IBN
Închide

22Publicaţii

136Descărcări

10794Vizualizări

Burlacu Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13

2021 - 2

Diversity of mammal fauna from the area Cricova-Goian of Ichel river basin, Republic of Moldova
Larion Alina1 , Cîrlig Tatiana2 , Nistreanu Victoria1 , Caldari Vladislav1 , Dibolscaia Natalia1 , Burlacu Victoria1
1 Institute of Zoology,
2 Tiraspol State University (TSU)
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna de mamifere mici din habitatele zonei umede Ramsar „Lacurile Prutului de Jos”
Nistreanu Victoria1 , Burlacu Victoria12 , Larion Alina1
1 Institutul de Zoologie,
2 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Ecologia comunităților mamiferelor mici (rodentia, insectivora) în focarele de leptospiroză din raionul Glodeni, Republica Moldova
Burlacu Victoria123 , Nistreanu Victoria2 , Larion Alina2 , Caterinciuc Natalia3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Zoologie,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological and epizootological features of small mammals (Mammalia: Soricomorpha, Rodentia) as a reservoir of leptospira in the Republic of Moldova
Burlacu Victoria12
1 National Agency for Public Health,
2 Institute of Zoology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recent evolutions of natural foci of leptospirosis and small mammal communities (rodentia, insectivora) in the Republic of Moldova
Burlacu Victoria
Institute of Zoology
One Health and Risk Management
Nr. 1(2) / 2020 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 23 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Mamiferele mici (Rodentia, Insectivora) un element de bază în monitorizarea focarelor naturale și antropogene de leptospiroză din Republica Moldova
Burlacu Victoria12 , Caterinciuc Natalia21 , Nistreanu Victoria12
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Institutul de Zoologie
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Infecția cu leptospire la mamiferele mici (Rodentia, Soricomorpha) – un risc pentru sănătate publică
Burlacu Victoria12 , Caterinciuc Natalia12 , Nistreanu Victoria12 , Larion Alina2 , Guţu Arcadie1 , Melnic Vera1 , Culibacinaia Ecaterina1
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura comunităţilor de mamifere mici (rodentia, soricomorpha) în agrocenozele zonei de nord a Republicii Moldova
Burlacu Victoria12 , Nistreanu Victoria2 , Larion Alina2 , Caterinciuc Natalia21
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Fauna de mamifere mici (Rodentia, Insectivora) din cursul mijlociu si inferior al râului Nistru și rolul lor în menținerea focarelor de Leptospiroză
Burlacu Victoria1 , Caterinciuc Natalia1 , Nistreanu Victoria2 , Larion Alina2 , Gheorghiţa Ştefan1 , Cîrlig Tatiana3 , Melnic Vera1 , Culibacinaia Ecaterina1 , Postolachi Vladislav2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 10 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ecologice şi epizootologice ale mamiferelor mici şi rolul lor în formarea şi menţinerea focarelor naturale şi antropurgice de leptospiroză în zona de nord a Republicii Moldova
Burlacu Victoria1 , Caterinciuc Natalia1 , Nistreanu Victoria2 , Larion Alina2 , Gheorghiţa Stela1 , Guţu Arcadie1 , Melnic Vera1 , Culibacinaia Ecaterina1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-965
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele monitorizării vectorilor (Acari: Ixodidae) in sistemul de supraveghere epidemiologică a Borreliozei lyme in perioada 2006-2016, Republica Moldova
Caterinciuc Natalia , Burlacu Victoria , Gheorghiţa Stela , Guţu Arcadie , Melnic Vera
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Dizabilitatea populației ca problemă medico-socială în Republica Moldova
Burlacu Victoria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
R. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-029-5..
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importance of small mammals (rodentia, insectivora) as reservoirs of patogen agents of zooanthroponosis in the Republic of Moldova
Caterinciuc Natalia1 , Gheorghiţa Stela2 , Burlacu Victoria1 , Guţu Arcadie1 , Melnic Vera1 , Culibacinaia Ecaterina1 , Nistreanu Victoria3 , Larion Alina3 , Cîrlig Tatiana4
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Institutul de Zoologie al AŞM,
4 Universitatea de Stat din Tiraspol
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Present pecuiarities of Lyme borreliosis Outbreakcs in natural and anthropized ecosystems of Chisinau city, Republic of Moldova
Caterinciuc Natalia1 , Gheorghiţa Stela2 , Burlacu Victoria1 , Guţu Arcadie1 , Melnic Vera1 , Culibacinaia Ecaterina1
1 National Center of Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Demographic structure of small rodent populations from urban ecosystems of Chisinau city, Republic of Moldova
Caraman Natalia12 , Nistreanu Victoria2 , Larion Alina2 , Burlacu Victoria1 , Cîrlig Veaceslav3
1 National Center of Public Health,
2 Institute of Zoology ASM,
3 Tiraspol State University (TSU)
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(324) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 3 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea riscului de transmitere a bolilor infecțioase în populaţia umană prin determinarea rolului căpușelor (Acari: ixodidae) în transmiterea microorganismelor patogene 
Gheorghiţa Stela1 , Burlacu Victoria1 , Caraman Natalia12 , Caterinciuc Natalia1 , Chicu Valeriu3 , Melnic Vera1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitătile ecologice ale comunităţilor de rozătoare mici în ecosistemele municipiului Chișinău
Caraman Natalia12 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Burlacu Victoria1 , Cîrlig Veaceslav3 , Cîrlig Tatiana3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unii din factorii predispozanţi în dezvoltarea distrofiilor dentare posteruptive la lucrătorii medicali
Costru Tudor , Burlacu Victoria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 4(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 12 August, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Demographic structure of small rodent populations from urban ecosystems of Chisinau city, Republic of Moldova
Caraman Natalia12 , Nistreanu Victoria1 , Larion Alina1 , Burlacu Victoria2 , Cîrlig Veaceslav3 , David Victor1
1 Institute of Zoology ASM,
2 National Center of Public Health,
3 Tiraspol State University (TSU)
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 20 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea nivelului de imunizare împotriva unor maladii-ţintă din PNI la copiii cu vârsta de 15-26 de luni
Chicu Valeriu1 , Gheorghiţa Stela2 , Gori Ala2 , Ternovoi Vladimir3 , Burlacu Victoria2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Centrul de cercetări ştiinţifice în domeniul virusologiei şi biotehnologiilor Vektor, Novosibirsk
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(47) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22