IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-28 07:54
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 3)33
  2021  (2 din 2)41
  2020  (3 din 3)62
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)87
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2022.09.30-2026.09.30)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104510673971429355468
Volume45655882478
Total1090113298516771

Vizualizări   1840Descărcări   63

Conţinutul numărului de revistă

О результатах повторного изучения плазмогенеза вокруг ядер - спремиев у Picea abies (L.) Karst.4-15

CZU: 581.3:582.47(478)

Чуботару Александру
Contribution to the knowledge of vegetative organs structure pf Paeonia peregrina MiLL.16-19

CZU: 581.1/.5(498)

Mereacre Anca , Boz Irina , Toma Constantin
The primers from the MuDR transposon – molecular markers of tomatoes genotypes20-25

CZU: 577.21:635.64

Paşa Lilia , Mitin Valentin , Diaghileva A. , Tumanova Lidia
Genetic factors that predispose to coronary artery disease.26-29

CZU: 575.1:616.12(478)

Caproş Natalia , Barbacar Nicolae , Istrati Valeriu , Popescu Victor , Butovscaia Cristina
Human health. Role of genetic and epigenetic factors30-37

CZU: 575.1:612.6.051

Furdui Teodor , Ciochină Valentina , Glijin Aliona , Vrabie Valeria , Didilica Ina
Prenatal diagnosis and medical genetic counseling 38-46

CZU: 612.646-075.6:575.1

Sprincean Mariana , Halabudenco Elena , Barbova Natalia , Egorov Vladimir , Strătilă Mihail , Eţco Ludmila , Secrieru Viorica , Nour Veronica , Uşurelu Natalia , Sakara Viktoria K.
Genetic issues in pediatric hypertrophic cardiomyophaty47-52

CZU: 575.1:616.127-053.2

Stamati Adela

Ultrastructural evaluation and histological peculiarities of androgenetic structures of barley

53-58

CZU: 581.1:633.16

Andronic Larisa , Macovei Ecaterina , Smerea Svetlana
Expression of some genes in barley under viral infection59-65

CZU: 581.1:633.16

Andronic Larisa , Port Angela , Duca Maria
Cuantificarea unor efecte ale ultravioletelor la Phaseolus vulgaris l. în vederea identificării de genotipuri cu diferite capacități de utilizare a radiațiilor solare66-69

CZU: 575:633.652

Băra Csilla-Iuliana , Iurea Dorina , Cotenco Eugenia , Vochiţa Gabriela
Problemele actuale în ameliorarea și organizarea producerii semințelor de legume70-75

CZU: 635.1/.8

Botnari Vasile
Evaluarea actiunii derivatilor polianionici glicozid-furostanolici asupra diviziunii mitotice si a cromosomilor la specii vegetale test76-79

CZU: 575:581.1

Cimpeanu Mirela , Cimpeanu Cristian , Băra Csilla-Iuliana , Cotenco Eugenia , Iurea Dorina
Expression of genes involved in sclareol biosynthesis in Salvia sclarea L80-86

CZU: 577.21:633.88

Duca Maria , Port Angela , Şestacova Tatiana , Martea Rodica , Gonceariuc Maria
Inventorying of cornelian cherry and hazelnut populations in forest ecosystems of Moldova in the context of the in Situ conservation of crop wild relatives87-91

CZU: 581.5:630.18(478)

Ganea Anatolie
Biochemical diversity of the Origanum vulgare ssp. vulgare L. and origanum vulgare ssp. hirtum (link) ietswaart genotypes from Moldova92-100

CZU: 577.2:635.71(478)

Gonceariuc Maria , Balmush Zinaida , Benea Anna , Barsan Victoria , Sandu Tatiana
Herbicide resistance breeding in sunflower, current situation and future directions101-106

CZU: 633.854.78

Kaya Yalcin
Analiza factorială a specificităţii ciupercii Alternaria alternata (Fr.) Keissler107-110

CZU: 581.1:633.1/.64

Lupaşcu Galina , Grigorcea Sofia , Mihnea Nadejda , Gavzer Svetlana
Ameliorarea plantelor necesită ameliorare111-118

CZU: 581.16:631.52(478)

Micu Vasile
Institute of Phytotechny “Porumbeni” achievements and genetic progress in maize breeding119-124

CZU: 631.527:633.15(478)

Pîrvan Pintilie , Maticiuc Vasile , Mistrets S.
Identification of ameliorative potential of grape-vine genetic resources125-130

CZU: 631.527:634.84(478)

Savin Gheorghe
Characteristics of tomato varieties after valuable economic features131-137

CZU: 575:635.64(478)

Siromyatnikov Iu. , Cotenco Eugenia , Calalb Tatiana , Ciobanu Renata
Genetic variability of oil quality components in sunflower as a function of developing hybrids with novel oiL138-146

CZU: 575:633.854.78

Skoric Dragan , Sakac Zvonimir , Demurin Yakov
The genetic characteristic of young-heifers of Moldovan black-motley type the posterity of different bulls147-152

CZU: 575:636.2(478)

Konstandoglo Alexandra , Foksha Valentin F.
Improvement of tsigaie sheep breed of Moldovan type153-156

CZU: 636.32(478)

Tofan Ivan , Lyutskanov Petr , Mashner Oleg
Стерилизация природных популяции сливовой плодожорки Laspeyresia Funebrana Tr. (Lepidoptera, Tortricidae)157-159

CZU: 631.95:632.93

Муслех Мохаммед
Morpho-anatomical aspects of two basil cultivars plantlets under experimental heavy metal contamination160-166

CZU: 581.5:635.71

Burducea Marian , Lobiuc Andrei , Rosenhech Elida , Toma Constantin , Zamfirache Maria-Magdalena
Phylogenetical approach for the search of valuable metabolic products in cyanobacteria167-172

CZU: 575.8

Cepoi Liliana , Golan Jacob , Gryganskyi I
On the effect of adverse factors in the presowing seed treatment with a low-frequency magnetic field173-177

CZU: 631.53.027.3:58.08

Sidorenko Anatolie , Groisman Irina , Shibaev Alexandr
Recent achievements in microbiological plant protection178-183

CZU: 579.64:631.427.2

Voloschyuk Leonid , Pânzaru Boris , Lemanova Natalia , Nicolaev Arcadi , Şcerbacova Tatiana , Nicolaev Svetlana , Zavtony Pantelimon , Moraru Liviu
Scientific and research priorities of academician A.A. Zhuchenko184-188

CZU: 63(470)(092)

Zhuchenco Александр
Cu demnitate și dragoste pentru pământ și oameni Mebru Corespondent Andrei Palii la 75 de ani 189-190

CZU: 575(478)(092)

Micu Vasile , Duca Maria