghei1 , Tănase Ana1 , Cozma Vasile1 , Rastimeşina Inna1 , Postolachi Olga , Sîrbu Tamara1 , Slanina Valerina1 , Balan (Batîr) Ludmila1 , Chiseliţă Oleg1 , Guţul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-1181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stabilirea eficacității nematocide a tulpinei de bacterii Pseudomonas aurantiaca CNMN -PSB-08 asupra nematodului culturilor Allium - Ditylenchus dipsaci
Melnic Maria1 , Slanina Valerina2 , Erhan Dumitru1 , Rusu Ştefan1 , Balan (Batîr) Ludmila2 , Chihai Nina3
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
3 Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Bălţi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stabilirea influenţei extractelor bioactive din spirulină asupra indicilor biochimici a culturilor de levuri, după un an de păstrare în stare liofilizată
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Study on the action of nanoparticles of Fe3O4 and Fe0 on microorganisms
Syrbu T. , Moldovan Cristina , Ţurcan (Olan) Olga , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Balan (Batir) Ludmila , Slanina Valerina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Viabilitatea tulpinii Bacillus sp. nr. 2 până şi după liofilizare în prezenţa nanoparticulelor în baza fierului
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Viabilitatea unor tulpini de bacterii la cultivare în prezenţa nanoparticulelor de fier şi a trifluralinei
Slanina Valerina , Balan (Batîr) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Антимикробная активность экстрактов танинов из черного чая
Лупашку Лучиан1 , Цымбалюк Нина1 , Лупашку Галина2 , Slanina Valerina3
1 Институт Химии,
2 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
3 Институт микробиологии и биотехнологии
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

  Influenta nanoparticulelor de fier asupra creşterii bacteriilor din sol în prezenta trifluralinei
Chiseliţă Oleg , Slanina Valerina , Balan (Batîr) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Inhibition of fungus induced by bacteria
Balan (Batir) Ludmila , Slanina Valerina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 74