IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-30 04:21
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  3 / 2022  (3 din 3)20CZU
 2022  (3 din 3)53
Nr. 3(347) 20CZU
Nr. 2(346) 13CZU
Nr. 1(345) 20CZU
 2021  (2 din 2)41
Nr. 2(344) 19CZU
Nr. 1(343) 22CZU
 2020  (3 din 3)62
Nr. 3(342) 19CZU
Nr. 2(341) 22CZU
Nr. 1(340) 21CZU
 2019  (3 din 3)71
Nr. 3(339) 23CZU
Nr. 2(338) 21CZU
Nr. 1(337) 27CZU
 2018  (3 din 3)74
Nr. 3(336) 25CZU
Nr. 2(335) 24CZU
Nr. 1(334) 25CZU
 2017  (3 din 3)68
Nr. 3(333) 24CZU
Nr. 2(332) 21CZU
Nr. 1(331) 23CZU
 2016  (3 din 3)61
Nr. 3(330) 23CZU
Nr. 2(329) 28CZU
Nr. 1(328) 10CZU
 2015  (3 din 3)78
Nr. 3(327) 23CZU
Nr. 2(326) 31CZU
Nr. 1(325) 24CZU
 2014  (3 din 3)75
Nr. 3(324) 25CZU
Nr. 2(323) 25CZU
Nr. 1(322) 25CZU
 2013  (3 din 3)71
Nr. 3(321) 25
Nr. 2(320) 20
Nr. 1(319) 26
 2012  (3 din 3)69
Nr. 3(318) 25
Nr. 2(317) 24
Nr. 1(316) 20
 2011  (3 din 3)67
Nr. 3(315) 21
Nr. 2(314) 24
Nr. 1(313) 22
 2010  (3 din 3)76
Nr. 3(312) 20CZU
Nr. 2(311) 33
Nr. 1(310) 23CZU
 2009  (3 din 3)87
Nr. 3(309) 22CZU
Nr. 2(308) 35
Nr. 1(307) 30CZU
 2008  (3 din 3)75
Nr. 3(306) 28CZU
Nr. 2(305) 22
Nr. 1(304) 25CZU
 2007  (2 din 3)37
Nr. 3(303) 25CZU
Nr. 2(302) 12
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2022.09.30-2026.09.30)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole106511552451660557084
Volume46702622787
Total1111122550719392

Vizualizări   1644Descărcări   139

Conţinutul numărului de revistă

Проблема психического здоровья и научные основы ее решения (Лекция на пленарном заседании пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)7-21

CZU: 159.942

Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия
Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса Neuroscience for Medicine and Psychology21-30

CZU: 613.86

Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Вуду В. , Житарь Юрие
Diverse aspecte de aplicare a metodei RAPD-PCR în studiul plantelor.30-50

CZU: 633.811:631.52

Duca Maria , Clapco Steliana , Martea Rodica
Особенности азотистого метаболизма у крыс разных соматотипов в условиях различной структуры калорийности питания.50-61

CZU: [2.2:599.323.4]:612.3

Гараева Светлана , Струтинский Ф.А. , Постолати Галина , Полякова Лилия
Telemedicina: impactul economic şi social.62-73

CZU: 613.13(478)

Botnaru Nicolai
Principii științifice și criterii de testare și selectare a agenților de inducere a cros-toleranței plantelor74-85

CZU: 581.1.03:581.14

Ştefîrţă Anastasia , Brânză Lilia , Buceaceaia Svetlana , Aluchi Nicolae , Proca Olga
Influenţa biostimulatorului Reglalg asupra reacţiei plantulelor de castravete (Cucumis sativus L.) la şocul termic.85-95

CZU: 581.1

Cauş Maria , Dascaliuc Alexandru
Reducing the impact of drought on productivity by cultivating resistant varieties of medicinal and aromatic plants95-103

CZU: 633.81:633.88:631.524.84:631.671.3

Gonceariuc Maria
Nivelul transcripțional al ascorbat peroxidaxelor (APX1 și APX3) la Helianthus annuus L. infestat cu Orobanche cumana WALLR.104-112

CZU: 633.854:582.952.6

Tabără Olesea
Cuantificarea unor indici biochimici și productivi la fazanii infestați cu ectoparaziţi.112-117

CZU: 619:616.995.1:599.735.3

Toderaş Ion , Zamornea Maria , Rusu Ştefan , Erhan Dumitru , Savin Anatolie , Chihai Oleg , Gliga Olesea , Botnaru Nicolai , Gologan Ion , Porcescu Mihail
Parazitofauna la Apodemus flavicollis din rezervația naturală „Plaiul Fagului” a Republicii Moldova.118-124

CZU: 599.323.4:574.4(478)

Chihai Oleg , Erhan Dumitru , Nistreanu Victoria , Tălămbuţă Nina , Larion Alina , Rusu Ştefan , Zamornea Maria , Melnic Galina
Diversitatea și starea adaptivă a passeriformelor zonei de ecoton ”pădure-luncă” și a ecosistemelor adiacente124-131

CZU: 599.323.42:575

Munteanu Andrei , Zubcov Nicolai , Buciuceanu Ludmila
Diversitatea speciilor de mamifere din rezervația peisagistică Hârbovăț, Republica Moldova131-138

CZU: 599:595.7(478)

Sîtnic Veaceslav
Influența nanoparticulelor în baza fierului asupra creșterii plantelor de măzăriche (Vicia sativa) în solul poluat cu trifluralina.139-143

CZU: 577.1:[633.358+631.445.74]

Corcimaru Serghei , Prisacari Svetlana , Todiraş Vasile , Guţul Tatiana
Activitatea antioxidantă și antimicrobiană ale extractelor intacte şi oxidate izolate din ceai verde comercial.144-151

CZU: 633.872.1:577.127:57.085.2

Lupaşcu Lucian , Ţîmbaliuc Nina , Lupaşcu Galina , Gavzer Svetlana , Slanina Valerina
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din zonele umede „Lacurile Prutului de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa”.152-158

CZU: 504.06504.4.054

Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc (Arapu) Tatiana
Indicatori biochimici de evaluare a stării de sănătate a speciilor de stejar, edificatoare de ecosisteme forestiere, din zona centrală a Republicii Moldova.158-164

CZU: 630*18:504.054

Brașoveanu (Deomidova) Cristina , Braşoveanu Valeriu
Caracterizarea morfografică a reliefului Câmpiei Bîcului Inferior, Republica Moldova.165-171

CZU: 551.4(477).624.131

Cantir Angela
Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă.171-179

CZU: 543.3:574.6(478)

Nastas Raisa , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Ceban (Gînsari) Irina , Cebotari Irina , Lupaşcu Tudor , Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Mitina Tatiana
Рецензия на монографию «Применение дигаплоидных линий в генетическом анализе и в селекции кукурузы». Автор: Михайлов Михаил Эрикович179-184
Ботнарь Василий , Лупашку Галина , Кравченко Анатол
Două personalităţi marcante în studierea solurilor Moldovei. Nina Dmitriev şi Tatiana Popov – 100 ani de la naştere184-187
Ursu Andrei , Curcubăt Stela