IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
RORWikiDataWikipediaGRIDISNIEU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice152
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice68/542249/752
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 4266
2874 publicatii cu CZU (67.4%)
208 publicatii cu DOI (4.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 227 ORCID (14.7%),
77 Google Scholar ID (5%),
86 Scopus Author ID (5.6%)
Brevete Tabel(104)
H-index autori
Proiecte Tabel(38)
Monografii Tabel(7)
Contribuții în monografii Tabel(3)
Lista publicaţiilor - 4274. Descărcări - 60813. Vizualizări - 3468343.
Articole în reviste din RM - 884. Publicaţii la conferinţe din RM - 2999. Publicaţii peste hotare - 383.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 5
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 11
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 4
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 416
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 183
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 146
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 121
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 47
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 74
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 209
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 281
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 17
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2660
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 41
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 5
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 88
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 7

An annotated catalogue of the orthoptera collection of “R. Stepanov” from the National Museum of Ethnography and Natural History of the Republic of Moldova
Mocreac (Stahi) Nadejda , Ţugulea (Hacina) Cristina
The Museum and Scientific Research
Ediția 30. 2023. Craiova, România. . 64-64.
Disponibil online 8 October, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea ideologică a Constituţiei de la 1938
Vornicu (Drăguţ) Violeta
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția IX. 2023. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 79-79.
Disponibil online 22 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examination of critical factors influencing ruminant disease dynamics in the Black Sea Basin
Arede Margarida , Beltran-Alcrudo Daniel , Aliyev Jeyhun , Chaligava Tengiz , Keskin Ipek , Markosyan Tigran , Morozov Dmitry , Oste Sarah , Pavlenko Andrii , Ponea Mihai , Starchiuc Nicolae , Zdravkova Anna , Raizman Eran A. , Casal Jordi M. , Allepuz Alberto
Frontiers in Veterinary Science
Vol. 10, / 2023 / ISSN - / ISSNe 2297-1769
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidența și rezistența antimicrobiană a unor serotipuri de Salmonella spp. și de Campylobacter spp. în carnea și ouăle de pasăre
Crețu Valentina
One Health and Risk Management
Supl. nr. 1 , Nr. 2(S_Rez) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern management of livestock and pastures in nomadic communities
Forabosco Flavio , Dondona Andrea Capobianco
Nomadic Peoples
Vol. 27, Nr. 1 / 2023 / ISSN 0822-7942
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some Theoretical-Practical Considerations Regarding Land Estate in the Republic of Moldova
Stahi Tatiana , Robea Mariana
EIRP Proceedings
Vol. 18, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2067-9211 / ISSNe 2069-9344
Disponibil online 5 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consemnări despre condiţiile de mediu de la sfârșitul mileniului IV a. Chr. în silvostepa pruto-nistreană. Studiu de caz în baza așezării Gordinești II - Stînca goală
Sîrbu Ghenadie , Kittel Piotr , Rybicka Małgorzata , Krol Darius , Makohonienko Miroslaw , Pokutta Dalia , Slowinski Michal , Glowacz Michal , Heghea Sergiu , Krol Darius
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția IX. 2023. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 17-18.
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 359

Principalele instrumente de asigurare a respectării legislației mediului în Republica Moldova
Munteanu Raisa , Cojocaru Olesea
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 518-524.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbările climatice și dezvoltarea durabilă în Republica Moldova
Sîrbu Rodica , Cujbă Vadim
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 326-330.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-39. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 essential marketing concepts you should know
Midone Denis
Tezele celei de-a 75-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
2022. Chişinău. Universitatea Agrară. 167-167.
Disponibil online 8 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Qualitative Assessment of the Specific Woody Biomass of Fruit Trees
Ciolacu Florin , Ianuş Gelu , Marian Grigore , Munteanu Corneliu , Paleu Viorel , Nazar Boris , Istrate Bogdan , Gudima Andrei , Daraduda Nicolae
Forests
Nr. 3(13) / 2022 / ISSN 1999-4907
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice ale clasificării activităților ramurii zootehnice
Baltag Grigore , Baranova Elena
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 72-74.
Disponibil online 8 January, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunea intervențiilor destinate pentru formarea lăstarilor anticipați în coroana pomilor de măr în pepiniera pomicolă
Gaberi Valentin
Tezele celei de-a 75-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
2022. Chişinău. Universitatea Agrară. 57-57.
Disponibil online 6 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actul juridic - ca mod de dobândire a dreptului de proprietate în Republica Moldova
Grozav Svetlana
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. MS Logo. 250-257.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administrarea proprietății publice în mun. Chișinău
Baltaga Ecaterina
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. MS Logo. 192-196.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algorithm for creating electrophoretic passports of maize hybrids
Adamciuc A. , Batîru Grigorii , Comarova Galina , Bounegru S. , Rotari Eugen
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 7-9.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ambalarea mărfurilor - strategie de succes a politicii de produs
Ronald Roman
Tezele celei de-a 75-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
2022. Chişinău. Universitatea Agrară. 175-175.
Disponibil online 8 November, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amenajarea sectorului silvic Danu-Petrunia din cadrul Ocolului silvic Glodeni
Secrieru Veaceslav
Tezele celei de-a 75-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
2022. Chişinău. Universitatea Agrară. 8-9.
Disponibil online 6 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amplasarea geografică și producerea culturilor pomicole în Republica Moldova
Cucoară Ana
Tezele celei de-a 75-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
2022. Chişinău. Universitatea Agrară. 157-157.
Disponibil online 8 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amplasarea geografică și producerea culturilor viticole în Republica Moldova
Cosolovschi Ecaterina
Tezele celei de-a 75-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
2022. Chişinău. Universitatea Agrară. 155-155.
Disponibil online 8 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 4274