IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-07 23:11
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)62
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9637596959309486
Volume41461881558
Total100480588310867

Vizualizări   1157Descărcări   9

Conţinutul numărului de revistă

Психическое здоровье c позиции анокреатологии и системогенеза. (Лекция на VIII-ом Международном междисциплинарном конгрессе “Нейронаука для медицины и психологии”) 4-11
Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Вуду Лорина
Impactul secetei asupra dezvoltării agriculturii şi asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova şi unele măsuri de diminuare a consecinţelor acesteia 11-16
Furdui Teodor, Tudorache Gheorghe, Andrieş Serafim, Botnari Vasile
Căile pătrunderii şi rata expansiunii a speciilor invazive de peşti in ecosistemele Republicii Moldova 16-27
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Toderaş Lidia, Usatîi Marin, Railean Nadejda
Genele restauratoare de androfertilitate la diferite plante de cultură 28-37
Duca Maria, Port Angela, Nechifor Victoria
Criolabilitatea stării morfo-fiziologice şi diversitatea rezistenţei spermei de cocoş 37-47
Balan Ion
Influenţa adaosului alimentar biologic activ „Presan” asupra nivelului unor reprezentanţi ai microbiocenozei intestinale 47-53
Strutinschi Tudor, Timoşco Maria, Bogdan Victoria
Particularităţi morfogenetice de adaptare la secetă a plantelor de Phaseolus. 53-64
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana
Reacţia formelor parentale şi hibrizilor reciproci F1 de tomate la Alternaria spp. 64-70
Grigorcea Sofia, Lupaşcu Galina, Mihnea Nadejda
Genotipuri de Salvia Officinalis L. cu conţinut şi componenţă diferită a uleiului esenţial 70-75
Gonceariuc Maria, Kulciţki Veaceslav, Balmuş Zinaida, Gonceariuc Natalia, Sîrbu Tatiana, Cuzmina Elvira
Генетическая разнородность мутантных форм то- мата по устойчивости мужского гаметофита к жаре, засухе и холоду 76-84
Маковей Милания
Manifestarea heterozisului la hibrizii policross F1 de Lavandula angustifolia Miil. 84-91
Butnaraş Violeta
Mутантные формы томатов как источники хозяйственно ценных признаков для селекции 91-100
Маковей Милания, Ганя Анатолий
Structura şi dinamica populaţiilor ciprinidelor de origine asiatică in condiţii de eutrofizare intensă a ecosistemelor acvatice din Republica Moldova 100-117
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Usatîi Marin, Toderaş Lidia, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae
Aprecierea toxicităţii nanoparticulelor CdSe, ZnSe şi ZnS faţă de microalga porphyridium cruentum 118-125
Rudic Valeriu, Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Miscu Vera, Chiriac Tatiana, Cojocari Angela, Sadovnic Daniela, Guţul Tatiana, Todosiciuc Alexandr
Biosinteza carbohidraţilor la drojdiile saccharomyces cerevisiae in funcţie de constituientele mediului de cultură 126-134
Chiseliţă Oleg, Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Borisova Tamara
Indicarea rapidă a levurilor din genul candida in patologia orală 135-141
Balan Greta, Puşcaş Nicolae, Melnic Iurie
Stabilizarea capacităţii antioxidante a extractelor din microalga Porphyridium Cruentum prin aplicarea preparatelor de origine vegetală 141-148
Sadovnic Daniela
Acţiunea unor compuşi coordinativi ai Fe(III) cu α-aminoacizi asupra conţinutului pigmenţilor fotosintetici ai microalgei Dunaliella salina CNMN-AV-01 149-154
Bivol Cezara, Lazarescu Ana, Turtă Constantin, Rudic Valeriu
Микробиологический статус типичного чернозёма в длительных опытах по возделыванию полевых культур 154-160
Меренюк Георге, Корчмару Сергей, Тэнасе Адриан, Боинчан Борис, Бугачук Михаил
Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de bacterii păstrate in colecţia naţională de microorganisme nepatogene. I. Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor din genul Pseudomonas păstrate in colectia natională de microorganisme 160-167
Slănină Valerina, Lupaşcu Lucian, Tolocichina Svetlana, Burţeva Svetlana, Postolachi Olga, Sîrbu Tamara, Stepanov Vitalie, Chiseliţă Oleg
Metode de analiză a peisajelor din campia Prutului Mijlociu 167-177
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Castraveţ Tudor, Munteanu Valentina, Ţîţu Pavel
Evaluarea impactului deşeurilor asupra ecosistemului urban Chişinău (indici, dependenţe şi legităţi) 177-185
Bulimaga Constantin
Aniversări. Distins savant in fiziologia plantelor Academicianul Gheorghe Şişcanu la 80 de ani 186-188
Furdui Teodor, Tudorache Gheorghe, Cotenco Eugenia
Aniversari. Academicianul Boris Gaina - savant oenolog proeminent 189-192
Furdui Teodor