IBN
Închide

72Publicaţii

548Descărcări

30024Vizualizări

Chiseliţă Oleg
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 31. Publicaţii peste hotare - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole cat. B - 15
 • 3.1.4.Articole cat. C - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2022 - 5

Biochemical composition and antioxidant activity of different preparations from microbial waste of the beer industry
Chiselitsa Natalia1 , Chiselita Oleg1 , Beshliu Alina1 , Efremova Nadejda1 , Tofan Elena1 , Lozan (Sprincean) Ana1 , Danilis Marina1 , Rotari Doina2 , Rotaru Ana3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 State Agrarian University of Moldova
Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology
Nr. 1(26) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2344-150X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical composition and antioxidant activity of the mannoprotein preparation obtained yeast biomass from wine industry waste
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Notulae Scientia Biologicae
Nr. 2(14) / 2022 / ISSN 2067-3205 / ISSNe 2067-3264
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziția biochimică și activitatea enzimatică a fracțiilor β-glucanice din sedimentele de levuri din diferite vinuri autohtone
Chiseliţa Natalia , Chiseliţă Oleg , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Daniliş Marina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extraction processes and biologically active preparations obtained from brewer’s yeast sediments for use in the animal husbandry
Beshliu Alina1 , Chiselitsa Natalia1 , Chiselita Oleg1 , Efremova Nadejda1 , Tofan Elena1 , Lozan (Sprincean) Ana1 , Danilis Marina1 , Morari-Pirlog Alisa2 , Carapirea Anatoli3 , Darie Grigorie3 , Cibotaru Elena3 , Matvienco Natalia3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Bulletin Științific Supliment Cadet Inova
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2501-3157
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New processes for obtaining mannoproteins from beer yeast sediments and their biochemical properties
Beshliu Alina1 , Chiselitsa Natalia1 , Chiselita Oleg1 , Efremova Nadejda1 , Tofan Elena1 , Darie Grigorie2 , Lozan (Sprincean) Ana1 , Rotari Doina2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Study and Research: Chemistry and Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry
Nr. 1(23) / 2022 / ISSN 1582-540X
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 26

Activitatea enzimatică a unor extracte din biomasa levurilor deșeurilor industriei de bere
Efremova Nadejda , Chiseliţă Oleg , Chiseliţa Natalia , Beşliu Alina , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Daniliş Marina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale influenței remediului zoobior asupra sănătății, metabolismului lipidic și unor indici bioproductivi la găini în prima fază de ouat
Macari Vasile1 , Pistol V.1 , Putin Victor1 , Rudic Valeriu2 , Chiriac Tatiana2 , Chiseliţă Oleg2 , Rotaru Alina1 , Djur (Maxacova) Svetlana2 , Rotari Liliana1 , Pavlicenco Natalia1 , Chișlari Ih.1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biologically active preparations and reproduction indices in dairy cows
Yulian Yulian1 , Darie Grigorie1 , Morari-Pirlog Alisa1 , Chiselita Oleg2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biologically active protein preparation based on yeast biomass from the waste of the beer industry
Chiselita Oleg , Chiselitsa Natalia , Beshliu Alina , Tofan Elena , Efremova Nadejda , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of the methods for extracting manoproteins from beer yeast sediments
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glicozidele flavonoide vegetale -lioprotector eficient
Chiselita Oleg , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Mashcenko Natalia
Institute of Microbiology and Biotechnology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of mannoprotein preparation obtained from the microbial waste of the beer industry on tritical seeds
Chiselita Oleg , Chiselitsa Natalia , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim
Institute of Microbiology and Biotechnology
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența biopreparatelor cianobacteriene asupra spermatogenezei la vieri
Cibotaru Elena1 , Chiseliţă Oleg2 , Matvienco Natalia3 , Savca Diana1 , Djenjera Irina3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența extractului manoproteic din levurile de bere asupra conservării materialului seminal de berbec
Rotari Doina1 , Darie Grigorie1 , Chiseliţă Oleg2 , Djenjera Irina1 , Bradu Nina1 , Chiseliţa Natalia2 , Beşliu Alina2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența polizaharidelor de origine cianobacteriană asupra viabilității tulpinii Streptomyces canosus CNMN-AC-02 după liofilizare și păstrare îndelungată
Bîrsa Maxim , Chiseliţă Oleg , Burţeva Svetlana , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liofilizarea Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 în prezenţa polizaharidelor sulfatate cu Zn din spirulina.
Chiselita Oleg , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Rudic Valeriu
Institute of Microbiology and Biotechnology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea procedeului de prelucrare a deșeurilor industriei de bere și obținere din biomasa de levuri a preparatelor lipidice
Tofan Elena , Chiseliţa Natalia , Chiseliţă Oleg , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Lozan (Sprincean) Ana , Daniliş Marina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of the waste processing procedure of the beer industry and obtaining lipid preparations from yeast biomass
Tofan Elena , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processes for the processing and recovery of waste from the beer industry
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana
Institute of Microbiology and Biotechnology
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of utilization of bioactive preparation from yeasts on the reproductive parameters of pigs
Carapirea Anatoli1 , Darie Grigorie1 , Rotari Doina1 , Chiselitsa Natalia2 , Chiselita Oleg2 , Beshliu Alina2 , Efremova Nadejda2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
International Symposium of Animal Biology and Nutrition
Ediția a 16-a. 2021. Balotești, Ilfov, România. .
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 72