IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1968
Fondatori
Institutul de Zoologie al AŞM
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-11 13:33
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)71
  2018  (3 din 3)74
  2017  (3 din 3)68
  2016  (3 din 3)61
  2015  (3 din 3)78
  2014  (3 din 3)75
  2013  (3 din 3)71
  2012  (3 din 3)69
  2011  (3 din 3)67
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)79
  2008  (3 din 3)75
  2007  (2 din 3)37
imagine

pISSN: 1857-064X
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Buletinul este o revistă ştiinţifică periodică, integrată şi  cuprinde domeniile în care activează instituţiile fondatoare: genetica, fiziologia şi sanocreatologia, fiziologia plantelor, biochimia, biologia moleculară, biotehnologia, microbiologia, zoologia, ecologia şi geografia.

Domeniile nominalizate au determinat structura revistei care include rubrici respective îngrijite de colective de redacţie specializate. Se publică articole teoretice şi experimentale, analitice, expres informaţii şi noi metode de cercetare, cronică privind forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, recenzii asupra noilor publicaţii în domeniile respective, materiale comemorative etc.

Autori ai publicaţiilor sunt cercetătorii ştiinţifici din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării din Moldova şi din alte ţări.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole9014954326918426
Volume38338931338
Total9395293258256

Vizualizări   926Descărcări   11

Conţinutul numărului de revistă

Influenţa remediilor organice bioactive de generaţie nouă asupra activităţii vitale a familiilor de albine Apis Mellifera 4-15

CZU: 591.53:638.1

Toderaş Ion, Rudic Valeriu, Gulea Aurelian, Cebotari Valentina, Buzu Ion
Solurile pajiștilor naturale din Republica Moldova 15-22

CZU: 581.9:631.44(478)

Ursu Andrei, Postolache Gheorghe
Специфика изменений показателей электрической нестабильности сердца под влиянием нормобарической гипоксии 23-32

CZU: 612.233:574.24

Каратерзи Галина, Чокинэ Валентина
Пребиотики, пробиотики и эубиотики –важнейшие компоненты саногенных рационов питания человека 32-38

CZU: 579.61:616.34-008.87-08

Фурдуй Теодор, Чокинэ Валентина, Фурдуй Влада, Врабие Валерия , Бодруг Алина, Полякова Лилия, Георгиу Зинаида, Житарь Юрие
О возможности направленного влияния с помощью диетических факторов на становление специфики функционирования системы активного транспорта глюкозы в тонкой кишке в раннем постнатальном онтогенезе 39-48

CZU: 576.3:612.332.7/.333

Фурдуй Теодор, Şeptiţchi Vladimir, Чебан Лариса
Modalităţi actuale de cercetare a motilităţii tractului gastrointestinal la om 48-59

CZU: 612.32/33:616.33-008.1-073

Bodrug Alina
Эффективность природных биорегуляторов роста при возделывании пшеницы озимой 60-67

CZU: 581.1:633.1

Ботнарь Василий, Боровская Ала, Веверицэ Ефимия
Изучение агробиологических особенностей выра щивания посадочного материала чеснока 68-76

CZU: 635.262

Ботнарь Василий, Килинчук Алексей, Боровская Ала
Unele particularităţi ale potenţialului de oxidoreducere la plantele viticole în funcţie de organ, geneza lăstarilor şi rezistenţa la secetă şi ger 76-83

CZU: 634.8:581.1

Negru Petru, Popovici Ana
Влияние водного и пищевого режима почвы на экономическую и энергетическую оценку возделывания перца сладкого 83-89

CZU: 631.587:635.649

Ботнарь Василий, Секриер Сергей, Гуманюк Алексей
Reţele de gene asociate cu androsterilitatea citoplasmatică la floarea-soarelui 90-102

CZU: 577.2:633.854

Port Angela
Studiul morfologic al seminţelor de Orobanche cumana Wallr din diferite zone geografice 102-109

CZU: 581.9:632.9:633.854.7

Duca Maria, Glijin Aliona, Batîr Ludmila, Acciu Adriana, Gorceag Maria
Polimorfismul genetic în cadrul unor genotipuri de Salvia sclarea L. 109-116

CZU: 577.2:582.9

Martea Rodica
Demographic structure of small rodent populations from urban ecosystems of Chisinau city, Republic of Moldova 116-121

CZU: 599.323/363:574.34

Caraman Natalia, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Burlacu Victoria, Cîrlig Veaceslav
Diversitatea și structura fitoplanctonului –indicatori ai statutului trofic și calității apei râului Prut 121-126

CZU: 556.536:581.526.325+574.5

Ungureanu Laurenţia, Tumanova Daria
Investigation of hydrochemical characteristics of the Prut river 127-136

CZU: [574.5+556.114](478)

Zubcov Elena, Bileţchi Lucia, Bagrin Nina, Zubcov Natalia, Borodin Natalia, Jurminscaia Olga, Bogonina Zinaida
Современное состояние популяции плотвы (rutillus rutilus l.) Гилевского водохранилища Алтайского края 136-143

CZU: [574.3/.5+556.114:556.55](470+571)

Веснина Любовь, Михайлов A.
Efectele undelor milimetrice asupra multiplicării, viabilităţii şi caracterelor morfoculturale ale tulpinii de levuri saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 143-150

CZU: 577.1/.3:579.8

Bejenaru (Fulga) Ludmila
Dezvoltarea sistemului de standarde ale Republicii Moldova în domeniul deșeurilor 150-159

CZU: [504.03+006.44:628.4](478)

Cocîrţă Petru
Solurile Basarabiei pe hărţile pedologice ale României 159-166

CZU: 911.2:631.4(478+498)(09)

Curcubăt Stela
Particularităţile ecologice ale macromicetelor saprotrofe din Republica Moldova 167-173

CZU: 581.524:582.28(478)

Manic Ştefan
Studiul temperaturilor scăzute din sezonul rece ca factor de risc pentru sănătatea populaţiei în Republica Moldova 173-183

CZU: 551.583:614.82(478)

Overcenco Ala, Nedealcov Maria, Puţuntică Anatolie
Conferinţa ştiinţifică internaţională în biotehnologie microbiană 183-185

CZU: 577.1(063)

Tofan Eugenia
55 de ani ai ştiinţei microbiologice din Republica Moldova 185-192

CZU: 579(478)

Rudic Valeriu, Codreanu Svetlana, Cepoi Liliana, Miscu Vera
CUPRINS nr.3-324-2014 208-209
Chirilov Alexandru