IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-18 21:03
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)62
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole96384388910144486
Volume41515741991
Total100489546312135

Vizualizări   1453Descărcări   29

Conţinutul numărului de revistă

Consideraţii generale privind mecanismele rezistenţei plantelor la antofitele parazite din familia Orobanchaceae 7-16

CZU: 576.88:581.1

Duca Maria , Port Angela , Clapco Steliana , Zgardan Dan , Tabără Olesea
Conţinutul aminoacizilor liberi din plasma seminală de cocoş în funcţie de aplicarea remediului gametostimulator ce conţine zinc 17-23

CZU: 577.1:61

Didilica Ina
Potenţialul vital şi masa corpului şobolanilor tineri alimentaţi cu diferit conţinut al componentelor constituente ale raţiei 23-28

CZU: 591.05:591.13

Poleacova Lilia
Implicarea apei şi speciilor reactive de oxigen în senescenţa frunzelor plantelor 28-40

CZU: 581.11

Ştefîrţă Anastasia , Brânză Lilia , Melenciuc Mihail , Aluchi Nicolae , Buceaceaia Svetlana
Influenţa reglatorului natural de creştere Reglalg asupra potenţialului oxidoreducător al celulelor calusului de Rhodiola rosea L. 40-48

CZU: 581.19:547.9

Cauş Maria , Călugăru-Spătaru Tatiana , Dascaliuc Alexandru
Concentraţia resveratrolilor în sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-devie în raport cu speciile sălbatice 48-54

CZU: 581.151:634.8

Alexandrov Eugeniu
Genetica , Biologia moleculară şi Ameliorarea Testarea primerilor creaţi pentru diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice 55-61

CZU: 577.21:635.64

Zamorzaeva Irina , Бахшиев Айгюль , Mihnea Nadejda
Генотипическая вариабельность по основным селекционно - ценным признакам в потомстве сортолинейного гибрида томата 61-69

CZU: 575:635.64

Маковей Милания
Perfecţionarea calităţii la Salvia sclarea L. prin creşterea capacităţii de acumulare a uleiului esenţial 69-78

CZU: 575.16:633.88

Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida , Cotelea Ludmila
Fauna colembolelor şi coleopterelor complexului arheologic Orheiul Vechi 79-85

CZU: 595.7(478-21)

Buşmachiu Galina , Bacal Svetlana
Влияние молдавской ГРЭС на экосистему Кучурганского водохранилища– охладителя на примере динамики содержания главных ионов и минерализации воды 86-94

CZU: 577.118:574.5

Тихоненкова Лилия
Algele planctonice-indicatori ai calităţii apei fluviului Nistru 95-102

CZU: 574.5:581.526.325

Tumanova Daria
Migraţia fosforului în sistemul apă-sedimente-hidrobionţi a fluviului Nistru 102-111

CZU: [504.4.064.3:574.5]+543.3

Borodin Natalia
The current state of the higher water vegetation of the Kuchurgan reservoir and its role in the accumulation and migration of the metals 112-118

CZU: 574.5:581.526.3

Philipenko Philipenko
Efectul nanoparaticulelor TiO2 asupra conţinutului de polizaharide şi pigmenţi carotenoidici la levuri 118-125

CZU: 573.01:579.67

Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia , Molodoi Elena , Bejenaru (Fulga) Ludmila , Chiriţa Elena , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Borisova Tamara
Oportunităţi de utilizare a taninurilor vegetale intacte şi modificate la tratarea afecţiunilor de origine microbiană 125-134

CZU: 579.61:615.322

Lupaşcu Lucian , Rudic Valeriu , Lupaşcu Tudor , Gonţa Alexandru , Ţîmbaliuc Nina
Efectul nanoparticulelor ZnO asupra parametrilor bioproductivi ai tulpinii biotehnologice de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 134-141

CZU: 579.6:577.1

Chiseliţa Natalia , Usatîi Agafia
Clasificarea solurilor Republicii Moldova. Argumentări şi explicaţii 141-149

CZU: [631.4+911.3:631.4](478)

Ursu Andrei
Aspecte ecologice, chimico-tehnologice şi economice ale managementului deşeurilor 149-158

CZU: 574:628.4:005(478)

Bulimaga Constantin
Aprecierea esteticii peisajelor geografice 158-164

CZU: 911.5+71

Boboc Nicolae
Caracteristicile de calitate a apelor de suprafaţă din rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos” 164-170

CZU: 504.45.058:543.3

Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Lozan Raisa , Zgîrcu Natalia , Gîlcă Gabriel , Zlotea Alexandr , Comarnițchi Anna , Sidoren Iulia , Ţurcan Sergiu , Tărîță Adrian
Sistemul naţional de evaluare de mediu: starea actuală, provocări şi direcţii de dezvoltare 171-178

CZU: 504.064(478)

Cojocaru Mircea
Izvor de spirit în cercetare (Doctorul habilitat, profesorul cercetător Gheorghe Boronciuc la 75 de ani) 178-181

CZU: 58(478)(092)

Furdui Teodor , Balan Ion , Ciochină Valentina , Vrabie Valeria
In memoriam academicianului Simion TOMA (30.08.1936 - 11.11.2015) 181-183

CZU: 63(478)(092)

Furdui Teodor , Găină Boris , Botnari Vasile , Andronic Larisa , Tudorache Gheorghe , Chirilov Alexandru
Abstracts 184-191
Рефераты 192-200
Contents 201-202
Cuprins 203-204