IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (7300): Productivity (62), efficiency (38), variety (36)
Reviste/manifestări ştiinţifice138
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice62/463160/491
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (57 ORCID,
14 Google Scholar ID,
24 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(94)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 2480. Descărcări - 19153. Vizualizări - 1561409.
Articole în reviste din RM - 777. Publicaţii la conferinţe din RM - 1603. Publicaţii peste hotare - 100.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 31

Highlights of the marketing mix strategy on the market of sea buckthorn products
Pituşcan Feodosie, Mîrza Sergiu
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(15) / 2021 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An epidemiological survey of Dirofilaria spp. and Acanthocheilonema spp. in dogs from the Republic of Moldova
Dumitrache Mirabela Oana, D'Amico Gianluca, Voiniţchii Eugen, Maximenco Serghei, Mircean Viorica, Ionică Angela Monica
Parasites and Vectors
Nr. 1(14) / 2021 / ISSN 1756-3305
Disponibil online 20 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura versus metoda de sinteză a compușilor coordinativi mono- și dinucleari ai vanadiului (V(II), V(IV)) cu liganzi piridincarbonilici polidentați
Danilescu Olga, Bulhac Ion, Bouroş Pavlina, Cocu Maria
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 54-59.
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind influența preparatului biologic activ din levuri asupra parametrilor productivi și de reproducție la suine
Carapirea Anatoli
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 100-103.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența matematică ca bază a formării competențelor profesionale
Gadibadi Corina, Guci Victoria
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 61-65.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current Wildland Fire Patterns and Challenges in Europe: A Synthesis of National Perspectives
Fernandez-Anez Nieves, Krasovskiy Andrey, Muller Mortimer M., Cojocaru Olesea, Autor Nou
Air, Soil and Water Research
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1178-6221
Disponibil online 19 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cодержание аминокислот в меде и цветках белой акации с разных почвено-климатических зон Республики Молдова
Еремия Николай, Кошелева Ольга, Катарага Иван
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 200-205.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directiva INSPIRE și infrastructura națională de date spațiale (INDS) a Republicii Moldova
Popescul Sergiu, Popescul Angela, Danii Ivan
Intellectus
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele produsului zoobior– remediu autohton utilizat în difrite doze – asupra sănătăţii şi productivităţii găinilor ouătoare în prima fază de ouat
Macari Vasile, Pistol Gheorghe, Putin Victor
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 187-191.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul tratării găinilor ouătoare în prima fază tehnologică de ouat cu ZooBIOR asupra productivităţii şi calităţii cărnii
Macari Vasile, Pistol Gheorghe, Fanari Victor, Putin Victor, Rotaru Alina, Rotari Liliana, Pavlicenco Natalia
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 148-148.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea bacteriilor din genul Salmonella SPP. în produsele avicole și impactul acestora pentru sănătatea publică
Juncu Olga, Starciuc Nicolae, Osadci Natalia, Antohii Tatiana
One Health and Risk Management
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența biopreparatelor cianobacteriene asupra spermatogenezei la vieri
Cibotaru Elena, Chiseliţă Oleg, Matvienco Natalia, Savca Diana, Djenjera Irina
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 111-115.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa remediului ZooBioR asupra stării funcţionale a ficatului, producţiei şi calităţii ouălor de găină în prima fază tehnologică de ouat
Macari Vasile, Gudumac Valentin, Rotari Liliana, Pistol Gheorghe, Putin Victor, Rotaru Alina, Pantea Valeria
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 149-149.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investments - the lever of performance management in the sustainable development of pomiculture
Litvin Aurelia, Dobrovolschi Ludmila
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. Serviciul Editorial-Poligrafic al ASEM. 238-248.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul chimic comparativ în combaterea maladiilor cheie la cultura de cireș cu utilizarea noilor fungicide în condițiile Zonei Centru, R. Moldova
Bivol Alexei, Bădărău Sergiu, Bivol Elisaveta, Iurcu-Străistaru Elena, Cîrlig Natalia, Andoni Cristina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 180-189.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives for the use of the autochthonous ZooBIOR remedy in poultry
Pistol Gheorghe
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 154-154.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polyploidy in maize breeding for grain quality
Batîru Grigorii, Palii Andrei, Comarova Galina, Cojocari Dumitru
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al Universităţii de Stat din Moldova. 71-71.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protein markers as a tool for accelerating the sale of maize hybrids of the Moldovan breeding for export
Batîru Grigorii, Comarova Galina, Rotari Alexandr, Rotari Eugen
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al Universităţii de Stat din Moldova. 19-19.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public diplomacy of the European Union and its reflection in the Republic of Moldova
Ejova Cristina, Eșanu Anastasia
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remediul BioR – medicament eficient în ameliorarea potenţialului reproductiv la iepuroaice
Maţencu Dumitru, Macari Vasile, Rotari Alina, Didoruc Sergiu
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 150-150.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2480