Doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător Ion Buzu 70 de ani de la naştere şi 48 ani de activitate profesională).   
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
187 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-24 12:15
SM ISO690:2012
RADIONOV, Vladimir; ERHAN, Dumitru. Doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător Ion Buzu 70 de ani de la naştere şi 48 ani de activitate profesională).   . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2018, nr. 1(334), pp. 191-194. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X

Doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător Ion Buzu 70 de ani de la naştere şi 48 ani de activitate profesională).   


Pag. 191-194

Radionov Vladimir1, Erhan Dumitru2
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 iunie 2018