IBN
Închide

20Publicaţii

186Descărcări

12112Vizualizări

Caterinciuc Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2022 - 1

Primul studiu național de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și a consumului antimicrobienelor în spitalele din Republica Moldova
Busuioc Ecaterina , Caterinciuc Natalia
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
One Health and Risk Management
Nr. 3(1) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 6 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

First national point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in acute care hospitals in the Republic of Moldova
Busuioc Ecaterina , Caterinciuc Natalia
National Agency for Public Health
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 20 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Ecologia comunităților mamiferelor mici (rodentia, insectivora) în focarele de leptospiroză din raionul Glodeni, Republica Moldova
Burlacu Victoria123 , Nistreanu Victoria2 , Larion Alina2 , Caterinciuc Natalia3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Zoologie,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Mamiferele mici (Rodentia, Insectivora) un element de bază în monitorizarea focarelor naturale și antropogene de leptospiroză din Republica Moldova
Burlacu Victoria12 , Caterinciuc Natalia21 , Nistreanu Victoria12
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Institutul de Zoologie
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pilotarea studiului de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și consumul antimicrobienelor în spitalele din Republica Moldova
Busuioc Ecaterina , Caterinciuc Natalia , Furtuna Nicolae , Rata Vadim , Surdu Ştefan
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Infecția cu leptospire la mamiferele mici (Rodentia, Soricomorpha) – un risc pentru sănătate publică
Burlacu Victoria12 , Caterinciuc Natalia12 , Nistreanu Victoria12 , Larion Alina2 , Guţu Arcadie1 , Melnic Vera1 , Culibacinaia Ecaterina1
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura comunităţilor de mamifere mici (rodentia, soricomorpha) în agrocenozele zonei de nord a Republicii Moldova
Burlacu Victoria12 , Nistreanu Victoria2 , Larion Alina2 , Caterinciuc Natalia21
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Caracteristica clinico-epidemiologică şi particularităţile molecular-genetice ale infecţiei rotavirale în Republica Moldova
Juravliov Tatiana1 , Bîrcă Ion1 , Spînu Constantin2 , Bîrca Ludmila3 , Rusu Galina1 , Caterinciuc Natalia2 , Cornilov Stela3 , Tatarciuc Rodica3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Spitalul Clinic Municipal boli infectioase pentru Copii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-1275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna de mamifere mici (Rodentia, Insectivora) din cursul mijlociu si inferior al râului Nistru și rolul lor în menținerea focarelor de Leptospiroză
Burlacu Victoria1 , Caterinciuc Natalia1 , Nistreanu Victoria2 , Larion Alina2 , Gheorghiţa Ştefan1 , Cîrlig Tatiana3 , Melnic Vera1 , Culibacinaia Ecaterina1 , Postolachi Vladislav2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 10 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ecologice şi epizootologice ale mamiferelor mici şi rolul lor în formarea şi menţinerea focarelor naturale şi antropurgice de leptospiroză în zona de nord a Republicii Moldova
Burlacu Victoria1 , Caterinciuc Natalia1 , Nistreanu Victoria2 , Larion Alina2 , Gheorghiţa Stela1 , Guţu Arcadie1 , Melnic Vera1 , Culibacinaia Ecaterina1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele monitorizării vectorilor (Acari: Ixodidae) in sistemul de supraveghere epidemiologică a Borreliozei lyme in perioada 2006-2016, Republica Moldova
Caterinciuc Natalia , Burlacu Victoria , Gheorghiţa Stela , Guţu Arcadie , Melnic Vera
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Importance of small mammals (rodentia, insectivora) as reservoirs of patogen agents of zooanthroponosis in the Republic of Moldova
Caterinciuc Natalia1 , Gheorghiţa Stela2 , Burlacu Victoria1 , Guţu Arcadie1 , Melnic Vera1 , Culibacinaia Ecaterina1 , Nistreanu Victoria3 , Larion Alina3 , Cîrlig Tatiana4
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Institutul de Zoologie al AŞM,
4 Universitatea de Stat din Tiraspol
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Present pecuiarities of Lyme borreliosis Outbreakcs in natural and anthropized ecosystems of Chisinau city, Republic of Moldova
Caterinciuc Natalia1 , Gheorghiţa Stela2 , Burlacu Victoria1 , Guţu Arcadie1 , Melnic Vera1 , Culibacinaia Ecaterina1
1 National Center of Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Evaluarea riscului de transmitere a bolilor infecțioase în populaţia umană prin determinarea rolului căpușelor (Acari: ixodidae) în transmiterea microorganismelor patogene 
Gheorghiţa Stela1 , Burlacu Victoria1 , Caraman Natalia12 , Caterinciuc Natalia1 , Chicu Valeriu3 , Melnic Vera1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Analiza comparativă a epidemiilor de oreion în Republica Moldova
Caterinciuc Natalia , Bucov Victoria , Melnic Anatolie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(28) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea particularităţilor epidemiologice în unele infecţii aerogene în perioada imunizărilor sistematice
Bucov Victoria1 , Spânu Constantin , Chicu Valeriu2 , Melnic Anatolie , Caterinciuc Natalia1
1 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(30) / 2010 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mumps outbreak in the Republic of Moldova, 2007-2008
Autor Nou , Melnic Anatolie1 , Bucov Victoria2 , Caterinciuc Natalia1
1 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă,
2 National Agency for Public Health
Pediatric Infectious Disease Journal
Nr. 8(29) / 2010 / ISSN 0891-3668 / ISSNe 1532-0987
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Datele analizei unei erupţii de oreione
Furtuna Nicolae , Caterinciuc Natalia , Ţurcan Laura , Şerbu Aurelia , Săculţanu Nicolae
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(26) / 2008 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 13 May, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul de laborator în supravegherea rujeolei, rubeolei şi oreionului
Bucov Victoria , Halacu Ala , Caterinciuc Natalia , Gori Ala , Melnic Anatolie
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(26) / 2008 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 13 May, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Sarcini prioritare în prevenirea oreionului în Republica Moldova
Caterinciuc Natalia
Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(9) / 2006 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-953
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20