IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-08 22:17
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 3)33
  2021  (2 din 2)41
  2020  (3 din 3)62
  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)87
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2022.09.30-2026.09.30)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104510673971429355468
Volume45655872478
Total1090113298416771

Vizualizări   1765Descărcări   147

Conţinutul numărului de revistă

Психическое здоровье и креативность – движущая сила научно-технического прогресса

7-24

CZU: 612:(613:159)

Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Федаш Василий , Куцулаб А.

Geneza ihtiofaunei şi istoricul pescuitului din regiunea Ponto-Caspică

24-39

CZU: 591./.5:639.2.053(282.247.31)

Bulat Dumitru , Bulat Denis , Usatîi Marin , Ungureanu Laurenţia , Şaptefraţi Nicolae

Психометрические методы в диагностике депрессии у пациентов с хроническими вирусными гепатитами  

39-40

CZU: 616.36–002:159.9(478)

Березовская Елена

2+- зависимое всасывание глюкозы в тонкой кишке

49-60

CZU: 612.332.72:612.392.63.

Шептицкий Владимир

Сравнительная оценка первичной устойчивости генотипов пшеницы  (Triticumaestivum L.) к высоким и низким температурам

61-70

CZU: 633.11:[631.53:631524.85]

Желев Наталия , Даскaлюк Алехандру , Раля Тудор , Здиорук Нина , Обозный Алехандру , Парий Юлия , Парий Ярослав

Variabilitatea genetico-moleculară  la genotipurile de Salvia sclarea L

71-79

CZU: 653.743:631.526(478)

Martea Rodica , Gille Elvira , Duca Maria

Diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice la etapa de maturare a fructelor de tomate

79-85

CZU: 577.2.08:631.52

Zamorzaeva Irina , Бахшиев Айгюль , Mihnea Nadejda

Diversitatea morfologică a populaţiilor de Origanum vulgare L. din Republica Moldova

85-96

CZU: 581.4:635.714(478)

Mutu (Calmîş) Ana

Devieri anomalice în procesul de ecloziune a larvelor lafitonematode

96-103

CZU: 632.5:576.88

Melnic Maria , Toderaş Ion , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Rusu Vadim , Chihai Nina

Particularităţile de reproducere a şoarecelui de mişună (Mus spicilegus petenyi, rodentia, muridae) în ecosistemele agrare a Moldovei

104-110

CZU: 599.323.4:581.52(478)

Larion Alina , Nistreanu Victoria , Savin Anatolie , Sîtnic Veaceslav

Определение механизма действия химических препаратов после обработки им и поверхности скорлупы инкубационных яиц индеек

111-118

CZU: 636.52/.58.082.474:637.412’65:57.086.3:543.51

Павличенко Елена

Unele aspecte ale adaptărilor microtinelor în ecosistemele din Republica Moldova

118-126

CZU: 599.323.4:591.5(478.9)

Sîtnic Veaceslav

Structura comunităţilor de mamifere mici (rodentia, soricomorpha) în agrocenozele zonei de nord a Republicii Moldova

126-133

CZU: 599.32:591.9(478)

Burlacu Victoria , Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caterinciuc Natalia

Biosinteza manoproteinelor și caracterele morfo-culturale ale Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 la acțiunea nanoparticulelor TiO2

134-142

CZU: 547.92+575.24

Usatîi Agafia , Bejenaru (Fulga) Ludmila , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Chiseliţa Natalia

Mecanisme anti-cancer exercitate de astaxantină

142-149

CZU: 579.6

Plîngău Ecaterina , Rudi Ludmila

Modificarea activității antioxidante în procesul de acumulare a seleniului în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis

150-156

CZU: 579.6

Djur (Maxacova) Svetlana

Istoria cernoziomului moldovenesc

156-163

CZU: 634.4(478)

Ursu Andrei , Curcubăt Stela

Aspecte teoretice și practice ale lichenoindicației în ecosistemele forestiere  (studiu de caz).

163-173

CZU: 630*18:582.29(478)

Donica Ala

Calitatea apei pentru irigare

173-181

CZU: 631.4+502.3:006.354.

Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Ţurcan Sergiu

Evaluarea dispersiei poluanţilor atmosferici de la sursele staționare și mobile din Republica.Moldova

181-188

CZU: 504.3.054.001.57

Brega Vladimir , Tărîţă Anatolie , Ţugulea Andrian

Aniversări Somitate în pomicultura moldavă intensivă (m. c. Vasile Babuc la  85 de ani de la naştere)

189-191
Furdui Teodor , Cimpoieş Gheorghe , Tudorache Gheorghe , Chirilov Alexandru

Doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător Ion Buzu 70 de ani de la naştere şi 48 ani de activitate profesională).   

191-194
Radionov Vladimir , Erhan Dumitru

Absracts

195-201

Рефераты

201-207

Contents

208-209