IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-11 11:28
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9014267396453426
Volume38290711209
Total9394558107662

Vizualizări   874Descărcări   35

Conţinutul numărului de revistă

Современное состояние изученности проблемы психического здоровья 4-14

CZU: 612.821+616.89

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фрунзе Родика
Механизмы регуляции воспроизводства рыб (на примере леща Abramis brama L.) 14-24

CZU: 597(591.3+591.5)

Тодераш Ион, Şatunovskii M., Usatîi Marin, Фулга Нина, Bobîrev A.
Фитнес с точки зрения Санокреатологии 25-30

CZU: 615.825:[614:504.75]+796.4

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фрунзе Родика
Influenţa temperaturii asupra indicilor morfofiziologici la diferite genotipuri de floarea soarelui în sistemul gazdă – parazit 30-37
Duca Maria, Savca Elena
Presiunea hidrostatică şi superoxiddismutaza –inductori ai reacţiei nespecifice a plantelor la acţiunea secetei 37-47
Ştefîrţă Anastasia
Aprecierea rezistenţei stejarului pufos (quercus pubescens wild.) şi stejarului pedunculat (Q. Robur L.) la acţiunea temperaturilor înalte 48-56
Şişcanu Gheorghe, Cuza Petru
Изучение наследования устойчивости к температурному стрессу у гибридов F1 по признакам мужского гаметофита 57-66

CZU: 635.64:575

Маковей Милания
Cercetări cu privire la controlul genetic al rezistenţei grâului la Вrechslera Ыorokiniana (SACC). Subram 66-73
Lupaşcu Galina, Saşco Elena, Gavzer Svetlana
Influenţa originii materialului săditor asupra producţiei la lavandă (Lavandula Angustifolia Mill.) 74-82
Musteaţă Grigore, Brânzilă Ion, Roşca Nina, Baranova Natalia
Перелетные и синантропные птицы и паразитирующие на них кровососущие членистоногие как компоненты паразитарных систем очагов трансмиссивных инфекций 82-87
Тодераш Ион, Movilă Alexandru
Species diversity of phytoparasitic nematodes of perennial plants in Republic of Moldova 87-91
Poiras Larisa, Chernets A, Niculita Svetlana
Molecular identification of rickettsia japonica, rickettsia helvetica and babesia Sp. Eu1 in ticks collected from some birds species 91-97
Toderaş Ion, Alekseev N, Movilă Alexandru, Dubinina Helen, Şapoval Anatolyi
Prevalence of erwinia amylovora in byctiscus betulae L. leaf-rolling weevils from the Republic of Moldova 97-101
Munteanu Natalia, Yakupoglu Mehtap, Toderash Ion, Demirbag Zihni
Aspectul comparativ al ihtiofaunei rîurilor mici din Republica Moldova în anul 2008 101-107
Bulat Denis
Энтомофауна (collembola, coleoptera, hymenoptera, lepidoptera) прибрежных зон нижнего днестра республики Молдова 107-114
Бушмакиу Галина , Калестру Ливия, Бакал Светлана, Gîrneţ Mariana
Starea actuală a ihtiofaunei râului Bâc 114-118
Bulat Denis
Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a extractelor din biomasa de spirulină 119-128
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Cojocari Angela, Rudic Valeriu
Viabilitatea şi stabilitatea tulpinilor de micromicete în procesul păstrării 128-134
Sîrbu Tatiana, Codreanu Svetlana
Spectrul aminoacizilor liberi din solul cultivat cu culturi furajere 134-138
Frunze Nina
Stabilirea parametrilor optimi de recuperare a complexului enzimatic pectolitic din lichidul cultural al tulpinii penicillium viride CNMN FD 04 138-145
Clapco Steliana, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Stratan-Binzari Maria
Использование современных геоинформационных технологий для управления качеством поверхностных вод. 145-153

CZU: 504.062:574

Constantinova Tatiana, Cuzin A., Macarovschii E., Мельничук Орест, Boboc Nicolae, Сыродоев Геннадий
Fluxurile de ioni minerali şi metale grele pe sol cu apele din precipitatii 153-159

CZU: 504.5+543.3.054

Lozan Raisa, Tărîţă Anatolie, Sandu Maria
Influenţa depozitelor de stocare a deşeurilor asupra acumulării metalelor grele în sol şi în plante 159-166
Bulimaga Constantin
Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în chirurgie 166-169
Furdui Teodor, Duca Gheorghe
Un savant sobru şi de sacrificiu de sine (la 70 de ani de la naşterea acad. Tatiana Constantinov) 169-173
Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Chirilov Alexandru
A tribute to George Emil Palade 174-178
Duca Daniela
O expunere superficială a cunoştinţelor despre apele de suprafaţă 178-182
Cazac Valeriu, Mihailescu Constantin, Bejenaru Gherman, Câlcă Gavriil
Fiziologia şi sanocreatologia: realizări şi aprecieri 182-183
Frunze Rodica