IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba rusa

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(446)
2019
1. MOLOTIEVSKIYMUNTEANU, N., TODERAȘ, I., IURCU-STRĂISTARU, E., MOLDOVAN, A.

A review of the major pest insects of tomato crops in the Republic of Moldova

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 18-7. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
2. GRIBINIUC, A., LUPAȘCO, I., HAREA, G., BEREZOVSCAIA, E., LUPAȘCO, D.

Actualităţi în dietoterapia esofagitei eozinofilice. (Revista literaturii)

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 35-27. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
3. BOGDAN, V., TIMOȘCO, M.

Viziuni contemporane privind unele aspecte fiziologice importante pentru tubul digestiv

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 42-35. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
4. ŞTEFÎRȚĂ, A., BRâNZĂ, L., BUCEACEAIA, S., ALUCHI, N., IONAȘCU, A.

Particularitățile status-ului apei și complexului antioxidant ca markeri ai cros-toleranței plantelor

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 53-42. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
5. DAVID, T., VELIKSAR, S., LEMANOVA, N., GLADEI, M.

Efectul microelementelor și biofertilizanţilor asupra statusului mineral a viței de vie.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 62-54. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
6. HARCIUC, O., CHIRILOV, A., KLEIMAN, E., SCURTU, G., BAȘTOVAIA, S., PLATOVSCHII, N., CHISTOL, M.

Устьичная проводимость и транспирационный коэффициент листьев растений сои при комплексном стрессе

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 72-63. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
7. CIOCHINĂ, M., POLEACOVA, L.

Influenţa regimului alimentar asupra modificării masei corporale şi a unor indici biochimici la şobolanii supuşi stresului social

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 27-19. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
8. PORT, A., DUCA, M., MUTU(CALMÎȘ), A.

Expresia unor terpen-sintetaze în flori și frunze la Origanum vulgare (SSP. Vulgare).

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 81-72. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
9. MACOVEI, M.

Изменчивость некоторых признаков пыльцы у мутантных форм томата под действием абиотических стрессов.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 91-81. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
10. CORLĂTEANU, L., CUȚITARU, D., GANEA, A.

Storage potential of flax accessions (Linum usitatissimum L.) as an indicator of their viability under ex situ conservation

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 97-91. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
11. LUPAȘCU, G., GAVZER, S.

Rolul factorului parental în formarea şi manifestarea unor caractere cantitative la grâu (Triticum aestivum L.).

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 106-98. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
12. TABĂRĂ, O.

Activitatea superoxid dismutazelor la plantele de floarea-soarelui infestate artificial cu lupoaie.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 111-106. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
13. NISTREANU, V., BUȘMACHIU, G., ŢURCAN, V., LARION, A.

Diversitatea speciilor de animale terestre din rezervația peisagistică Dobrușa.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 120-112. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
14. ŢUGULEA (HACINA), C.

Specii din genul Euxoa Hübner, 1821 (Lepidoptera, Noctuidae) – noi pentru fauna Republicii Moldova

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 124-121. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
15. MELNIC, M., SLĂNINĂ, V., ERHAN, D., RUSU, ., BATÎR, L., CHIHAI, N.

Stabilirea eficacității nematocide a tulpinei de bacterii Pseudomonas aurantiaca CNMN -PSB-08 asupra nematodului culturilor Allium - Ditylenchus dipsaci

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 131-124. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
16. MOLDOVAN, A.

Controlul biologic al Coleopterelor Curculionide (Coleoptera, Curculionaidae): probleme, realizări și perspective

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 142-131. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
17. USATÎI, A., CHISELIȚA, N.

Utilizarea nanoparticulelor ZnO în biotehnologia cultivării levurii Saccharomyces cerevisiae

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 148-142. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
18. BIVOL, C., CILOCI (DESEATNIC), A., TIURINA, J., LABLIUC, S., DVORNINA, E., CLAPCO, S., GUȚUL, T., RUSU, E.

Strategie de izolare a lipazelor sintetizate de micromiceta Aspergillus niger CNMN FD 01 cultivată în prezenţa nano-dioxidului TiO2.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 154-148. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
19. CILOCI (DESEATNIC), A., TIURINA, J., LABLIUC, S., DVORNINA, E., BIVOL, C., CLAPCO, S., GUȚUL, T.

Изучение воздействия наночастиц Fe3O4 на активность и осаждение липаз из культуральной жидкости микромицета Rhizopus arrhizus.

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 161-154. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
20. URSU, A., OVERCENCO, A., CURCUBĂT, S., MARCOV, I.

Pedozonalitatea în cadrul bazinului hidrografic Cogâlnic

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 1(337), 171-165. ISSN 1857-064X. (Cat. B)
 
 

1-20 of 446