Doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător Ion Buzu 70 de ani de la naştere şi 48 ani de activitate profesională).   
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
344 21
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-03 13:00
SM ISO690:2012
RADIONOV, Vladimir; ERHAN, Dumitru. Doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător Ion Buzu 70 de ani de la naştere şi 48 ani de activitate profesională).   . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 1(334), pp. 191-194. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X

Doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător Ion Buzu 70 de ani de la naştere şi 48 ani de activitate profesională).   


Pag. 191-194

Radionov Vladimir1, Erhan Dumitru2
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 iunie 2018