IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)62
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9638062209573486
Volume41487841936
Total100485500411509

Vizualizări   1656Descărcări   42

Conţinutul numărului de revistă

Предпосылки и основые положения санокреатологической теории питания челевека. Aнализ современных теории и систем питаниячеловека с позиции санокреатологии 4-22
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Вуду Лорина, Вуду Григоре, Фрунзе Родика, Штирбу Евгений , Вуду Стела, Бодруг Алина, Попану Лучия, Бешетя Татьяна, Георгиу Зинаида, Житарь Юрие
Формирование и улучшение качества воды: ключевая роль биологических и экологобиохимических факторов 22-44
Остроумов Сергей, Тодераш Ион, Унгуряну Лауренция, Miron Adriana, Breahnă Adriana
Dereglarea memoriei şi EEG-tridimensională la copii cu tumori cerebelare 44-51
Lacusta Victor, Litovcenco Anatolii
Manifestările clinice ale diabetului experimental la şobolanii albi de laborator pe fondul administrării spirulinei crescute pe ape reziduale 51-56
Bacalov Iurie, Dobrojan Sergiu
Cerebelul şi funcţiile psihoemoţionale 57-62
Litovcenco Anatolii
Toleranţa la secetă şi oxidarea peroxidică a lipidelor în frunzele plantelor de Zea mays L 62-70
Ştefîrţă Anastasia, Aluchi Nicolae, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana
Программирование урожаев и управление водным режимом при возделывании овощных культур 70-80

CZU: 635:519.8

Ботнарь Василий
Polimorfismul imunologic şi molecular al unor genotipuri şi populaţii perspective de tomate 80-87
Rotaru Ludmila, Bondarenco Ecaterina, Barbacar Nicolae, Lupaşcu Galina, Belousova Galina
Природная очаговость лептоспироза на территории Республики Молдова в современных условиях 88-101

CZU: 619:616.9-036.22

Тодераш Ион, Chicu Valeriu, Успенская И., Мовилэ Александр, Ghiorghiţă S., Бурлаку В., Гуцу А., Beneş Oleg, Culibacinaia Ecaterina, Melnic V., Utchina T., Хрыстин В.
Calitatea apei ecosistemelor acvatice principale ale bazinului fluviului Nistru 101-110
Ungureanu Laurenţia, Tumanova Daria
Activitatea pedogenetică a cicadelor 111-113
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Marcov Ion
Aprecierea activităţii antioxidante şi antiradicalice a extractelor din Porphyridium cruentum prin aplicarea metodelor non-specifice 114-120
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Chiriac Tatiana, Cojocari Angela, Sadovnic Daniela, Rudic Valeriu
Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de actinomicete păstrate în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene. II. Influenţa unor metode de conservare asupra menţinerii caracterelor culturale şi proprietăţilor antimicrobiene pentru tulpinile de streptomicete din colecţie 120-128

CZU: 576.8

Stepanov Vitalie, Burţeva Svetlana, Postolachi Olga, Sîrbu Tamara, Tolocichina Svetlana, Slănină Valerina
Influenţa şocului hiperosmotic indus asupra sintezei lipidelor la microalga Dunaliella salina CNM-AV-02 129-135
Iaţco Iulia
Stabilirea parametrilor optimi de separare a complexului enzimatic amilolitic din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A 136-142
Stratan-Binzari Maria, Ciloci (Deseatnic) Alexandra
Инсектицидная и антифидантная активность растительного экстракта из Buxus sempervirens L. и его фракций относительно Leptinotarsa decemlineata Say 143-147

CZU: [632.937+632.76]

Елисовецкая Дина
Calitatea solurilor şi potenţialul pedologic al unităţilor pedogeografice 148-152
Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Marcov Ion, Curcubăt Stela
Caracteristica potenţialului pedoecologic al landşafturilor zonei câmpiei de sud 152-167
Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Marcov Ion, Curcubăt Stela
Variabilitatea fenotipică la unele specii de peşti din lacul de acumulare Ghidighici şi factorii determinanţi 168-177
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Fulga Nina, Rusu Vadim, Croitoru Ion
Fenologia, distribuţia spaţială şi comportamentul reproductiv a speciilor genului Sylvia (Sylviidae) în ecosisteme naturale şi antropizate 177-187
Bogdea Larisa, Munteanu Andrei