IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-26 14:18
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 3 / 2022  (3 din 3)20    CZU
 2022  (3 din 3)53    
Nr. 3(347) 20CZU
Nr. 2(346) 13CZU
Nr. 1(345) 20CZU
 2021  (2 din 2)41    
Nr. 2(344) 19CZU
Nr. 1(343) 22CZU
 2020  (3 din 3)62    
Nr. 3(342) 19CZU
Nr. 2(341) 22CZU
Nr. 1(340) 21CZU
 2019  (3 din 3)71    
Nr. 3(339) 23CZU
Nr. 2(338) 21CZU
Nr. 1(337) 27CZU
 2018  (3 din 3)74    
Nr. 3(336) 25CZU
Nr. 2(335) 24CZU
Nr. 1(334) 25CZU
 2017  (3 din 3)68    
Nr. 3(333) 24CZU
Nr. 2(332) 21CZU
Nr. 1(331) 23CZU
 2016  (3 din 3)61    
Nr. 3(330) 23CZU
Nr. 2(329) 28CZU
Nr. 1(328) 10CZU
 2015  (3 din 3)78    
Nr. 3(327) 23CZU
Nr. 2(326) 31CZU
Nr. 1(325) 24CZU
 2014  (3 din 3)75    
Nr. 3(324) 25CZU
Nr. 2(323) 25CZU
Nr. 1(322) 25CZU
 2013  (3 din 3)71    
Nr. 3(321) 25
Nr. 2(320) 20
Nr. 1(319) 26
 2012  (3 din 3)69    
Nr. 3(318) 25
Nr. 2(317) 24
Nr. 1(316) 20
 2011  (3 din 3)67    
Nr. 3(315) 21
Nr. 2(314) 24
Nr. 1(313) 22
 2010  (3 din 3)76    
Nr. 3(312) 20CZU
Nr. 2(311) 33
Nr. 1(310) 23CZU
 2009  (3 din 3)87    
Nr. 3(309) 22CZU
Nr. 2(308) 35CZU
Nr. 1(307) 30CZU
 2008  (3 din 3)75    
Nr. 3(306) 28CZU
Nr. 2(305) 22
Nr. 1(304) 25CZU
 2007  (2 din 3)37    
Nr. 3(303) 25CZU
Nr. 2(302) 12
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2022.09.30-2026.09.30)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole106513701881968157784
Volume46800222837
Total1111145021022518

Vizualizări   2317Descărcări   35

Conţinutul numărului de revistă

Consideraţii generale privind mecanismele rezistenţei plantelor la antofitele parazite din familia Orobanchaceae 7-16

CZU: 576.88:581.1

Duca Maria , Port Angela , Clapco Steliana , Zgardan Dan , Tabără Olesea
Conţinutul aminoacizilor liberi din plasma seminală de cocoş în funcţie de aplicarea remediului gametostimulator ce conţine zinc 17-23

CZU: 577.1:61

Didilica Ina
Potenţialul vital şi masa corpului şobolanilor tineri alimentaţi cu diferit conţinut al componentelor constituente ale raţiei 23-28

CZU: 591.05:591.13

Poleacova Lilia
Implicarea apei şi speciilor reactive de oxigen în senescenţa frunzelor plantelor 28-40

CZU: 581.11

Ştefîrţă Anastasia , Brînză Lilia , Melenciuc Mihail , Aluchi Nicolae , Buceaceaia Svetlana
Influenţa reglatorului natural de creştere Reglalg asupra potenţialului oxidoreducător al celulelor calusului de Rhodiola rosea L. 40-48

CZU: 581.19:547.9

Cauş Maria , Călugăru-Spătaru Tatiana , Dascaliuc Alexandru
Concentraţia resveratrolilor în sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-devie în raport cu speciile sălbatice 48-54

CZU: 581.151:634.8

Alexandrov Eugeniu
Genetica , Biologia moleculară şi Ameliorarea Testarea primerilor creaţi pentru diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice 55-61

CZU: 577.21:635.64

Zamorzaeva-Orleanscaia Irina , Бахшиев Айгюль , Mihnea Nadejda
Генотипическая вариабельность по основным селекционно - ценным признакам в потомстве сортолинейного гибрида томата 61-69

CZU: 575:635.64

Маковей Милания
Perfecţionarea calităţii la Salvia sclarea L. prin creşterea capacităţii de acumulare a uleiului esenţial 69-78

CZU: 575.16:633.88

Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida , Cotelea Ludmila
Fauna colembolelor şi coleopterelor complexului arheologic Orheiul Vechi 79-85

CZU: 595.7(478-21)

Buşmachiu Galina , Bacal Svetlana
Влияние молдавской ГРЭС на экосистему Кучурганского водохранилища– охладителя на примере динамики содержания главных ионов и минерализации воды 86-94

CZU: 577.118:574.5

Тихоненкова Лилия
Algele planctonice-indicatori ai calităţii apei fluviului Nistru 95-102

CZU: 574.5:581.526.325

Tumanova Daria
Migraţia fosforului în sistemul apă-sedimente-hidrobionţi a fluviului Nistru 102-111

CZU: [504.4.064.3:574.5]+543.3

Borodin Natalia
The current state of the higher water vegetation of the Kuchurgan reservoir and its role in the accumulation and migration of the metals 112-118

CZU: 574.5:581.526.3

Philipenko Elena N.
Efectul nanoparaticulelor TiO2 asupra conţinutului de polizaharide şi pigmenţi carotenoidici la levuri 118-125

CZU: 573.01:579.67

Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia , Molodoi Elena , Bejenaru (Fulga) Ludmila , Chiriţa Elena , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Borisova Tamara
Oportunităţi de utilizare a taninurilor vegetale intacte şi modificate la tratarea afecţiunilor de origine microbiană 125-134

CZU: 579.61:615.322

Lupaşcu Lucian , Rudic Valeriu , Lupaşcu Tudor , Gonţa Alexandru , Ţîmbaliuc Nina
Efectul nanoparticulelor ZnO asupra parametrilor bioproductivi ai tulpinii biotehnologice de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 134-141

CZU: 579.6:577.1

Chiseliţa Natalia , Usatîi Agafia
Clasificarea solurilor Republicii Moldova. Argumentări şi explicaţii 141-149

CZU: [631.4+911.3:631.4](478)

Ursu Andrei
Aspecte ecologice, chimico-tehnologice şi economice ale managementului deşeurilor 149-158

CZU: 574:628.4:005(478)

Bulimaga Constantin
Aprecierea esteticii peisajelor geografice 158-164

CZU: 911.5+71

Boboc Nicolae
Caracteristicile de calitate a apelor de suprafaţă din rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos” 164-170

CZU: 504.45.058:543.3

Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Lozan Raisa , Zgîrcu Natalia , Gîlcă Gabriel , Zlotea Alexandr , Comarnițchi Anna , Sidoren Iulia , Ţurcan Sergiu , Tărîță Adrian
Sistemul naţional de evaluare de mediu: starea actuală, provocări şi direcţii de dezvoltare 171-178

CZU: 504.064(478)

Cojocaru Mircea
Izvor de spirit în cercetare (Doctorul habilitat, profesorul cercetător Gheorghe Boronciuc la 75 de ani) 178-181

CZU: 58(478)(092)

Furdui Teodor , Balan Ion , Ciochină Valentina , Vrabie Valeria
In memoriam academicianului Simion TOMA (30.08.1936 - 11.11.2015) 181-183

CZU: 63(478)(092)

Furdui Teodor , Găină Boris , Botnari Vasile , Andronic Larisa , Tudorache Gheorghe , Chirilov Alexandru
Abstracts 184-191
Рефераты 192-200
Contents 201-202
Cuprins 203-204