IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-22 15:04
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 3)43
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9446443868431468
Volume40413231509
Total9846857099940

Vizualizări   883Descărcări   112

Conţinutul numărului de revistă

Проблема психического здоровья и научные основы ее решения (Лекция на пленарном заседании пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)

7-21

CZU: 159.942

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Глижин Алёна, Фурдуй Влада, Врабие Валерия

Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса Neuroscience for Medicine and Psychology

21-30

CZU: 613.86

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Глижин Алёна, Фурдуй Влада, Врабие Валерия , Георгиу Зинаида, Вуду В., Житарь Юрие

Diverse aspecte de aplicare a metodei RAPD-PCR în studiul plantelor.

30-50

CZU: 633.811:631.52

Duca Maria, Clapco Steliana, Martea Rodica

Особенности азотистого метаболизма у крыс разных соматотипов в условиях различной структуры калорийности питания.

50-61

CZU: [2.2:599.323.4]:612.3

Гараева Светлана, Струтинский Ф.А., Постолати Галина, Полякова Лилия

Telemedicina: impactul economic şi social.

62-73

CZU: 613.13(478)

Botnaru Nicolai

Principii științifice și criterii de testare și selectare a agenților de inducere a cros-toleranței plantelor

74-85

CZU: 581.1.03:581.14

Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae, Proca Olga

Influenţa biostimulatorului Reglalg asupra reacţiei plantulelor de castravete (Cucumis sativus L.) la şocul termic.

85-95

CZU: 581.1

Cauş Maria, Dascaliuc Alexandru

Reducing the impact of drought on productivity by cultivating resistant varieties of medicinal and aromatic plants

95-103

CZU: 633.81:633.88:631.524.84:631.671.3

Gonceariuc Maria

Nivelul transcripțional al ascorbat peroxidaxelor (APX1 și APX3) la Helianthus annuus L. infestat cu Orobanche cumana WALLR.

104-112

CZU: 633.854:582.952.6

Tabără Olesea

Cuantificarea unor indici biochimici și productivi la fazanii infestați cu ectoparaziţi.

112-117

CZU: 619:616.995.1:599.735.3

Toderaş Ion, Zamornea Maria, Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Savin Anatolie, Chihai Oleg, Gliga Olesea, Botnaru Nicolai, Gologan Ion, Porcescu Mihail

Parazitofauna la Apodemus flavicollis din rezervația naturală „Plaiul Fagului” a Republicii Moldova.

118-124

CZU: 599.323.4:574.4(478)

Chihai Oleg, Erhan Dumitru, Nistreanu Victoria, Tălămbuţă Nina, Larion Alina, Rusu Ştefan, Zamornea Maria, Melnic Galina

Diversitatea și starea adaptivă a passeriformelor zonei de ecoton ”pădure-luncă” și a ecosistemelor adiacente

124-131

CZU: 599.323.42:575

Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Buciuceanu Ludmila

Diversitatea speciilor de mamifere din rezervația peisagistică Hârbovăț, Republica Moldova

131-138

CZU: 599:595.7(478)

Sîtnic Veaceslav

Influența nanoparticulelor în baza fierului asupra creșterii plantelor de măzăriche (Vicia sativa) în solul poluat cu trifluralina.

139-143

CZU: 577.1:[633.358+631.445.74]

Corcimaru Serghei, Prisacari Svetlana, Todiraş Vasile, Guţul Tatiana

Activitatea antioxidantă și antimicrobiană ale extractelor intacte şi oxidate izolate din ceai verde comercial.

144-151

CZU: 633.872.1:577.127:57.085.2

Lupaşcu Lucian, Ţîmbaliuc Nina, Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Slănină Valerina

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din zonele umede „Lacurile Prutului de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa”.

152-158

CZU: 504.06504.4.054

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Moşanu Elena, Ţurcan Sergiu, Goreacioc Tatiana

Indicatori biochimici de evaluare a stării de sănătate a speciilor de stejar, edificatoare de ecosisteme forestiere, din zona centrală a Republicii Moldova.

158-164

CZU: 630*18:504.054

Brașoveanu (Deomidova) Cristina, Braşoveanu Valeriu

Caracterizarea morfografică a reliefului Câmpiei Bîcului Inferior, Republica Moldova.

165-171

CZU: 551.4(477).624.131

Cantir Angela

Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă.

171-179

CZU: 543.3:574.6(478)

Nastas Raisa, Goreacioc Tatiana, Gînsari Irina, Cebotari Inna, Lupaşcu Tudor, Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Mitina Tatiana

Рецензия на монографию «Применение дигаплоидных линий в генетическом анализе и в селекции кукурузы». Автор: Михайлов Михаил Эрикович

179-184
Ботнарь Василий, Лупашку Галина, Кравченко Анатол

Două personalităţi marcante în studierea solurilor Moldovei. Nina Dmitriev şi Tatiana Popov – 100 ani de la naştere

184-187
Ursu Andrei, Curcubăt Stela